الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

برای زيارت تکنيک !
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

بسم الله .

تکنوکرات نيستيم اما برای زيارت تکنيک ، به مدت يکهفته ای می رويم يکی از همين شهرستانهای خوب کشورمان ، ببينيم بروبچ اون خطه چه چيزی آماده کرده اند که عين تيغ برود تو گلوی آمريکا وعين خار باشد در چشمش . بعدش هم سفری يکی دوماهه برای آنکه ميوهء اين تکنيک نوظهور را بچينيم و کاربردی اش کنيم . ششماه کار برده تا همينجا .

حواس همه شان را پرت موضوع انرژی اتمی کرديم و هرکاری خواسته ايم داريم می کنيم . موضوعات های تک که يکی دو تا نيست. عين سلول بنيادين ، کم نيستند موضوعاتی که در آن ، رو کم کنيم !

دماغ ضد انقلاب شديدا بسوزد که يک کلمه در اين مورد نمی داند و همين چند کلمه را هم قبلا از بروبچ اجازت گرفتيم که بنويسيم يا نه. چشمتان در بيايد . اينقدر اين کلمات من را اين ور آن ور کنيد ببينيد چيزی می توانيد ازش گير بياريد يا نه ! :)) :))  بعدا که خبرش عين توپ شرپنل درشد ، گوشهايتان را بگيريد که کــر نشويد !

فقط با اجازه بروبچ می گويم که در حوزه نور شناسی خواهد بود انشاء الله . بقيه اش را بروبچ گفته اند نگو ! :)) چی فکر کرده اند. فناوری از آسمان که نيامده . داريم بومی بومی اش را می سازيم . چشم همه شان در بيايد . می شود و می توانيم .

از راه دور آپديت می کنم انشاء الله . يا حق .


 
 
 
تبلیغ ویـژه