الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

ای ايران...
ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

بسم الله .

از مظلومترين خاکهای دنيا ، ايران است. ايران ، سرزمينی است که فکر و انديشه درآن هميشه حول خدامحوری دور می زده . ايرانی ، هيچگاه بت پرستی نکرده . ايرانی ، هرانديشه حقی را که شنيده ، پذيرفته . توگويی که به اخلاق الهی موصوف بوده . اما هرگاه هرکس هم در ايران خواسته عليه مفهوم دينی گام بردارد ، ادعا کرده که ايرانی اصيل است !! اصالت ايرانی را در پرستش بت ديده اند !

سرود ای ايران ، يکی از زيباترين سرودهايی است که هميشه شنيده بودم و خواهم شنيد. از ميان دريای موسيقی های مختلفی که ساخته شدند وجاودان ماندند ، اين سرود ، و آن يکی ديگر ، سرود يار دبستانی ، از زيباترين سرودها هستند.

محتوای استکبار ستيز ، شأن ضد آمريکايی هردو ، همزمانی سروده شدن و نواخته شدن هردو ، در مواعيد مبارزه مردم ايران با آمريکا و بت ساخته شده به دست او ، شاه .

نوای دل مردم ايران ، هميشه اين بوده است : لا اله الا الله .

اين سرزمين هيچگاه محل بقتل رسانيدن پيام آوران الهی نبوده . بر عکس ، هميشه ملت ايران ، هميشه حامی و همراه و معتقد به پيام الهی بوده اند. درست است که اين سرزمين جای جای آن محل شهادت بزرگان الهی بوده ، اما هيچگاه ، قاتلان و آمران ، از مردم ايران نبوده اند. ملت ايران ، از ابتدا ، شنواترين گوشها و پذيراترين دلها برای پيام الهی را داشته اند و اين چيزی تازه نيست.

به لطف سايت شهيد آوينی ، مقدار ديگری به بخش صوتی اضافه خواهم کرد. فکر می کنم بخش صوتی ، دوبرابر بزرگ تر شود.

يا حق .


 
 
 
تبلیغ ویـژه