الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

شیرزاد و فراموشکاری های مصلحتی !
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٦   کلمات کلیدی:

برخلاف ادعاي آقاي شيرزاد، تقدير دولت اسرائيل از سخنان ايشان روي سايت رسمي وزارت خارجه رژيم صهيونيستي قرار دارد. بنابراين آن گونه كه آقاي شيرزاد قلمداد مي كند، گردانندگان سايت و هويت آن نامعلوم نيست.

احمد شيرزاد عضو شوراي مركزي حزب مشاركت و نماينده مجلس ششم در واكنش به خبر ويژه كيهان 86.9.10 با عنوان «قدرداني وزارت خارجه اسرائيل از عضو مركزي حزب مشاركت» جوابيه اي به کیهان فرستاده و كوشيده است موضوع را به گونه اي رفع و رجوع كند. متن جوابيه آقاي شيرزاد و سپس پاسخ كيهان را مي خوانيد: 

روزنامه كيهان ! خواهشمند است وفق ماده 23 قانون مطبوعات در پاسخ به مطالبي كه در صفحه دوم روزنامه مورخ 86.9.10 در دو بخش به همراه تيتر صفحه اول مطرح كرده ايد، جوابيه زير را با همان حروف و در همان محل درج فرماييد. 

1- به نقل از يك سايت فارسي زبان كه عنوان وزارت خارجه اسرائيل بر آن نقش بسته و هويت آن روشن نيست، جملاتي نقل شده است كه نسبتي با گفته هاي بنده ندارد. گردانندگان نامعلوم اين سايت قبل از نقل خبر سخنراني بنده در يزد (به نقل از سايت هاي ديگر) برداشت ها و نظرات خودشان را نوشته اند كه ربطي به نظرات من ندارد. تيتر مغرضانه و تعجب برانگيز كيهان در صفحه اول كه مطالب آن سايت را «قدرداني وزارت خارجه اسرائيل» از بنده ذكر كرده القاگر موضع گيري رسمي وزارت خارجه اسرائيل و خلاف واقع است.  

2- من ضمن داشتن انتقادهايي به برنامه هسته اي ايران يك صلح طلب ضد سلاح هاي هسته اي هستم. براين مبنا نسبت به رژيم تجاوزگر اسرائيل كه با توليد سلاح هاي هسته اي و عدم پيوستن به پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي امنيت منطقه را به خطر انداخته است موضع دارم و آنها را شايسته اظهارنظر در مورد برنامه هسته اي ايران نمي دانم.  

3- روزنامه كيهان مدعي است كه من لاطائلات صهيونيست ها را تأييد كرده ام. در حالي كه خود اين روزنامه با استناد به «لاطائلات صهيونيست ها» عليه من تيتر و مطلب زده است. اگر گفته هاي آنان لاطائلات است چرا به آن استناد مي كنيد؟ شما با اين كار خود عملاً ذهن ها را به سايت مجهول الهويه و بي خاصيتي كه هيچ ايراني رغبت سرزدن به آن را ندارد متوجه كرده ايد؟  

4- اين جمله كه «ايران 19 سال به دنيا دروغ گفته است» هرگز ادعاي من نبوده است. من در سخنراني سال 82 در مجلس چنين مضموني را به نقل از روزنامه هاي آن زمان اروپا نقل كردم و آن را مورد بررسي و تحليل قرار دادم.  

شما را هشدار مي دهم كه روز جزايي هست كه بايد در مقابل خداوند بزرگ پاسخگو باشيد.

كروبي با عصبانيت خطاب به شیرزاد  گفت: «آقاي شيرزاد شما همين جا بايستيد من يك سؤال از جنابعالي دارم. اگر راديو اسرائيل بگويد همين چيزها را تندتر از شما مي گويد؟ شما جواب بدهيد؛ 19 سال ما به مردم دروغ گفتيم و به دنيا هم دروغ گفتيم؟! شما كل نظام را زير سؤال برديد اين را همين جا جواب بدهيد كه مردم بفهمند.»

والسلام- احمد شيرزاد

 

86.9.11 

و اما ، درباره جوابيه آقاي شيرزاد بايد گفت:  

1- برخلاف ادعاي آقاي شيرزاد، تقدير دولت اسرائيل از سخنان ايشان روي سايت رسمي وزارت خارجه رژيم صهيونيستي قرار دارد. بنابراين آن گونه كه آقاي شيرزاد قلمداد مي كند، گردانندگان سايت و هويت آن نامعلوم نيست.  

2- عضو شوراي مركزي حزب مشاركت ادعا كرده كه سايت وزارت خارجه اسرائيل برداشت هاي خود از سخنان ايشان را نوشته است و حال آن كه بخشي از مطلب مورد اشاره، دقيقاً همان سخناني است كه آقاي شيرزاد در يزد ايراد كرده و متن آن روي سايت هاي وابسته به حزب مشاركت هم آمده است و بخش ديگر تجليل و تقدير وزارت خارجه اسرائيل از آقاي شيرزاد است.

آقای شیرازد فراموش کرده است که ... آقاي مجيد انصاري به شدت نسبت به اظهارات موهن ایشان  اعتراض كرده و از آقاي كروبي به خاطر موضع برحق و منطقي كه علیه وی گرفته بود قدرداني كرد و آقاي ابوالفضل شكوري وی را وطن فروش ناميد و با اعتراض به سخنان شیرزاد  فرياد زد «آي وطن فروش ها نبايد مزدور آمريكا و اسرائيل شويد»

3- فرموده اند كه «من يك صلح طلب ضد سلاح هاي هسته اي هستم» و «نسبت به رژيم تجاوزگر اسرائيل موضع دارم» كه بايد گفت جنابعالي هر كه هستيد اطلاعات و ديدگاهي كه اخيراً در يزد مطرح كرده قبلاً در مجلس ششم طي نطق پيش از دستور اعلام كرده بوديد دقيقاً همان مواضع اسرائيل است و به همين علت وزارت خارجه اسرائيل بر خود لازم ديده است كه از جنابعالي قدرداني و تشكر كند! 

4- نوشته ايد «روزنامه كيهان مدعي است كه من لاطائلات صهيونيست ها را تأييد كرده ام در حالي كه خود اين روزنامه با استناد به لاطائلات صهيونيست ها عليه من تيتر و مطلب زده است» اين بخش از جوابيه آقاي شيرزاد كاملاً صحت دارد زيرا هم اسرائيل و هم ايشان درباره فعاليت هسته اي ايران لاطائلات گفته اند.  

5- ادعا كرده اند كه اظهارات ايشان در مجلس ششم كه گفته بودند «ايران 19 سال درباره فعاليت هسته اي خود به دنيا دروغ گفته است» به نقل از يك روزنامه اروپايي بوده است كه فراموشكاري -البته عمدي- ايشان تعجب آور است. ايشان در آن نطق پيش از دستور با نقل مطلب فوق از روزنامه هاي اروپايي گفته بود مدارك و مستندات آنها نشان مي دهد كه درست مي گويند و گفتني است كه بعد از اظهارات وي در مجلس ششم آقاي كروبي به عنوان رئيس مجلس با عصبانيت خطاب به او گفت: «آقاي شيرزاد شما همين جا بايستيد من يك سؤال از جنابعالي دارم. اگر راديو اسرائيل بگويد همين چيزها را تندتر از شما مي گويد؟ شما جواب بدهيد؛ 19 سال ما به مردم دروغ گفتيم و به دنيا هم دروغ گفتيم؟! شما كل نظام را زير سؤال برديد اين را همين جا جواب بدهيد كه مردم بفهمند.» و سپس عده فراوان ديگري از نمايندگان اكثريت و اقليت مجلس ششم ايشان را به خاطر همنوايي با اسرائيل مورد سرزنش قرار دادند، از جمله آقاي مجيد انصاري به شدت نسبت به اظهارات موهن ایشان  اعتراض كرده و از آقاي كروبي به خاطر موضع برحق و منطقي كه علیه وی گرفته بود قدرداني كرد و آقاي ابوالفضل شكوري وی را وطن فروش ناميد و با اعتراض به سخنان شیرزاد  فرياد زد «اي وطن فروش ها نبايد مزدور آمريكا و اسرائيل شويد» و...  

6- آقاي شيرزاد در پايان جوابيه خود كيهان را نصيحت كرده كه «روز جزايي هست كه بايد در مقابل خداوند بزرگ پاسخگو باشيد» و توضيح نداده آيا كساني كه با اسرائيل جنايتكار و قاتل زن و كودك مظلوم فلسطيني همزباني مي كنند نبايد در مقابل خداوند بزرگ پاسخگو باشند؟ اگر همزباني با رژيم صهيونيستي را جرم مي دانيد- كه جرم بزرگي است- بفرماييد در برابر خداوند بزرگ چه پاسخي داريد؟!  

7- و بالاخره كاش آقاي شيرزاد به جاي اينهمه آسمان و ريسمان كردن، در چند كلمه از هموطنان خود پوزش مي خواست و قول مي داد كه ديگر هيچگاه سخني بر زبان نياورد كه اسرائيل آن را قابل تقدير بداند.


 
 
 
تبلیغ ویـژه