الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

حاج حسين ما ، چوب به لانه زنبور زده است.
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

می خواهيد دو کلمه ای هم برای ح.د بنويسم ؟ شرمنده ،‌اما او ساده انگار و سطحی نگر است. رشد نکرده ، والا می فهميد آنچه که برای او بعنوان پشت پرده در حال نمايش است ، خود ، پرده ای بيش نيست...

همچين از اشکالات در متن مقاله حاج حسين حرف زد که گفتيم چه شده ! من که خودم هم دوباره مقاله را روی شبکه گذاشته ام . دوستان ما مثل خودما از امثال اين درخشان از رايانه و اينترنت بيشتر می فهمند . نمی دانم چرا حسين درخشان فکر می کند در همه موضوعات صاحبنظر استو بخود اجازه فضولی در هر زمينه ای را می دهد . چون حتی اگر به مدرک تحصيلی هم بود ، ما که درس همين را می خوانيم بايد از درخشان بپرسيم اين پرت و پلاها که نوشته بودی ديگر چه بود؟

آن چنان ، هول در دلش افتاده که تاکنون چندين واکنش جدی اينترنتی به مقاله حاج حسين نشان داده . بيچاره ، نمی بيند که دوستانش چه توصيه ای به او دارند : دوستانش در الپر نوشته بودند ماجرای دادگاه حاج حسين پرده دوم از برنامه اوست و توصيه داشتند برنامه او را جدی نگيرند! .

آنچنان ، گيج و هول شده بود که می آيدو به موبايل حاج حسين زنگ می زند! حال بايد از او پرسيد دم خروس يا قسم حضرت عباس؟ آخرسر ، مطلب حاج حسين خنده دار بود يا مهم ؟ آخر وزارت اطلاعات چگونه گول(!!) مطالب حاج حسين را خواهد خورد اگر اشتباه است ؟ برو برادر جان، برو ! خودتی !

آنچنان ، از حاج حسين می ترسد که می گويد هول شده بودم ! بنده خدا تو داری با مخوف ترين سيستم های اطلاعاتی و جنگ روانی بيگانه کاری می کنی اما وقتی با حاج حسين شريعتمداری تلفنی صبحت می کنی سکته پر می شوی ؟

البته ، حاج حسين هم گفت ، اگر او می دانست با چه مار وعقربهایی قاطی و دم خور استک ه حاج و روزش اينطور نبود . اصلا مگر اين ح.د کی هست ؟ اگر ما پردازشهای بی.بی.سی و پيکره تراشيهای مسعود بهنود را از او جدا کنيم از او چه می ماند ؟

و اينکه : آخر اگر خانه عنکبوت نبوديد که ، با يک اشاره سرانگشت حاج حسين اينجور به تب و تاب می افتاديد و حالا حالا ها هم در موج انفجار آن بسر می برديد ؟

>>>همان که گفتم . حاج حسين با چوب به لانه زنبور زده است .


 
 
 
تبلیغ ویـژه