الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

باتو می گويم بسيجی...
ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

بسم الله

باتو می گويم

بسيجی


به تو خیانت می کنند، تو مکن

تو را تکذيب می کنند ، آرام بـاش

تو را می ستايند ، فريب مخور

تو را نکوهش می کنند ، شکوه مکن

مردم شهر از تو بد می گويند ، اندوهگين مشو

همه مردم تو را نیـک می خوانند ، مسرور مبـاش

آنگاه تو از ما خواهی بود

حضرت امام محمد باقـر عليه السـلام


 
 
 
تبلیغ ویـژه