الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

Letter of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei To the Youth in Europe and North America
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ بهمن ۱۳٩۳   کلمات کلیدی: #letter4u ،ayatollah seyyed ali khamenei ،europe and north america ،youth

Message of Ayatollah Seyyed Ali Khamenei
To the Youth in Europe and North America

Here is the letter of My leader

To the Youth in Europe and North America

if you like , you can read this book that is in english about islam

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28784/B/13931104_0228784.jpg

And...

Its the Text of Quran


 
 
 
تبلیغ ویـژه