الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

از این الله اکبر ساعت 9 حسی به شما دست نداد‌؟
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

صدای الله اکبر مردم را راس ساعت ٩ شنیدید ؟

شنیدید یا نه ، دستهایتان مانند کفار مکه در گوشتان تا مچ فرو رفته بود ؟

چیزی را متوجه نشدید‌؟

احساس نمی کنید ، مردم عصبانیند ؟

ساعت ده را هم صبر می کنیم .

ببینیم مسجد ضرار شما ندای شیطان الاکبر شما را تا کجا می برد.

***

من یک عذرخواهی هم باید بکنم...

آنچنان که من می بینم ، آنچنان خواهد شد که

شما ، ‌همین کسانی که ٢۴ میلیون انتخاب گر و ۴٠میلیون شرکت کننده را تکذیب کردید، همین شما ،
همین شمایی که ٣۵ میلیون تظاهر کننده را (فقط البته اولش) تکذیب کردید،
همین شما،

همین شما به 22 بهمن اعتراف خواهید کرد.من اینجا دارم روی وبلاگم رد باقی می گذارم .
سند گذاشتم . حالا ببین.


 
 
 
تبلیغ ویـژه