الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

خلاصه صورتحساب مسافر انتخاباتی
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦   کلمات کلیدی: ضد انقلاب ایرانی ،حسین درخشان ،لابی قدرت و ثروت ،استحاله از درون

بسم الله .
سعی می کنم جمع بندی نسبتا جامع و خلاصه ای از ماجرای تلاش اخیر درخشان برای بازگشت به ایران ، بدون برخورد و درگیری را ارائه دهم.

نکته اول : بارها مشاهده کرده ام که وقتی حسین درخشان میخواهد کاری بکند مدتی قبل از آن ، برای آن زمینه چینی می کند.

نکته دوم : حسین درخشان ، هنوز نقشی ویژه در جریان رسانه ای ناتوی فرهنگی برعهده دارد و تاکنون در خصوص بیش از حدود ۴۰ سایت اینترنتی که مستقیما و شخصا آن ها را مدیریت می کند چیز زیادی منتشر نکرده .

نکته سوم : بنا بر اطلاعاتی که برخی از دوستان البته اپوزیسیون ( هویت محفوظ ) خارج از کشور بمن دادند و البته که با واقعیاتی که در صحنه ایران نیز قابل مشاهده بود ، حسین درخشان دقیقا با هماهنگی لابی کارگزاران و مشارکت در لندن در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری سال ۸۴ به تهران آمده بود.

نکته چهارم : وی به افشای نقش و عملکرد خود در روزنامه کیهان بشدت معترض بوده و با آن شدیدا واکنش نشان می دهد. شاید جای این پرسش باشد که در صورتیکه اصولا طیف مخاطب کیهان جامعه اصولگرا است ، حساسیت حسین درخشان ناشی از چیست ؟‌ جواب به این پرسش در همین مطلب داده خواهد شد.


نکته پنجم : خدمات حسین درخشان به لابی قدرت و ثروت در ایران ، در فضای اینترنت ، در چهارچوب همان ناتوی فرهنگی غیر قابل انکار است. تلاش درخشان برای پیگیری خط براندازی نرم و همکاری تنگاتنگ وی با این پروژه کاملا مشهود است. وی حتی یکی از ارکان سیاست خارجی ایران یعنی آشتی ناپذیری با رژیم نژاد پرست و سفاک اشغالگر قدس را هدف گرفته و با هماهنگی بنیادهای عضو ناتوی فرهنگی پروژه ای - بقول خودش برای نمایش وجهه ای انسانی از اسرائیل - را کلید می زند.

نکته ششم : جریان وبلاگ نویسی اپوزیسیون و مخالف خوان ، در یکی از ضعیف ترین و بی حال و رمق ترین دوره های خود قرار دارد. در حقیقت می توان بصراحت تاکید کرد که عرصه اینترنت و جریانسازی در آن کاملا در اختیار لطف های مختلف و متنوع جریان مصطلح به اصولگرا قرار دارد. برای همین بازیابی توان جریان سازی اینترنتی برای اپوزیسیون در دستور کار قرار گرفته است.

حسین درخشان بسیار دقت می کند در لابلای تحرکاتش خدشه ای به روند برنادازی نرم فرهنگی وارد نشود.نکته هفتم : حسین درخشان پرونده قطوری از تخلفات ضد دینی ، سیاسی ، امنیتی و ضد فرهنگی دارد که نمی تواند بدون بررسی قضایی آنها در حالت عادی در فضای جغرافیایی ایران حاضر شود.

نکته هشتم : در آستانه انتخابات مجلس هشتم ،‌ تقریبا و به شکلی تصریحی قصد ورود خود به کشور و کمک (؟!) را علنی ساخته است.

نکته نهم : حضور حسین درخشان در تهران در سال ۸۴ نه در قالب کمک به تبلیغات علنی ستاد معین ،‌بلکه ایفای نقش محوری در یک سناریوی شوک تراپی انتخاباتی بود . تمامی شواهد موجود و مستندا ، این را نشان می دهد. شواهد بسیار مهمی نیز از هماهنگی و حمایت سنگین از لایه هایی از درون سیستم های حساس کشور در آن زمان از وی رصد و دریافت شد.

و نکته پایانی : حضور حسین درخشان در این دوره از انتخابات نیز می تواند دقیقا در همان چهارچوب پیش گفته و البته این بار با پیش بینی احتمال عدم پیش روی سناریو در شکل قبل ، ارزیابی و تعبیر شود.

 حالا می توان به صراحت به پاسخ این پرسش پرداخت که چرا درخشان در افشاگریهای کیهان در مورد خود نگران می شود. علت چند نکته است :

۱- خروجیهای رسانی ای کیهان منطبق با سیاستها و منافع نظام اسلامی تنظیم می شود و لابیهای سیاسی حامی او با وجود برخورداری از رانتهای مختلف سیاسی اقتصادی و حتی امنیتی نمی توانند محتوای آن را مطابق با سیاستهای خود تنظیم کنند.

۲- مخاطب کیهان جریان اصولگرای جامعه است و تلاش امروز درخشان نیز برای تاثیر گذاری بر این جریان و حضور در لایه های این خط فکری و استحاله آن است. این همان خدمتی است که درخشان به لابی قدرت و ثروت می کند. او یک اسب تروا است. اما با این محتوا ، تاثیر گذاری اوبر این جامعه تحت الشعاع قرار می گیرد.

۳- اقدامات و خروجیهای کیهان ضریب اطمینان جریان حامی ، از ورود بدون دردسر و قابل بازگشت او را برهم می زند و امکان اجرای یک سناریوی موفق شوک تراپی را به صفر نزدیک می کند.

با این حساب ، تلاش درخشان در بی اهمیت یا اغراقی جلوه دادن مطالب وبلاگ پاسداران هم در همین چهارچوب قرار دارد.

پی نوشت :  رفته تو وبلاگش دوباره به من لینک داده نوشته موضعگیری های ابوذر طوریه انگار وبلاگ من رو نمی خونه .  نخیر. کسی می تواند اینقدر تو رو خوب بشناسد که اتفاقا وبلاگت را خوب بخواند. آنوقت متوجه این سیر گام به گام می شود. قشنگ خواهد دید که حمله تو به جریان باصطلاح قدرت و ثروت در وبلاگت، تنها زمینه سازی روانی برای نفوذ در لایه های اصولگرای جامعه رسانه ای است. والا فقط برای نمونه تو اگه خیلی زرنگی چرا به مطالب امثال سهیل کریمی در مورد جریان اصلی قدرت و ثروت ( مانند این و این و این و ... ) هیچ اشاره ای نمی کنی ؟ زیاد ناراحت این موضوع نباش که چرا ابوذر گول مطالب نمایشی وبلاگت را نمی خورد ! این را همه فهمیده اند. والا عملکرد اصلی تو تنها در چهارچوب منافع آنها تعبیر می شود. شوک تراپی انتخاباتی، خصوصا در انتخابات اخیر ، نفع چه کسی جر مشارکت و کارگزاران را تامین می کند ؟ چه کسی چز عناصر بلندپایه مشارکت و کارگزاران می توانند امنیت حضور - بدون برخورد با جرائم و جنایات - او در کشور را تضمین کنند؟


 
 
 
تبلیغ ویـژه