الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

و کلمه ای خطاب به عافيت طلبان...
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

بسم الله .

ای به اميد کسان خفته ، ز خود ياد آريد

تشنه کامان غنيمت ، ز احد ياد آريد

گرچه مرحب سپر انداخته ، خيبـر باقيست

بت مگوئيد شکستيم ، که بت‌گر باقيست

ـــــــــ

ره دراز است سبکتر بشتابيم ای دوست

خصم بيدار است ، يک چشمه بخوابيم ، ای دوست.

وای اگر قصه ما عبرت تاريخ شود

خيمهء قافله را دشنهء ما تيغ شود

ـــــــــ

لاله اين چمن آلودهء رنگ است هنوز

سپر از دست ميندار که جنگ است هنوز

خيمه بگذار و برو ، باديه طوفان جوش است

کوه آتش به جگر دارد ، اگر خاموش است

ـــــــــ

می رويم امروز تا صاعقه هم پا سفر

گردباديم و زسر ، تا به قدم ، پای سفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيچ چيز مشکلی در بين نيست. اگر دوت دارد تا حسابش را از بی.بی.سی جدا بدانيم بايد از خودش شروع کند. وقتی عين بی.بی.سی ملت را سانسور می کند وآنوقت باز هم دم از مردم و دموکراسی و اکثريت و نظر جمعی وامثال ذلک می زند ، چطور رويش می شود عين کورها لال و کر بماند . آها. پدر بزرگ گفته هرچه مادربزرگ بگويد ! :))

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يادم می آيد موقعی که نتايج انتخابات شورای شهر - يا شايد هم همين انتخابات مجلس هفتم - معلوم شد ، در يکی از همين وبلاگهايی که حسين کچل از آن نوع همسو با خودش لينک کرده ، - و جزو ۵ وبلاگ دار اول معرفی کرده بود - خواندم : اين مردم تهران اين دودی که هر روز می خورند نوش جانشان ! يواش يواش دارند باطن ضد مردمشان را که حزب اللهی جماعت ۸ سال فرياد زد ، رو می کنند. مردم سواری پايان يافته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 
 
 
تبلیغ ویـژه