الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

حزب الله ! بگوش ! فرمان از فرماندهی کل رسید !
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

حزب الله ! بگوش باش. امر از فرماندهی کل قوا رسید !

هیچ کس ، هیچ کجا ، هیچ اقدام یا حضور بدون ماموریت یا سمت قانونی نداشته باشد. همه، آماده ، با گوشهای یتیز و سینه هایی با جوش و خروش.

حجت بر همه تمام شد.

آماده باشید

دستور فرماندهی معظم کل قوا صادر شد. حجت بر همه تمام شد.

مسئولان سه قوه دریافته اند که مردم در چه جهتی حرکت می کنند.

تمام شد.

از حالا دیگر فقط باید منتظر بود. منتظر عمل مسئولان به تکالیف قانونی.

حواستان باشد.

هیچ اقدام خودسرانه ای را اجازه وجود ندهید. هر حرکت خودسرانه ای پیشگیری و خنثی کنید.

تکلیف مشخص است.

همه ، آماده باشند. دستگاه قضایی قرار است به تمامی تکالیف قانونی خود منطبق بر مر قانون عمل کند. مابقی مسئولان هرکس هم مسئولیت خود را انجام دهد.


 
 
 
تبلیغ ویـژه