الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

لبنان ، برداشت دوم
ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

بسم الله.

ديدنی است !
با تشکر از شريف نيوز


پرواز پرچمها

بوش ، رایس ، شیراک ! در محاسبه در مورد لبنان اشتباه کردید
جوشش غيرت

نه به دخالت خارجی
نه به دخالت خارجی !
قابـل توجه بی غيرتهای ملی گرايی داخلی

لبنان سرزمین مرگ تو است.
لبنان سرزمين مرگ تو است !
نه به دخالت آمريکايی !

تمام مصیبت های ما از آمریکا است.
تمام مصيبت های ما از آمريکا است

سوریه : بله. فرانسه : توقف !. آمریکا : اخراج !.مرگ بر معاهده 15591
بله به سوريه توقف به فرانسه اخراج به آمريکا مرگ بر معاهده ۱۵۵۹

جمعیت یک و نیم میلیون نفر. جهان عرب تاکنون چنین جمعیتی به خود ندیده است.
جمعيت : يک و نيم ميليون نفر

تاکنون چنین جمعیتی در تظاهراتهای عربی تاکنون دور هم جمع نشده بودند
جمعيت حيرت برانگيز


شکرا لسور يـا


 
 
 
تبلیغ ویـژه