الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

مردم ايران ايران عقل ندارند !
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

بسم الله . 

شاید باور نکنید ، ولی علاوه بر آنکه حضرات دوم خردادی هنوز در حال دروغ ساختن در مورد فعل حرام خاتمی در دست دادن با زنان ایتالیایی هستند و مانده اند دروغگویی صریح خاتمی چرا چگونه طوری ماست بگیرند که رنگ عبای آقای خاتمی به سفید تغییر نکند ، من توانستم حکمت این دست و پا زدنشان را از کلام یکی از آنها متوجه شوم .  

راستش را بخواهید ، اینها رسما معتقدند مردم ایران عقل ندارند. با کمال صراحت لهجه. بخوانید و خودتان قضاوت کنید . این است که باعث می شوند تو چشمان مردم همیشهء خدا زل بزنند و راحت دروغ بگویند و برای مردم شعور وعقل قائل نباشند و بگویند مردم نخواند فهمید.  

رهبر معظم انقلاب اسلامی چندی پیش در سخنرانی ای فرمود : آن کسی که مردم ایران را عوام می پندارد خودش عوام است. حالا من می گویم ، آن کسی که مردم ایران را احمق و نادان فرض می کند و با این فرضیات ، دست به دروغسازی می زند ، خودش احمق است که چنین گاف اعظمی می دهد و وقتی که دستش توسط مردم رو می شود روی سرش یک علامت سوال دوبرابر سایز کله اش سبز می شود که ای بابا ! اینها که نفهم بودند، اینها که عقل نداشتند ، چطور فهمیدند ؟ پس چرا ما لو رفتیم ؟! در اینجا یک خانم - که برای حفظ آبرویش آی دی اش را سانسور می کنم – بصورت گروهی ، در آفلاینی کاملا دروغ ، مدعی جعلی بودن فیلم  دست دادن خاتمی شد. بابقی را خودتان اینجا در ادامه می خوانید.  

aboozar_mr (11/10/2003 07:20:46 È.Ù): بسم الله .

aboozar_mr (11/10/2003 07:20:48 È.Ù): خانم محترم

aboozar_mr (11/10/2003 07:20:58 È.Ù): با عرض معذرت.

aboozar_mr (11/10/2003 07:21:07 È.Ù): چرا ببخشيدها ، چرند مي فرماييد.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:21:21 È.Ù):

aboozar_mr (11/10/2003 07:21:52 È.Ù): فيلم بردار مراسم که يک ايتاليايي است ، از اينکه گفته مي شود فيلم مونتاژ بوده شکايت کرده ، مي گويد صدها نفر شاهد اين صحنه ها بوده اند ، اين حرفها رو هم در گفتگو با راديو فردا زده ، اونوقت شما چي مي فرمائيد ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:22:24 È.Ù): کي مشخص ميکنه که کدوم حرف چرنده ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:22:28 È.Ù): شما يا من ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:22:34 È.Ù): هيچ کس.

aboozar_mr (11/10/2003 07:22:35 È.Ù): حق

aboozar_mr (11/10/2003 07:22:38 È.Ù): همين.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:22:54 È.Ù): خوب پس بسپريد به دست حق

aboozar_mr (11/10/2003 07:23:01 È.Ù): اگر حرف کسي حق را به تمسخر گرفت ، چرند است. اگر نه ، چرند نيست.

aboozar_mr (11/10/2003 07:23:14 È.Ù): سپرديم دست حق و چنين کرد. حق ساکت ننشسته تا برخي هرکاري خواستند بکنند

aboozar_mr (11/10/2003 07:23:21 È.Ù): گفت که چرند است.

aboozar_mr (11/10/2003 07:23:31 È.Ù): ميگم فيلمبردار ميگه درسته ، شما چي ميگي ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:23:45 È.Ù): شما ميگي بسپر به دست حق

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:23:50 È.Ù): پس ديگه حرفتون چيه ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:23:55 È.Ù): مگه حق لاله ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:23:59 È.Ù): ما هم سپرديم به دست حق

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:02 È.Ù): سپرديم ديگه.

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:06 È.Ù): لال نبود.

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:10 È.Ù): گفت چرند است.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:24:11 È.Ù): شما چرا ديگه حرص ميخوري ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:17 È.Ù): براي اين بي انصافي

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:24:21 È.Ù): چه جالب

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:21 È.Ù): براي اين بي ايماني

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:28 È.Ù): براي اين عبور از صداقت براي هميشه

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:24:33 È.Ù): از کي تا حالا شما نبي شدي و حق با شما صحبت ميکنه؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:37 È.Ù): که کار هميشگي جريان آلودهء دوم خرداد است.

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:50 È.Ù): مگه قراره آدمها نبي خدا باشند تا حق را پيدا کنند واز آن با خبر شوند؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:24:56 È.Ù): يعني انسانها همه از خق بي خبرند ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:10 È.Ù): براي اينکه حقايق را زير خاک کنيد سعي مي کنيد دست مردم را از حق و حقيقت کوتاه نشان دهيد ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:15 È.Ù): بي خود نيست حقايق را وارونه مي کنيد.

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:21 È.Ù): زير خاک

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:29 È.Ù): آقاي منتظر قائم

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:32 È.Ù): بفرمائيد.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:33 È.Ù): يه موضوعي رو بگم

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:36 È.Ù): بفرمائيد

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:38 È.Ù): بعدا شما ادامه بده

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:41 È.Ù): بفرمائيد

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:46 È.Ù): شما توان بحث رو نداري

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:48 È.Ù): و در آخر

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:25:52 È.Ù): وقتي کم مياريد

aboozar_mr (11/10/2003 07:25:52 È.Ù):

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:26:06 È.Ù): تنها کاري که ميکني ايگنور کردن طرفتون هست

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:09 È.Ù): خب اين يک قضاوت است. در حاليکه هنوز موضوع مورد قضاوت يعني بحث رخ نداد. معلوم نيست در مورد چي قضاوت شده .

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:26:13 È.Ù): پس بي خود سر بحث رو باز نکنيد

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:19 È.Ù): من در عمرم چند نفر رو بيشتر ايگنور نکرده ام .

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:26:20 È.Ù): شما بسپريد به دست حق

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:26:26 È.Ù): خودش هر کاري ميخواد ميکنه

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:31 È.Ù): حالا شما که خيلي تحمل بحث داريد کجا فرار مي کنيد؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:33 È.Ù): من بي تحمل.

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:37 È.Ù): من بي توان براي بحث

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:26:37 È.Ù): الهاماتتون رو هم براي خودتون و همپالگيهاتون نگه داريد

aboozar_mr (11/10/2003 07:26:40 È.Ù): شما کجا در مي رويد ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:02 È.Ù): يک جوري حرف مي زنيد ، انگار مردم براي باخبر شدن از حق و حقيقت حتما نيازمند کشف وشهود و الهام هشتند !

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:09 È.Ù): يعني خدا به انسان براي شناخت حق ، عقل نداده ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:27:26 È.Ù): به ايراني ها نداده

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:29 È.Ù): خب الحمد لله .

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:36 È.Ù): شما هم پس معلوم شد براي چي سوء استفاده مي کنيد.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:27:39 È.Ù): اگه داده بود وضعيت ايران و مردم خوبش اينجوري نبود

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:43 È.Ù): با حساب حضرات دوم خرداديها مردم ايران يا عقل ندارند

aboozar_mr (11/10/2003 07:27:48 È.Ù): يا امکان دسترسي به حقيقت

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:28:06 È.Ù): دوم خردادي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:28:08 È.Ù): براي همين است که هرکاري مي خواهند مي کنند و بعد هم با کمال صراحت مي روند تو روي ملت مي ايستند و در چشمانشان نگاه مي کنند ودروغ مي گويند

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:28:09 È.Ù):

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:28:13 È.Ù):

aboozar_mr (11/10/2003 07:28:28 È.Ù): چون احتمال مي دهند مردم به حق دسترسي ندارند يا اينکه بقول شما به عقل دسترسي ندارند که با کمک آن حق را دريابند.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:28:28 È.Ù): شما چند بار با من حرف زدي که ميدوني دوم خردادي هستم ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:28:50 È.Ù): همين رويکرد ، يک رويکرد دوم خردادي است. من اصلا دوم خرداد را صرفا يک دسته سياسي نمي دانم .

aboozar_mr (11/10/2003 07:28:55 È.Ù): من دوم خرداد را يک فرهنگ مي دانم.

aboozar_mr (11/10/2003 07:29:00 È.Ù): همانطور که سوم تير را هم يک فرهنگ مي دانم .

aboozar_mr (11/10/2003 07:29:39 È.Ù): رفتار شما بوي فرهنگ بي فرهنگي دوم خرداد را مي دهد. تو چشم مردم زل زدن و بهشان دروغ گفتن و طرح اين ادعا که مردم عقل ندارند ويا اينکه به حق دسترسي ندارند.

aboozar_mr (11/10/2003 07:30:03 È.Ù): و با پشنوانه اين کوتاهي ادعايي دست مردم از عقل و يا حق ، دروغ گفتن ! tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:30:38 È.Ù): نه اينکه اين دولت هميشه با مردم رو راست بوده ؟ tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:30:55 È.Ù): ببينيد آقا

aboozar_mr (11/10/2003 07:31:02 È.Ù): شما در قبال عملکرد خودت پاسخگو هستي ؟من هروقت از شما در قبال عملکرد دولت سوال کردم ، شما هم جواب بده .

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:31:06 È.Ù): اصلا شما فکر کنيد من از بحث فرار ميکنم

aboozar_mr (11/10/2003 07:31:07 È.Ù): هرچند آنجا هم عرصه مبارزه است.

aboozar_mr (11/10/2003 07:31:25 È.Ù): لازم نیست فکر کنم که در مي رويد. شما واقعا در مي رويد. چيزي که عيان است چه حاجت به بيان است ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:31:31 È.Ù): شما فکر کنيد من و امثال من که هر کدوم ميخواييم اون چيزي که حقمون هست رو داشته باشيم دوم خردادي هستيم

aboozar_mr (11/10/2003 07:31:43 È.Ù): دوم خرداد اصلا بدنبال حق نيست.

aboozar_mr (11/10/2003 07:31:44 È.Ù): مطلقا.

aboozar_mr (11/10/2003 07:31:50 È.Ù): هروقت خواستي ثابت مي کنم .

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:31:54 È.Ù): شما فکر کنيد هر چي مشکل و دردسر و بدبختي تو اين مملکت هست از دولتهاي اصلاحات و سازندگي بوده

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:32:00 È.Ù): شما راحت باش

aboozar_mr (11/10/2003 07:32:09 È.Ù): لازم نيست احتمال بدهیم. عقل اين را مي گويد

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:32:11 È.Ù): آزادي تفکر داري

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:32:15 È.Ù): کسي به شما کاري داره که شروع ميکني به بحث ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:32:21 È.Ù): لازم است شما اينها را به من يادآوري کني ؟

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:32:28 È.Ù): من نميدونم شما چقدر بيکاري که هر موقع يکي يه لينک ميده شروع به بحث ميکني ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:32:33 È.Ù): ربطش به دروغگويي شما در فيلم دست دادن خاتمي با زن نامحرم چيست ؟ aboozar_mr (11/10/2003 07:32:40 È.Ù): اولا شما لينک ندادي. aboozar_mr (11/10/2003 07:33:18 È.Ù): ثانيا من آدمي هستم که زندگي مردابي ندارم ووقتي کسي چنين مي کند جوابش را مي دهم . اما اگر شما خودت بفرما بيش از يکسال پيش با من چت کردي. از آن وقت من اصلا شما را ديدم ؟ بعد نيست که ايگنور باشيد.

aboozar_mr (11/10/2003 07:33:25 È.Ù): نگفتي ربطش به دروغ گويي شما چيست ؟

aboozar_mr (11/10/2003 07:33:33 È.Ù): ربطش به بي عقل فرض کردن مردم ايران چيست ؟ aboozar_mr (11/10/2003 07:34:13 È.Ù): مشکل ما ، همه مشکل ما ، از بي عقل فرض کردن مردم و بالا کشيدن و بي حيايي کردن ، با فرض گرفتن احتمال متوجه نشدن مردم است. اين ، يک فرهنگ است. فرهنگ دوم خردد. aboozar_mr (11/10/2003 07:34:25 È.Ù): اين فرهنگ هرجايي ممکن است خودش را نشان دهد.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:34:54 È.Ù):

aboozar_mr (11/10/2003 07:36:53 È.Ù): خوب ، حالا اگر رفتن من ، به کم آوردن و ايگنور کردن تعبير نمي شود و اگر حقيقتا اين شمايي که جوابي نداريد ، من بروم براي نماز.

tarafe DOWWOM KHORDADI  (11/10/2003 07:37:23 È.Ù): التماس دعا

aboozar_mr (11/10/2003 07:37:31 È.Ù): يا حق


 
 
 
تبلیغ ویـژه