الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

چه کسی واقعا درد فقر را حس کرده است؟ -2
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢   کلمات کلیدی:

می خواهیم نمودارها را با تفکیک شهرستان و ریزتر ببینیم. همچنان داده ها را بهنجار (نرمالایز) بررسی می کنیم : 

نمودار نرمالایز آرای آقای روحانی با تفکیک شهرستان :

تصویری که در تفکیک استانی دیده می شد، در تفکیک شهرستانی بهنجار نیز تکرار شد. این تصاویر بسیار بزرگ هستند. آنها را جدا و بزرگ ببینید تا بهتر مطلب را بدست آورید. در تفکیک شهرستانی مشخص است که بین مناطقی که آقای روحانی بیشترین سهم درصد رای را در آنجا دارند و نقشه مناطق محروم اقتصادی فاصله ی جدی وجود دارد. روشن است که علت "کلیدی" رای آوری روحانی مسئله ی اقتصادی نیست. برخی از محرومترین مناطق کشور کمترین رای خود را به روحانی داده اند. منطقه ی دیگری که کمترین رای را به روحانی داده است، محل سکونت هم قومی های آقای رضایی هستند. شهرستانهایی که سهم درصد بالایی از رای خود را به آقای روحانی اختصاص داده اند،‌ در سراسر کشور رابطه های منطقی قابل درکی با هم دارند که مربوط به حوزه ی اقتصادی نیست. منهای این شهرستانهای برجسته، می توان دید که آقای روحانی از توزیع منطقی و تقریبا نزدیک به هم رای در سایر نقاط کشور برخوردار است...

نمودار نرمالایز آرای آقای قالیباف با تفکیک شهرستان :

تصویر مناطق همشهری آقای قالیباف در رای دادن به ایشان خیلی واضح نیست. به طور کلی ، هم استانی ها بیشترین رای ها را داده اند. اما هنگامی که نمودار در مدل شهرستانی است، چند شهرستان که بیشترین سهم درصد را به ایشان اختصاص داده اند دیده می شود.

بیشترین سهم درصد آقای قالیباف مربوط به شهرستان رودبارجنوب است که یکی از مناطق محروم کشور است. مردم این شهرستان بیش از 53 درصد آرای خود را به ایشان اختصاص داده اند. اما شهرستانهای مجاور که در محرومیت دست کمی از این شهرستان ندارند چنین رایی را به ایشان نداده اند. همچنین این تصویر ، فقط در شهرستان دالاهو تکرار شده و در سایر مناطق محروم کشور نیز فاقد سابقه ی تکرار است. شهرستانهای تهران نیز بالاترین سهم درصدهای خود را به قالیباف اختصاص نداده اند. بنابراین بنظط نمی رسد رویکردهای اصلی تبلیغاتی قالیباف علت اصلی توجه مردم این شهرستان باشد. من از علت اصلی بی خبرم و اگر دوستان این شهرستان چیزی می دانند من را هم مطلع کنند.

نمودار نرمالایز آرای آقای رضایی با تفکیک شهرستان :

ببینیم کسی که بیشترین سیاه نمایی اقتصادی را کرده است، جز در شهرستان دلگان در محرومترین نقاط کشور ،‌مورد توجه خاصی قرار گرفته یا اینکه بازهم بیشتر رای همشهریهای خود را بدست آورده تا چیز دیگر؟

مناطقی که به آقای رضایی رای زیادی از آرای خود را اختصاص داده اند ، خیلی هم استان هم بنظر نمی رسند. بلکه بیشتر بنظر اقوامی که به قوم آقای رضایی نزدیکند بیشترین رای خود را به وی داده اند.

در دلگان ، یکی از مناطق بسیار محروم کشور، آقای رضایی نزدیک 29 درصد رای را به خود اختصاص داده . اما این فقط مربوط به این شهرستان است و این رویکرد در سایر شهرستانهای مجاور سابقه ی تکرار ندارد. ماجرای شهرستان دلگان در آرای آقای رضایی، هم از نظر مکانی و هم از نظر علت، بسیار به ماجرای رای های آقای قالیباف در ردوبار جنوب در همان حوالی شبیه است... باید دید این دو کاندید در سفر استانی خود به این دو نقطه ی نزدیک به هم چه کرده اند.

نمودار نرمالایز آرای آقای جلیلی با تفکیک شهرستان :

یک شباهت به نمودار آقای روحانی در نمودار آقای جلیلی مشاهده می شود و آن اینکه به جز مناطقی که آقای جلیلی در آنها سهم درصد بالایی را به خود اختصاص داده ٰ‌توزیع سهم درصد رای وی در کشور تقریبا یک دست است. مشخص است که در مورد این دو نفر، رای دهندگان توجه گفتمانی داشته اند.

بیشترین رای آقای جلیلی در محرومترین منطقه ی کشور یعنی شهرستان قلعه گنج و شهرستان بشاگرد است. یعنی آقای جلیلی در شهرستان قلعه گنج نزدیک به 49 درصد و در شهرستان بشاگرد نیز بیش از 43 درصد آراء‌ صحیح مردم را به خود اختصاص داده است. سهم درصد رای آقای جلیلی در شهرستان نهبندان و سربیشه از خراسان جنوبی که آنها نیز از مناطق بسیار محروم کشور هستند،‌ متمایز از سایر نقاط است.

یک نکته ، در آرای آقای جلیلی و آقای روحانی ، کاملا عکس یکدیگر است. البته این نکته با دقت فراوان مشاهده می شود و آن هم اینکه میزان رای آقای جلیلی در شهرستان زاهدان و زابل در استان سیستان و بلوچستان ، بیش از آراء ایشان در سایر نقاط این استان است. همانطور که مشاهده می شود این رابطه برای آقای روحانی معکوس است. علت قابل فهم است...

جمع بندی :

بنظر من جمع بندی بسیار ساده است...

منهای رای عمومی گفتمانی که آقای جلیلی و آقای روحانی دارند، آقایان رضایی و قالیباف بیشتر از همشهری ها رای گرفته اند تا از دیگران.

به راستی محرومترین نقاط کشور در استانهای خراسان جنوبی، ‌کرمان و هرمزگان، به آقای جلیلی رای داده اند. در حالیکه تندترین شعارهای اقتصادی تخریبی توسط آقایان روحانی، رضایی و قالیباف داده شد که به مراتب کمترین سهم درصد رای را این مناطق به آقای روحانی داده اند.

درس مهمی از میان این آمارها می شود استخراج کرد... ما اکثر العبر و اقل الاعتبار...


 
 
 
تبلیغ ویـژه