الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

مقداری صراحت - بخش دوم - متن چت -۵
ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٤   کلمات کلیدی:

aboozar_mr: خب ؟ ... ؟

TARAF HESABE BAHS: طبعا اين تخريب ها دو نوع است

TARAF HESABE BAHS: يک نوع عمدي

aboozar_mr: خيــــــــــــلي بحث دارد جالب پيش مي رود. من راضي هستم . از شما هم تشکر مي کنم .

TARAF HESABE BAHS: يک نوع غيرعمدي که معمولا از طرف هواداران و ..انجام مي شه

TARAF HESABE BAHS: مثلا پاره کردن پلاکارد و بيلبورد و ...

TARAF HESABE BAHS: يا حرفهاي بد پشت سر فلان کانديدا و ...

TARAF HESABE BAHS: مثلا همونطور که رهبري گفتن در اين انتخابات ، رياست جمهوري

TARAF HESABE BAHS: در مورد آقاي هاشمي رفسنجاني تخريب انجام شد

TARAF HESABE BAHS: و  دستور دادن به مقامات مسئول که رسيدگي بکنن به قصه تخريب ها

aboozar_mr: خب.

aboozar_mr: اولا : بفرمائيد که آيا بنظر شما ، کانديدا يا کانديداهايي که دست به تخريب عمدي يا بقول شما ::غيرعمدي ؟! :: کانديداهاي ديگر زدند چه کساني بودند و بفرمائيد که چه مواردي از تتخريب ها و ضد تبليغات اناجام شده عمدي وغير عمدي در ذهن شما وجود دارد /

aboozar_mr: مثلا در مورد حرفهاي بدي که پشت سر کانديداها بود بفرمائيدو بگوييد از ماجرايي که حت عنوان ستاد ارسال اس.ام.اس و آفلاين مطرح شده بود چه چيزي مي دانيد.

aboozar_mr: بفرمائيد.

TARAF HESABE BAHS: والله من به بولتن و اطلاعات محرمانه دسترسي ندارم

TARAF HESABE BAHS: اينها در صلاحيت قاضي است

TARAF HESABE BAHS: و مسئول رسيدگي کننده

TARAF HESABE BAHS: هروقت قاضي شدم و مسئول رسيدگي

TARAF HESABE BAHS: مي رم تک تک اطلاعات رو درمي يارم و حکم صادر مي کنم

aboozar_mr: کدام بولتن محرمانه ؟ صلاحيت در مورد چه چيزي ؟ کدام قاضي ؟

aboozar_mr: اطلاعات محرمانه در مورد چه چيزي ؟

TARAF HESABE BAHS: ببنيد شما داريد در مورد يک پرونده قضايي حرف مي زنيد

TARAF HESABE BAHS: من صلاحيت ندارم در مورد رسيدگي به اون

TARAF HESABE BAHS: نه علم اش رو دارم

aboozar_mr: کدام پرونده قضايي ؟ در کدام دادگاه و کدام شعبه ؟ متهم اين پرونده چه کسي بوده ؟

TARAF HESABE BAHS: نه مقامش رو

TARAF HESABE BAHS: خوب همين ديگه

TARAF HESABE BAHS: منم همين رو مي گم

TARAF HESABE BAHS: در اين حدي که شما مطرح مي کنيد

TARAF HESABE BAHS: حد يک پرونده قضايي است

TARAF HESABE BAHS: اطلاعات مي خواد

TARAF HESABE BAHS: علم مي خواد

TARAF HESABE BAHS: تحقيق مي خواد

TARAF HESABE BAHS: شايدم بازجويي بخواد!

TARAF HESABE BAHS: و خيلي چيزهاي ديگه

TARAF HESABE BAHS: من صلاحيت اش روندارم

aboozar_mr: کدام حد ؟ کدام پرونده ؟ اطلاعات در مورد چي ؟ اين اطلاعات در اختيار چه کسي و يا چه مرجعي قرار دارد و شما چگونه از آن مطلع شديد ؟

TARAF HESABE BAHS: از نظر قانوني

TARAF HESABE BAHS: مي گم که مطلع نيستم ديگه!!!!!

TARAF HESABE BAHS: اگر کامل مطلع بودم و قاضي هم بودم

TARAF HESABE BAHS: پيگيري مي کردم و حکم صادر مي کردم

aboozar_mr: پس از کدام پرونده قضايي و کدام دادگاه صحبت مي کنيذ ؟

TARAF HESABE BAHS: عرض کردم سئوال شما

TARAF HESABE BAHS: در حد يک پرونده قضايي است

TARAF HESABE BAHS: تشکيل يک پرونده

TARAF HESABE BAHS: يعني متهم دارد

TARAF HESABE BAHS: مطلع دارد

TARAF HESABE BAHS: شاکي دارد

TARAF HESABE BAHS: من در مقامي نيستم که به اين موضوع رسيدگي دقيق کنم

aboozar_mr: تشکيل کدام پرونده قضايي ؟ مطلع پرونده کيست ؟ شاکي کيست ؟ اين پرونده در کجا تشکيل شده ومسئوليت رسيدگي آن بر عهده کدام دادگاه است؟

TARAF HESABE BAHS: برادر عزيز

TARAF HESABE BAHS: من سخنگوي قوه قضاييه نيستم که

TARAF HESABE BAHS: اين سئوال را از سخنگوي قوه قضاييه بپرسيد

TARAF HESABE BAHS: که سرنوشت تخريب هاي دوره انتخابات چه شد

TARAF HESABE BAHS: متوجه شديد؟

aboozar_mr: اولا : اگر قبول داريد که شما در مسئوليت سخنگويي دستگاه قضايي نيستيد ، پس از تشکيل کدام پرونده وکدام شاکي وکدام متهم صحبت مي کنيد ؟ ثانيا : بفرمايد اصولا اين تخريب هايي که ذکر کرديد و بقول شما در دستگاه قضايي تعقيب شده  وسرنوشت آن بقول شما معلوم نيست ، از چه جنسي بوده و توسط چه کسي انجام شد ه ؟ ايا عمدي بوده ؟ و اگر نبوده توضيح بدهيد آيا تبليغات وضد تبليغ غير عمدي چه معنايي مي دهد و اصولا آيا ممکن است يا خير.

TARAF HESABE BAHS: عزيز دل برادر

TARAF HESABE BAHS: گوش کن يه بار ديگه تکرار مي کنم

TARAF HESABE BAHS: موضوع تخريب هاي دوران انتخابات

TARAF HESABE BAHS: به دليل گستردگي

TARAF HESABE BAHS: به دليل اينکه ابعاد مختلفي دارد

TARAF HESABE BAHS: در حد و اندازه يک پرونده قضايي است

TARAF HESABE BAHS: شکايت هست

TARAF HESABE BAHS: دستور رهبري هم هست

TARAF HESABE BAHS: ولي اينکه آيا پرونده اي تشکيل شده باشد در اين مورد يا نه

TARAF HESABE BAHS: من نمي دانم

TARAF HESABE BAHS: من يک شهروند عادي هستم

TARAF HESABE BAHS: هيچ دسترسي به اطلاعات محرمانه و خاص مملکتي ندارم و نمي خوام هم داشته باشم

TARAF HESABE BAHS: روشن شد؟

aboozar_mr: شما در اظهارات خود ، تاکنون چند بار ، از وقوع ضد تبليغ هاي ""گسترده "" که داراي حد و اندازه قضايي هستند صحبت کرديد . همچنين بر وجود آنها اصرار کرديد و اين بدون داشتن اطلاعات از اين تخريب ها ويا اطلاعاتي از نمونه هايي از آنها ممکن نيست. لطفا بفرمائيد باوجود آنکه ادعا مي کنيد با وجود حضور در سرويس هاي خبري ويژه خبرگزاريهاي رسمي کشور ، از اطلاعات و اخبار محرمانه بي اطلاع هستيد و به آنها دسترسي نداشته و نمي خواهيد داشته باشيد ، پس چگونه از اين تخريب هاي گسترده اظهار اطلاع مي کنيد ؟

TARAF HESABE BAHS: وقتي رهبري در سخنراني علني مي گويند تخريب گسترده و ناجوانمردانه

TARAF HESABE BAHS: خوب من هم گوش دارم ديگه

TARAF HESABE BAHS: مي شنوم

TARAF HESABE BAHS: يعني مي خواهيد بگوييد رهبري بدون پشتوانه حرف مي زنن؟

TARAF HESABE BAHS: ؟؟؟

aboozar_mr: مگر سخنان رهبري براي شما ملاک است ؟ شايد اين سخنان از نظر شما تحريف شده ، از نظر شما بر اساس اطلاعات نادرست اطرافيان ، برخي از آنها به نظر شما غلو آميز ، برخي ديگر از آنها به نظر شما نادرست و بعضي ديگر به نظر شما اصولا جعلي باشد؟

aboozar_mr: پس اصولا شما تنها منبعتان از اطلاع از اين تحريف ها را سخنراني مقام معظم رهبري ذکر مي کنيد ؟

TARAF HESABE BAHS: معني اين حرف چيه؟؟؟ خودتون قضاوت کنيد :::: شايد اين سخنان از نظر شما تحريف شده ، از نظر شما بر اساس اطلاعات نادرست اطرافيان ، برخي از آنها به نظر شما غلو آميز ، برخي ديگر از آنها به نظر شما نادرست و بعضي ديگر به نظر شما اصولا جعلي بانشد؟

TARAF HESABE BAHS: واقعا متاسفم ...بسيار و شديد

TARAF HESABE BAHS: شايد اين سخنان از نظر شما تحريف شده

TARAF HESABE BAHS: !!

TARAF HESABE BAHS: اين منطق حقوقي است؟؟؟؟؟

TARAF HESABE BAHS: شرعي است؟

TARAF HESABE BAHS: از خدا بترس آقا ميثم

aboozar_mr: تاسف شما از چه زاویه و بر اساس چه موضوعي است ؟

TARAF HESABE BAHS: يک بار مرور کنيد حرف خودتون رو

TARAF HESABE BAHS: متوجه تاسف من مي شويد

TARAF HESABE BAHS: واقعا پيشنهاد مي کنم از خدا بترسيد

aboozar_mr: هرکسي موظف به روشن کردن منظور خود است. شما منظور خود را واضح و شفاف بيان کنيد.

TARAF HESABE BAHS: aboozar: مگر سخنان رهبري براي شما ملاک است ؟ شايد اين سخنان از نظر شما تحريف شده ، از نظر شما بر اساس اطلاعات نادرست اطرافيان ، برخي از آنها به نظر شما غلو آميز ، برخي ديگر از آنها به نظر شما نادرست و بعضي ديگر به نظر شما اصولا جعلي باشد؟

TARAF HESABE BAHS: آنقدر واضح است و تاسف برانگيز که نيازي به هيچ توضيحي ندارد...شايد اين حرفها از نظر شما نحريف شده ....يعني چيه؟؟؟

TARAF HESABE BAHS: اگه اعتقاد داشتم که تحريف است يا دروغ که نمي گفتم

TARAF HESABE BAHS: واقعا اينجوري بازجويي مي کنيد از خلق الله؟

TARAF HESABE BAHS: فکر مي کردم اگر باهم اختلاف سليقه سياسي داريم


 
 
 
تبلیغ ویـژه