اخیرا توجهی زیادی به رفتار متاقبل سه شبکه ی ماهواره ای فارسی زبان داشته ایم .

در این بررسی ، توجه ما معطوف به تحرکات سه رسانه ی فارسی زبان ماهواره ای بنام شبکه ی اهل بیت متعلق به جناب آقای اللهیاری روحانی اهل افغانستان مدعی تفکر شیعی ، شبکه کلمه  با مجری گری جناب آقای هاشمی و موضعگیریهای بظاهر مربوط به اهل تسنن ایران و شبکه ی ولایت به مدیریت جناب آیت الله قزوینی بوده است.

بنظر می رسد حمایت مالی شبکه ی کلمه را جریانات وهابی برعهده دارند و آقای هاشمی نیز از طرح این موضوع در رسانه ی خود ابایی نمی کند. حمایت مادی و معنوی از شبکه ی ولایت نیز بر عهده دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی از مراجع معظم حوزه علمیه قم است. لیکن در حال حاضر شبکه ی ماهواره ای اهلبیت صریحا عقبه مالی خود را اعلام ننموده است و تنها ادعای ارتزاق از کمکهای مردمی را دارد ، هرچند ادعا کرده جناب آیت الله سید صادق شیرازی مجوز استفاده از سهم مبارک امام برای این شبکه را صادر کرده اند.

در این بررسی به واکاوی این نکته خواهیم پرداخت که چرا شبکه ی ماهواره ای کلمه با وجود ادعای مکرر برای مناظره ی رسانه ای ، از گفتگوی مستقیم و مناظره گونه با شبکه ی ولایت به مدیریت جناب آیت الله قزوینی خودداری می کند ، لیکن از گفتگو با شبکه ی اهلبیت که توسط جناب آقای اللهیاری اداره می گردد هرگز خودداری نکرده و این دو شبکه دائما در حال گفتگو با یکدیگر به طرفیت از اهل سنت و شیعه هستند.

بررسی و تحلیل نگاه سه رسانه ی ماهواره ای مذهبی ولایت ، اهلبیت و کلمه به موضوعات کلیدی، می تواند تصور خوبی به ما در مورد استراتژی کلی مدیریت این رسانه ها بدهد.

برخی از موضوعات محوری مانند مشکلات مردم بحرین ، رژیم اشغالگر قدس ، مقابله با کفار و اشغالگران سرزمینهای اسلامی ، قیام قبل از ظهور ، نوع رفتار در مورد موضوع وحدت اسلامی و موضوعات کلیدی اینگونه می توانند شمای کلی و پیرامونی از دیدگاه و گاه استراتژیک حاکم بر این رسانه ها را مقابل دیدگان ما ترسیم کنند. این شمای کلی به ما در پیداکردن پاسخ برخی سئوالات کلیدی مانند سئوالی که در مطلب قبلی پرسیده شد کمک خواهد کرد.

موضوع مقابله با دشمنان مشترک جهان اسلام :

در این موضوع رفتار دو شبکه ی ماهواره ای کلمه (منتسب به اهل تسنن) و اهلبیت (منتسب به تشیع ) بسیار شباهت داشته اما با رفتار شبکه ی ولایت متفاوت است. با وجود آنکه موضوع دشمنان جهان اسلام مانند رژیم صهیونیستی و اشغالگران اراضی اسلامی مانند انگلیس و آمریکا و امثال آنها یک بحث اشتراکی بوده و محل اختلاف بین آحاد جهان اسلام محسوب نمی شود ، رفتار شبکه ی اهلبیت و شبکه ی کلمه ، ضمن آنکه با موضع عمومی نخبگان صالح در جهان اسلام دارای تفاوت است ، با موضع شبکه ی ولایت نیز در تضاد قرار دارد.

در رفتار شبکه ی ولایت ، اختلافات فقهی و کلامی به خودی خود ، موجب اختلافات تند بنیادین و ستیزه جوییهای ریشه ای و صدور حکم تکفیر و امثالهم برای پیروان یک مذهب و آیین اسلامی محسوب نمی شود. موضع این شبکه نسبت به اختلافات مذهبی ، یک موضع علمی و بر مبنای گفتگوی متکی به مدارک و مستندات و روش تحقیق تاریخی و دینی است. اما در دو شبکه ی کلمه ( منتسب به اهل تسنن ایران ) و اهلبیت (منتسب به اهل تشیع ایران) داستان به شکل دیگری پیش می رود.

در دو شبکه ی مذکور ، موضوع اختلافات فقهی به حدی مهم و در اولویت درجه یک دیده می شود که بحث دسایس و حیله های استکبار جهانی برای ایجاد جنگ فرقه ای و به خود مشغول کردن مسلمانان برای از بین بردن سرمایه های مادی و معنوی و اشتغال ذهنی به فراموشی سپرده شده ، ادبیات بکار رفته از سوی آنها علیه یکدیگر نیز شکل و شمایل تخریبی و توهین آمیز دارد و طرفین از تخریب اصول و مبانی و جسارت به ارزشهای بنیادین و مقدسات مهم برای یکدیگر نیز ابایی ندارند زیرا دشمن اصلی خود را طرف مقابل تعریف کرده ، جهاد را مبارزه با وی می دانند و از دشمنی جهان کفر با جهان اسلام "کلمه ای" در این دو شبکه گفتگویی به میان نمی آید.

برای مثال ، شبکه ی کلمه جمهوری اسلامی ایران بخاطر حمایت از محور مقاومت ضد صهیونیستی در سوریه متهم شده و مورد توهین قرار می گیرد و در شبکه ی اهلبیت نیز به جمهوری اسلامی ایران بخاطر حمایت از انقلاب مردم بحرین حمایت شده و به نظام ولایت فقیه بخاطر این حمایت معنوی مورد توهین قرار می گیرد. همچنین جناب آقای اللهیاری در پاسخی به پرسش یکی از مخاطبان در مرود علت عدم محکومیت اقدامات جنایتکاران اشغالگر آمریکایی در آتش زدن قرآن در افغانستان و کشتن بیگناهان در پاکستان ، با دور شدن از مواضع آحاد جهان اسلام در مقابله با رژیم های اشغالگر سرزمینهای اشغالی بلافاصله جمهوری اسلامی ایران را مورد توهین قرارداده ، انقلاب اسلامی ایران را عامل جنایت در افغانستان معرفی می کند!

در این بین ، اما شبکه ی ماهواره ای ولایت به موضوع مشکلات جهان اسلام توجه ویژه داشته و برای نمونه در پایگاه خبری خود دائما اخبار جهان اسلام را مورد رصد و بازنشر قرار می دهد که از جمله آنان توجه به مشکلات شیعیان در عربستان و مشکلات مردم بحرین  ، مسلمانان بروکسل،  لبنان، عراق، سوریه، پاکستان و غیره می باشد و نگاه جامعی به مشکلات جهان اسلام و ضرورتهای جهانی و اسلامی در دنیای امروز دارد.

موضوع نظام جمهوری اسلامی ایران

در رفتار دو شبکه ی اهلبیت ( منتسب به اهل تشیع ایران ) و کلمه ( منتسب به اهل تسنن ایران ) جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه بشکل جدی مورد حمله و اتهام قرار داشته و از سوی هر دو شبکه مورد توهین و تخریب قرار می گیرد. از نظر این دو شبکه نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی دینی نیست و ارزشهای این نظام دائما در این شبکه ها مورد حمله ی تند و تخریبی قرار دارد.شبکه ی کلمه نظام جمهوری اسلامی را نظام دجال و شبکه ی اهلبیت نظام جمهوری اسلامی ایران را شیعه ی صفوی ؟! می داند ( توضیح : ترکیب لفظی مذکور از ادبیات آقای دکتر علی شریعتی اخذ شده است ! )