الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

عاقلان دانند
ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

بسم الله .

شايد همه شما متوجه آن دو کالای جديدی که در يک فلش طولانی از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه قبل از سال تحويل توسط پرشين در همه جايش تبليغ می شوند شده باشيد !

نمی دانم برای تبليغ اين جنسی که اينهمه نيازمند تبليغات دارد چقدر خرج شده . اما مهم نيست. اين دو کالا را خودمان می شناسيم .

کالايی که مصرفش آثار سوء جانبی زيادی داشته باشد و بزور دگنک از زير تيغ موسسه استاندارد عبور کرده باشد و مردم پسند نباشد و مجبور باشم بزور به مردم بخورانم ، معلوم است که بايد هم در اينترنت تبليغ شود. نظرشان چيست ؟ شايد موسسه استاندارد هم نوعی نظارت استصوابی است که بايد حذف شود ؟ بهتر نست تا مردم خودشان کالاهای آلوده را اول بخورندو بميرند و بعدا ديگر نخرند ؟ چون مردم خودشان می فهمند و قيم نمی خواهند ؟ بهتر نيست کالاهای بنجل و نامرغوب را که فقط تيپ و تبليغات و جلد نو و مدرن و بزک کرده خصوصا با شکل و شمايل غرب پسند دارند را نيز به مردم عرضه کنيم ؟ بايد بازار آزاد باشد . آيا اين حق مردم نيست که هرکس هرچقدر حيله بيشتر بکار برد برنده باشد؟ کسی حق نداشته باشد از مواد تشکيل دهنده آنها بپرسد . يا اينکه مهر سلامتی بر کسی بزند و يا آلودگی ديگری را روشن کند. نه . اين مخالفت با آزادی است!!

از نظر آنها ، بايد در جامعه سموم آلوده با برچسبهای جاذب و رنگارنگ در ويترينها جلب توجه کنند و ما هم اين کنار دل خوش و مفتخر به اين آزادی ! بايد تا جنازه های ملت ناشی از مصرف سموم غذا نما در قبرستاها پر شود و تصادفها و حوادث و سوانح و انفجارات و بحرانها ناشی از آلودگی يا خرابی و يا بی دوامی و کم مقاومتی يک کالا همه جا را فرابگيرد و ما سرخوش که جلوی انتخاب شدن کسی را نگرفتيم و کسی را :فله ای ! : از انتخاب شدن محروم نکرديم !

از نظر آنها ، حالا ولو اگر کالايی ديروز مدال حمايت از مصرف کننده را گرفت نبايد امروز جنسش در انکوباتور قرارگيرد و کشت ميکروبی شود تا بی آبرو شود هرآنکه در اوغش باشد ؟ بله ، آنچه می پسندند اينچنين است. جامعه ای آلوده به وهم و ترديد وشکاکيت .

عجب کالايی ! چه برچسبی دارد. حالا چند ؟
...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت: خدايی وقت رسيدن به وبلاگ را ندارم :)) . عجب سالی شد ! پـرکار پـرکار :))


 
 
 
تبلیغ ویـژه