الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

و گه‌ای پشت به زين ...
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

بسم الله .

عجب . بامزه شده ماجرا . ايندفعه حسين کچل داره دنبال من مياد. :)) بيا که خوب داری ميای . آها . فرمونو صاف کن مستقيم ، سمت چپ نرو بيفتی تو چاله ، راست هم دره است بپا . آها خوبه همينجا صاف پارک کن :)) قفل فرمون يادت نره اينجا دزد بازاره :)) - خنده مصنوعی فراموش نشود. :))

راستی می دانيد ، خدای نکرده فکر نکنيد درخشان از عقرب هم در خصوص جمهوری اسلامی کينه توز تر است ها ! وای اصلا !! . حسين درخشان دلش برای ايران می سوزد ! برويد و خودتان ببينيد چه اشکی می ريزد ! تمساح ؟ چه حرفهای بدی ! وای اصلا ! .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفقای درخشان در مورد چهارشنبه سوری چيزهايی گفته بودند. گفتم باهم نگاهی به چهارشنبه امسال کينم .عکسها همگی جای تاسف دارند:

سوختگی کامل

انفجار در دست

انفجار در دست

انفجار در دست

 انرژی پيش بينی نشده در انفجار

 انرژی پيش بينی نشده در انفجار

از جان ملت چه می خواهيد ؟ چهارشنبه سوری ريشه حتی ايرانی دارد ؟
چرا خود را به حماقت تاريخی می زنيد ؟ سند سازی و جعل تاريخ تا کی ؟
اين ماجرا بيشتر به چهارشنبه کتاب‌سوزی احمد کسروی مربوط است تا تاريخ ايران !

جرح و تکه پاره شدن ملت دلتان را خنک می کند ؟ انفجار خانه های مردم مرحمی بر زخمهای انتخاباتی تان است؟ سقط شدن کودکان بی گناه زنان ديرزا و جوان ، همان انتقامی است که از ملت می گيريد ؟ آزار ديدن بيماران در خانه ها و درمانگاهها و بيمارستانها بر اثر اين سروصدای ناهنجار شما را خوش می آيد ؟ هر آنرارشيزمی برای شما خوشايند است ؟ هر بی نظمی ای را توصيه می کنيد ؟ ولو به مرگ مردم بيانجامد ؟ بی خود نيست که شنيده ام بهروز دلقک گفته است دوستانش بروند و در چاه توالت ها اسفنج بگذارند !

شما اگر در اين مملکت مسئوليت داشته باشيد ، ملت را غرق در شراب ، اکستاسی ، ال.اس.دی ، هروئين ، بنگ ، حشيش ، ترياک ، مرفين و آلودگی های جنسی و اخلاقی ، کشتار و قتل و انفجار و دود و فحش و درگيری و آدم کشی می خواهيد. کاری که همين امروز هم با سايتهای اينترنتی تان ، با قاچاق مواد مخدر، با جلسات شراب و فساد ، با ايجاد ناامنی های گروهی وغيرگروهی ، با قتل و آدم کشی و ارعاب و بی نظمی ، با تئوريزه کردن خشونت عريان انجام می دهيد .

خون جوانان بی اطلاع کشور از چنگالتان می چکد .
تا می توانيد ادعای کشتن و زندان در ايران کنيد. معنای آزادی مدل شما را هم فهميديم !


 
 
 
تبلیغ ویـژه