الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

آنچه غرب نمی خواهد ...
ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

بسم الله

با مطالعه روند حوادث سياسی رخداده در دوره حاضر ، آنچه که بيشتر از هر موضوع ديگری بشکل کاملا خزيده در حال رشد است ،‌ نيل فضای جهان به نوعی راديکاليزم پنهان است. فضايی که در آن،  رفتارها ، بر اساس منافع آشکار و پنهان ، بسمت برخوردهای رک ، و حاوی حداقلهايی از ديپلماسی گرديده است.

سياست غرب در جهان ، حذف جريانهای راديکال و بنيادگرا بر عليه خويش است. شايد پرداختن به اين موضوع برای غرب اهميتی حياتی داشته باشد . چون با نگاههای ايدئولوژيک و اصولگرايانه ، رفتار غرب در جهان چيزی جز ماشين انگاری کل دنيا و انسان پنداری انحصاری در صهيونيزم ، نيست.

در جهان بينی اصولگرايانه غربی ، جهان بايستی در سلطه انسان غربی قرار گرفته و آنگاه جهان در آرامشی ناشی از رابطه دوسويه تعريف شده خدمتگذار و خدمت گير Client/Server قرار گيرد و درغير از ان و در صورت بهم خوردن اين رابطه ، ناامنی سراسر جهان را فرا گرفته و جنگ جهانی سرتاسرکره خاکی را می پوشاند تااينکه اين رابطه Client/Server بشکلی منطقی مجددا برقرار شود.

در صورتيکه اين نگاه اصيل غربی ، از ديد عناصر جوامع ديگر در دنيا پنهان نمانده و با زاويه ليبراليستی و غير راديکال به آن نگاه نشود ، منافع غرب در حرکت آرام و قدم بقدم برای نيل به اين هدف بخطر می افتد .

اما آنچنان که ديده می شود ، تاکتيک های غرب در راه تامين اين هدف ، آسيبهايی در مسير تحرکات غرب فراهم کرده و باوجود سعی غرب در جلوگيری از راديکال شدن فضای عليه خود ، منجر به ايجاد راديکاليزم فراگير بر عليه آن می شود .

جنگ آمريکا عليه ايران بدست صدام ، حضور اشغالگرانه آمريکا در افغانستان و اشغال نظامی عراق توسط آمريکا همگی اقداماتی هستند که غرب برای مقابله باراديکاليزم و اصولگرايی انقلابی  وايدئولوژيک انجام داده است ليکن نتيجه غايی تمام اين اقدامات همانطور که بنظر می رسد ، چيزی جز يکدست شدن اين جوامع عليه غرب در زمان مورد تهديد واقع شدن نبوده است.

حرکت جديد غرب در پروژه مقاومت جبارانه در مقابل بهره برداريهای صلح آميز از انرژی حاصل از شکافت هسته اورانيوم غنی شده ، حتی می تواند آثـار جدی تری عليه تلاشهای دیپلمايک و استراتژيک غرب بدنبال داشته و حتی منجر به راديکال شدن فضای ديپلماتيک جبهه جنوب در مواجهه با جبهه شمال شود و فضای چانه زنی سياسی را نيز از دست غرب خارج نمايد. حرکتی که از نتايج زودرس آن ، مطرح شدن احتمال خروج بعضی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از جمله ايران از پيمان منع تکثير تسليحات اتمی - NPT -و ضميمه الحاقی آن می باشد.


 
 
 
تبلیغ ویـژه