الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

کوتاه و گويا !
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

بسم الله .

کوتاه و گويا از زبان پر لکنت سعيد حجاريان :

اصلاح طلبان ديگر نمي توانند توده ها را با شعارهاي تند بسيج كنند

يك سايت اينترنتي دوم خردادي تصريح كرد: دوز اصلاحات را نمي توان يك شبه بالا برد گويي چرخ پوپوليسم اين بار نمي چرخد.

سايت آفتاب كه با همكاري نويسندگان نشريات زنجيره اي اداره مي شود طي تحليلي با عنوان «وقتي چرخ پوپوليسم نمي چرخد» افزود:

... چهار سال پيش سعيد حجاريان گفت «ما در انتخابات 76 و 80 از پوپوليسم (توده گرايي و عوام فريبي) استفاده كرديم و اين پوپوليسم براي ما منافعي داشت اما بايد آن را كنار بگذاريم.» اما اكنون بي آن كه در صورت مسئله و نحوه بازي اصلاح طلبان تغييري حاصل شده باشد پوپوليسم تنها لباسي جديد به تن كرده است. اگر سال 80 پوپوليسم در لباس «گل ياس» و «سيمرغ جهانيم اگر چند جوانيم» و«يا علي مدد» رخ نمود اينك نيز ترساندن مردم از فاشيسم گويي حربه اي مناسب براي شكل دادن به بسيج توده اي متصور مي شود...

در اين مقاله تصريح شده است:

...اصلاح طلبان دوم خردادي همچنين در هفته هاي اخير با طرح برخي سخنان راديكال و شعارهاي پيشروتر درصدد برآمده اند تا تابلوي تبليغاتي خود را برافراشته تر از پيش به نمايش بگذارند. همچنان كه حجاريان نيز به تازگي در گفت وگويي گفته است كه «بايد دوز اصلاحات را بالا برد.» اما همچنان كه حجاريان به درستي نيز خود در آن گفت وگو تاكيد كرده است: «دوز اصلاحات را نمي توان همزمان با انتخابات بالا برد و اين اتفاقي است كه بايد در سال هاي گذشته رخ مي داده است

اين مقاله افزوده است:

...طرح شعار دفاع از اقوام و اقليت ها، شعاري بيشتر نيست وقتي كه به يك باره و همزمان با آغاز تبليغات انتخاباتي مطرح شود. اصلاح طلبان اما اگر بخواهند كه با طرح شعارهاي نو و پيشرو قدمي به پيش بگذارند، حتي اگر مردم هم در انتظار چنين اتفاقي باشند (كه نمي باشند) خود ناتوان از بسط صحيح و خارج از تناقض آن هستند. چرا كه يك شبه نمي توان خود را متفاوت از پيش كرد.


به نوشته نويسنده اين مقاله:

...اصلاح طلبان بر اين گمانند كه در آستانه انتخابات توجه به حقوق اقليت ها، احترام و توجه به منتقدين راديكال و مانند آن، باعث جلب توجه و اذهان ايرانيان تحول خواه به سوي آنها مي شود، اما هيچ توجهي ندارند كه آيا مي توان ميان اين رويكرد و رويكرد متفاوت آنها در سالهاي پيش ارتباطي برقرار كرد، در حالي كه هنوز تكليف خودشان را با آن رفتارهاي متفاوت روشن نكرده اند. اين سايت افزود :«دوز اصلاحات» را همان طور كه حجاريان به درستي مي گويد نمي توان يك شبه بالا برد گويي چرخ پوپوليسم اين بار نمي چرخد.


 
 
 
تبلیغ ویـژه