الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

و این تناقض فاحش !
ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

از یکسو ، بطور علنی ، بارها ،‌دائما ، مکررا ، تاکید می کنند که :

یا "انقلاب مصر یا الگو گرفته از جنبش سبز لجن متعفن حماقت است" ، یا "سبز می خواهد با الگوی مصر ، خود را بجنباند !"

آنوقت ،

تاکید می کنند ، یا بعبارت دیگر ؛ تا سرحد خودسوزی ، بخود فشار می آورند که بگویند :

"انقلاب اسلامی ایران الگوی انقلاب مصر نیست !"

این در حالیست که :

از روز اول ، از ثانیه ی اول ، تلاش می کردند بگویند در جنایات یکسال اخیر سبزرنگ خود، از انقلاب اسلامی الگو گرفته اند ! عکس امام را بردست گرفتند ! تکبیر گفتند ! شهید ساختند ! گارد ساختند ! مدیریت موروثی جعل کردند و ... !

...

دیوانه یعنی چه کسی؟

یعنی اینها !

 

اخر حالیشان نیست که بالاخره اقلا یکی از این جملات باید "دروغ" باشد !؟

 

شده ماجرایشان و حجی !

گویند روزی دو مدعی به نزد جحی رفتند. او که قاضی شهر بود بقضاوت نشست. فرد اول ادعای خود را طرح کرد.

جحی قبل از شنیدن ادعای نفر دوم ، گفت : عجب ، عجب ! راست می گویی !

فرد دوم بصدا در آمده و جحی را مخاطب کرده و نالان ، ادعای خود را در رد ادعای نفر اول طرح کرد ! جحی ، با تعجب گفت : عجب ،‌عجب ، توهم راست می گویی ! تو هم راست می گویی !

منشی وی در گوشش خواند : جناب جحی ! این هر دو که نمی توانند توامان راست بگویند ! جحی به منشی اش گفت : عجب ، عجب ، تو هم راست می گویی ! تو هم راست می گویی !

***

ریاضی جدید کاش کمک کند بفهمانیم بهشان !

اهای عمو ! چقدر درس خوانده ای‌؟

می دانی اگر دامنه ی انتخاب متغیرها برای سه مجموعه ی آ و ب و س یکی باشد و آنگاه

آ = ب ، یا ب = آ

و

آ= س

آنگاه حتما خواهد داد :

آ = ب = س ؟

با ریاضی جدید حالیتان شد یا همان بچه تهرانی که بالا گفتم کافی بود ؟


 
 
 
تبلیغ ویـژه