الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

جز از خدا نباید ترسید
ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: فرهنگ بسیجی

محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی (علیه الرحمه) می گوید :

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان دیگران آسوده نیست.

اگر بسیار کار کند می گویند احمق است و اگر کم کار کند می گویند تنبل است. اگر بخشش کند می گویند افراط می کند و اگر جمع کند می گویند بخیل ااست. اگر ساکت و خاموش بماند می گویند لال است و اگر زبان آوری کند می گویند وراج است. اگر روزه بدارد و شبها نماز اقامه کند می گویند ریاکار است و اگر اینها را انجام ندهد می گویند کافر است.

پس هرگز نباید به حرف ، مدح و ثنای دیگران توجه کرد و جز خدا نباید از کسی واهمه داشت


 
 
 
تبلیغ ویـژه