الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

در راه مسجد زمین خورد....
ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

... صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدا (مسجد) بخواند . لباس پوشید و راهی خانه خدا شد.

در راه به مسجد، زمین خورد و لباسهایش کثیف شد. او بلند شد ، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت . لباسهایش را عوض کرد و دوباره راهی خانه خدا شد.

در راه به مسجد و در همان نقطه مجدداً زمین خورد !

دوباره بلند شد، خودش را پاک کرد و به خانه برگشت. یک بار دیگر لباسهایش را عوض کرد و راهی خانه خدا شد. 

در راه به مسجد، با مردی که چراغ در دست داشت برخورد کرد و نامش را پرسید . مرد پاسخ داد: من دیدم شما در راه به مسجد دو بار به زمین افتادید ،از این رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان را روشن کنم .  از او تشکر کرد و هر دو راهشان را به طرف مسجد ادامه دادند . همین که به مسجد رسیدند، از مرد چراغ بدست خواست تا ببا هم به مسجد وارد شوند و با او نماز را بجا آورد . مرد چراغ بدست ، از رفتن به داخل مسجد خودداری کرد .

او درخواستش را دوبار دیگر تکرار کرد و مجدداً همان جواب را شنید .

پرسید چرا وارد مسجد نمی شود تا با او نماز بخواند؟

مرد دوم پاسخ داد: من شیطان هستم.

...

با شنیدن این جواب جا خورد.

شیطان در ادامه توضیح داد :

من شما را در راه به مسجد دیدم و این من بودم که باعث زمین خوردن شما شدم. وقتی شما به خانه رفتید، خودتان را تمیز کردید و به راهمان به مسجد برگشتید، خدا همه گناهان شما را بخشید. من برای بار دوم باعث زمین خوردن شما شدم  و حتی آن هم شما را تشویق به ماندن در خانه نکرد، بلکه بیشتر به راه مسجد برگشتید. به خاطر آن، خدا همه گناهان افراد خانواده ات را بخشید. من ترسیدم که اگر یک بار دیگر باعث زمین خوردن شما بشوم، آنگاه خدا گناهان افراد دهکده تان را خواهد بخشید.

بنا براین، من سالم رسیدن شما را به خانه خدا (مسجد) مطمئن ساختم.

---------------------------------------------------------------------------------------------

نتایجی که من گرفتم :

1- گاهی باید شکر زمین خوردن ها را بیش از سالم رسیدنها بجای آورد.

2- گاهی باید به زیادی سالم رسیدن ها و بی مشکل ماندنها شک کرد.

3- به زحمت افتادن در راه خدا ، اجر حرکت در راه خدا را تشدید می کند .

شهید آوینی چه زیبا گفت : "زندگی در سیاره رنج مستلزم صبر بر سختی هاست ، پس ، برادر خوبم، صبور باش."


 
 
 
تبلیغ ویـژه