الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

قطب بیجا کرده !
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: تحریف تاریخ ،لابی قدرت و ثروت ،تاریخ انقلاب ،حضرت امام خمینی(ره)

عذرخواهی...گفت و شنود : قطب بیجا کرده !

گفت: آقای خاتمی اظهارات ضدملی خود را که با استقبال گسترده محافل بیگانه روبرو شده بود، پس گرفت و با اشاره ضمنی به نادرست بودن حرف خود گفت؛«هرکه این حرفها را بزند همراه با دشمن گام برداشته است» .

گفتم: همین اندازه که به اشتباه خود پی برده یک گام مثبت است.

گفت: ولی دو طیف بدجوری سنگ روی یخ شده اند، اول، دشمنان بیرونی که روی حرف آقای خاتمی حساب باز کرده بودند و دوم مدعیان اصلاحات که چشم بسته حرف او را تائید کرده و از آن دفاع می کردند.

گفتم: از همه بیشتر یکی از اعضای حزب فلوکسی (سازمان مجاهدین انقلاب) خیط کاشته که چند ساعت قبل از این که خاتمی حرفش را پس بگیرد با سایت آفتاب مصاحبه کرده و اعتراض پیروان امام(ره) به خاتمی را یک حرکت سیاسی علیه خاتمی قلمداد کرده است.

گفت: آخی طفلکی!... حالا که خود خاتمی هم معتقد است آن حرفها همگامی با دشمن بوده است این عضو مرکزیت سازمان کذایی چه می گوید؟

گفتم: درویشی هرچه از قطب و مراد خود تعریف و تمجید می کرد هیچکس برای حرفهای او تره خرد نمی کرد و درویش که از هوشیاری مردم خیلی دمغ شده بود گفت؛ اصلاً این قطب و مراد ما شب ها به معراج می رود! مردم که از پرت و پلاگویی درویش عصبانی شده بودند نزد قطب او رفتند و قطب گفت؛ نه بابا! من بدون عصا توی کوچه هم نمی توانم بروم . وقتی به درویش گفتند قطب و مرادت که حرف تو را پرت و پلا می داند، درویش با عصبانیت گفت؛ قطب بی جا کرده، بیخود گفته، خودش متوجه نیست که شب ها به معراج می رود!!


ادامه را حتما بخوانید تا از ماجرا سر در بیاورید : >>

عذرخواهی...بخش اول : خاتمی حرف خود را پس گرفت.

محمد خاتمی در اظهارنظری بسیار جالب، روز گذشته اظهارات چند روز قبل خود را که با استقبال وسیع محافل غربی مواجه شده بود تصحیح کرد و بر این نکته تاکید نمود که «هرکس این حرف ها را بزند همگام با دشمن گام برداشته است»!!

وی که در نشست هفتگی بنیاد باران سخن می گفت درباره این اتهام که «نظام جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر خرابکار می فرستد»- اتهامی که خود او به کشور و ملت ایران وارد آورده بود، اظهار داشت:

«بنده به عنوان کسی صحبت می کنم که از اول تا آخر، در متن جریانات بوده ام و سالها مسئولیت رسمی داشته ام. اصلاً نظر امام(ره) در مورد صدور انقلاب و نحوه تعاملی که باید با جهان داشته باشیم روشن است و این مسئله بیان هم شده است. عین همین سیاست، سیاست رهبری امروز است. بنده به عنوان کسی که {با مسائل} آشنا هستم. { این سخن را }می گویم و معتقدم که جمهوری اسلامی نه نیاز به دخالت فیزیکی در عرصه های بین المللی دارد و نه اصلاً جزو سیاستهایش بوده و هست. هر کس این حرف را بزند، همگام با دشمن گام برمی دارد. دشمن ما را متهم می کند. دشمن می خواهد مشکلات خود را بپوشاند، یا می خواهد، بهانه ای برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی پیدا کند و { در این راستا} ادعا می کند که جمهوری اسلامی دخالت می کند. کجا دخالت می کند؟ آیا ما عراق را اشغال کردیم؟ آیا خرابکارانی که اول به جمهوری اسلامی فحش می دهند و در مقابل آن می ایستند، کشتار به راه می اندازند و اماکن مقدس و میراث فرهنگی را نابود می کنند و علیه ملت عراق، جمهوری اسلامی و دیگران عمل می کنند، متعلق به نظام جمهوری اسلامی هستند؟ یا این که از جای دیگری می آیند؟ خرابکاران کجا هستند؟ کی هستند؟ از کجا آمده اند؟ ایران در عراق و افغانستان همواره خواستار ثبات و آرامش بوده است. این سیاست جمهوری اسلامی ایران است.»

این جملات در حالی بیان شده است که خاتمی چند روز قبل گفته بود: «امام چه می خواست و منظورش از صدور انقلاب چه بود؟اینکه ما اسلحه دست بگیریم و در دیگر کشورها انفجار ایجاد کنیم و گروه هایی درست کنیم که در دیگر کشورها خرابکاری کنند؟ امام به شدت با این رفتارها مخالف بود و برخورد می کرد؟» (سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه گیلان در محل موسسه نشر آثار امام به نقل از سایت باران) . این اظهارات آقای خاتمی بلافاصله با استقبال گسترده رسانه ها و محافل بیگانه- مخصوصاً آمریکایی- روبرو شد که با تکیه بر آن کوشیدند اتهامات بی اساس خود علیه جمهوری اسلامی ایران را به اصطلاح «مستند»! کنند.

اقدام آقای خاتمی در تصحیح اظهارات خود یک گام مثبت تلقی می شود و امید آن که از این پس، بیشتر مراقب سخنان خود باشند تا خدای نخواسته و بی آن که خود بخواهند «گامی» به نفع دشمنان برنداشته باشند!

آخخـــی طفلی... ضایع شد. از حرفایی دفاع کرده که در عرض یک روز صد و هشتاد درجه عوض شده ! ضایگی تو این حد و اندازه ، خب بله آزر دهندس بخش دوم : و اما ماجرای آن «طفلکی» !

محسن آرمین عضو مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب در مصاحبه با یکی از سایت های مدعی اصلاحات، از این که اظهارات افرادی نظیر آقای خاتمی و آیت الله صانعی به دلیل تضاد این اظهارنظرها با دیدگاه های و نظرات حضرت امام(ره) مورد اعتراض پیروان راستین امام راحل(ره) قرار می گیرد به شدت عصبانی شده و بدون اشاره به اظهارات افراد یاد شده و مغایرت آشکار آن با نظرات امام(ره) کوشیده است انتقاد پیروان حضرت امام(ره) به افراد یاد شده را یک حرکت سیاسی قلمداد کند!

آرمین در این مصاحبه خطاب به خاتمی می گوید «آقای خاتمی باید از این پس، خود را برای واکنش های عصبی و خشم آلود بیشتر و تهاجماتی سازمان یافته تر آماده کند»!

این توصیه عضو مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب به آقای خاتمی حکایت از آن دارد که مدعیان اصلاحات برای ادامه حرکت ها و اظهارات ضدامامی برنامه سازماندهی شده ای دارند و با توجه به حساسیت عمیق مردم نسبت به ساحت مقدس امام راحل(ره) به افرادی نظیر آقای خاتمی و آیت الله صانعی توصیه می کنند که اعتراض پیروان حضرت امام(ره) نباید آنها را از ادامه دادن به اظهارات مخالف نظر مبارک امام(ره) بازدارد!

گفتنی است که در مهرماه سال گذشته نیز آیت الله صانعی در ملاقات با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب بخشی از بیانات مکتوب حضرت امام(ره) را تحریف کرده و با افزودن جمله ای از پیش خود، کوشیده بود نظریه ای مشابه دیدگاه انحرافی انجمن حجتیه را به امام(ره) نسبت دهد! و از سوی دیگر بهزاد نبوی نیز چند سال قبل با صراحت گفته بود که در زمان حیات حضرت امام(ره) نیز برخی از نظرات ایشان را قبول نداشتیم!!


 
 
 
تبلیغ ویـژه