الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

در آستانه سيزدهم آبـان...
ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

بسم الله.

امروز کمی با هم آلبوم عکس انقلاب را تورق کنيم .

دانشجویان فاتح لانه جاسوسی Iranian univ. students

اين ها همان تروريست هايی (!) هستند که دولت کارتر می گفت !

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام مستقر در ورودی سفارت

مشاور مطبوعاتی کارتر وضعيت داخل اتاق دفتر کار کارتر را ، هنگامی که حضرت امام جمله معروف آمريکا هيچ غلطی نمی تواند بکند را در جماران در جمع مردم اعلام کرد توصيف می کند:

...دود سيگار کارتر فضای اتاق را پر کرده بود. او سيگار را بين انگشت دستش و دستانش را روی سرش وسرش را پايين گرفته بود. سرش را بالا آورد و بما نگاه کرد وگفت : چيزی بنظرتان نمی رسد ؟ با حرکت سر گفتيم : نه . به صندلی تکان داد و پک عميق ديگری به سيگار زد و بفکر فرو رفت. من ، او را درهم و بسيار مغشوش يافتم و فکر کردم که او به تنهايی بيشتر نياز دارد. هنگامی که من و مسئول دفتر ويژه رياست جمهوری در حال خارج شدن از اتاقش بوديم بما گفت : مواظب باشيد درسخنزانيها و اظهار نظرهای رسمی هيچگاه اسمی از دانشجويان در سفارت نبريد و صرفا از واژه تروريست استفاده کنيد. ما آرام آرام از اتاق خارج شديم ...

Secret Documents In America embassi in Tehran

اين ها همان اسناد بی اهميت و جعلی ای هستند که دولت موقت مهندس بازرگان می گفت. نمی دانم چرا عناصر سرويسهای اطلاعاتی آمريکا در تهران چرا خودشان را مجبور به انهدام اين اسناد جعلی و بی اهميت (!) می ديدند ؟

Technical Spying in Tehran

اين ها ابزارهای شنود تلفنهای کل حکومت ايران و همچنين ابزارهای انتقال رمز و دريافت رمز  در لانه جاسوسی تهران هستند. حالا پيدا کنيد ربط شنود را به کار دیپلماتيک قانونی ! هرسال در سالگرد ۱۳ آبـان می توانيد اين وسايل را - که هنوز به همان کيفيت سابق بشکل موزه ای حفظ شده اند - ببينيد.

دو تن از عناصر لانه جاسوسی در کنار يکی از دانشجويان دختر پيرو خط امام و دو نفر از علمای مسيحی که برای مراسم سال نوی مسيحی بنا بر درخواست عناصر لانه جاسوسی و موافقت دانشجويان به لانه جاسوسی دعوت شده اند.

Tehran Newspapers

وضعيت مطبوعات ايران و تهران در آن روزها. بازرگان در نطقی ، دانشجويان مسلمان خط امام را حزب شيطان ناميد و حضرت امام از وی بشدت انتقاد نمود . با شروع کار نظم بخشی به اسناد مکشوفه و نجات اسناد منهدم شده توسط دانشجويان ، دولت موقت استعفا داده و کابينه بازرگان سقوط نمود. در ميان اين اسناد سندهای ارتباطات ، تردد ها و مکاتبات اعضای دولت موقت با سفارت آمريکا مکشوف گرديد که از جمله به شناسایی وشروع پرونده قضايی برای عباس اميرانتظام جاسوس آمريکا در تهران و  محکوميت وی منجر شد.

و اين هم ...

کارتر در حال تفکر ! karter is Thinking

باتشکر از سايت شريف نيوز .


 
 
 
تبلیغ ویـژه