الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

ناگفته پیـدا
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

و این هم عکس های خبرگزاریها :

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220787
http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220684

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220667

شهرستان ساری :

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220735

 اهواز ، مشهد ، شیراز:

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220756

شما اگه از عکس دیدن خسته نشدین می تونین برین این آدرسها . من خسته شدم از عکس گذاشتن :)

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220585

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220612

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220499

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220517

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220538

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811220266

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811212083

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8811201855

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1034475

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1034347

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1034343

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1034338

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1034328

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1034216

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1034294

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1034322

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1034312

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1490912&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1490915&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1490916&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1490902&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1490902&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1490862&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1490863&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1490846&Lang=P

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1490842&Lang=P

و حسن ختام ، عکسی از ایسنا :


 
 
 
تبلیغ ویـژه