الله اکبر ، خامنه ای رهبر :: وبلاگ پاسداران ::

یک وبلاگ سیاسی از یک مهندس جوان وزارت دفاع عاشق سپاه A Political blog About Islamic Revolution Reguards

تیرباران 70 نفر از مردم در ملا عام
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۳   کلمات کلیدی:

چه فرقی بين آمريکا و اسرائيل هست؟!

آمريکا ادعای دموکراسی دارد ، خب اسرائيل هم دارد ! آمريکا ادعای تمدن دارد ِ خب اسرائيل هم دارد ! آمريکا اشغالگر و متجاوز است ، خب اسرائيل هم هست ! آمريکا برای هرکاری توجيه دارد ، خب اسرائيل هم دارد ! آمريکا پول دارد ، اسرائيل هم دارد ! آمريکا موقعی که اراده کند ، هيچ مقررات بين المللی ای را معتبر نمی شناسد ، خب اسرائيل هم نمی شناسد ! آمريکا خود را در حال جنگ با تروريزم معرفی می کند ، خب اسرائيل هم می کند ! آمريکا با تانک به خانه مردم يورش می برد ، خب اسرائيل هم می کند ! آمريکا در يک شهر غير نظامی ۶ هزار خانه را خراب می کند ،‌خب اسرائيل هم می کند ! آمريکا ... ، خب اسرائيل هم ...! .

The "war on terror" is summed up in these pictures. These resistant Palestinian children are committing despicable "terrorist" acts against these "peaceful" Israeli war machines. The Israeli answer has been a continuous military occupation of Palestine since 1967. Further, to "pre-empt" (prevent) such Palestinian terror attacks in the future, Palestinians are killed, injured, and arrested on daily basis. Their homes are destroyed, which keeps Palestinian children busy with survival. Palestinian lands are confiscated to build Israeli settlements on them. Palestinian shops, stores, and fields are systematically destroyed. And to make all that palatable to people in the West, generally, and the US in particular, pro-Israel media associate Palestinian resistance with terrorism. May God help the Palestinian people and other oppressed peoples anywhere.

 The Bottle milk of the two-year old Palestinian "Terrorist" child, Afnan, the daughter of Yassir Mahmoud Taha, who was killed together with her mother, Islam, and her father in their car in the Israeli assassination of Taha in Gaza Zaytoon neighborhood yesterday

آخرین گزارش رسیده از شهر بحران زده و جنگ زده فلوجه حاکیست که نیروهای آمریکایی بیش از 70 شبه نظامی و مردم شهر را تیرباران کردند.
به گزارش مهر به نقل از منابع خبری، این تیرباران ها درمحاکمه های صحرایی و به دستور مستقیم فرماندهی واحد دوم اطلاعات ارتش آمریکا مستقر در جنوب فلوجه صورت گرفته است.

Who is the terrorist? Israeli soldiers pointing their guns into the chests of these two Palestinian brothers inside their own home in Hebron. Is there anybody in the West courageous enough to say Israelis are the terrorists of our time?

 Israelis inside the tank have the right to defend themselves against this Palestinian terrorist challenger?

Now, let's see how the war on terrorism works.

به گزارش خبرهای رسیده از عراق در شمال شرقی شهر فلوجه بسیاری از مردم در خانه های خود با استفاده از گازهای فلج کننده خفه شده اند. میزان استفاده از این گازها و استنشاق آن ها به وسیله مردم بی دفاع این شهر موجب مرگ آن ها شده است. همچنین برخی از جسدها بو گرفته و فضای متعفنی را در برخی از مناطق به وجود آورده است.

Another Palestinian "terrorist" attacking a "peaceful" Israeli tank!

گزارش های رسیده از شهر فلوجه حاکیست که در قسمت جنوب غربی مقاومت ها ادامه دارد و احتمالا 300 نفر از شبه نظامیان مشغول درگیری سنگین با سربازان آمریکایی هستند.

 

A third Palestinian "terrorist" attacking another "peaceful" Israeli tank!!

 Three Palestinian boys are involved in a "terrorist" act against a shy tank that points its gun (in shyness) against them

 

Five Palestinian boys "terrorizing" an innocent Israeli tank!

 Here we go again, six Palestinian "terrorists" attacking a vulnerable and harmless Israeli bulldozer-castle, which was working on isolating the Asker refugee camp from the neighboring West Bank city of Nablus.

 Eight Palestinian "terrorists" attacking just one "peaceful" Israeli tank !!!!!!!!

Oh My God ! "Israel has the right to defend itself ... Israel has to retaliate."

And there you have it. This is how the Israeli war on Palestinian terrorism is being launched ... Keep killing, arresting, and injuring them. Keep demolishing their homes and uprooting their trees. Keep them under curfews. Close their schools and businesses. Insult them and harass them at military checkpoints. Who knows, one of them may be provoked to sacrifice himself with a suicide bomb. Then, the war on terror is justified. 


 
 
 
تبلیغ ویـژه