برهنگی ، تحقیر یا آزادگی ؟

خب ، خبر برهنگی بازیگر فاسد صنعت سینمای غرب زده ی ایران هرچند بهت آور بود ، لیکن غیرقابل پیش بینی نبود.

در مورد موضوع حجاب و پوشش ، مباحث زیادی مطرح است.

از جمله اینکه : حکمی که مانع برهنگی است ، مانع بی حجابی و بد حجابی است و کسی که حتی به نمایش در آمدن یک تار موی خود برای نامحرم را "نامشروع" نداند ، مطلقا تئوری و منطقی برای نامشروع دانستن سایر ابعاد برهنگی ندارد.

بنابر این ، حکم بی حجابی یک حکم و منطق کلی است و کسی که کشف حجاب می کند قادر به ارائه منطق سدید و روشن علیه برهنگی نیست.

گذشته از این ، مباحثی در مورد تن نمایی و به معرض نمایش در آمدن نامحرم برای غیر محرم هم هست . از جمله اینکه وقتی قرار می شود تا بدن یک نامحرم برای نامحرم به معرض نمایش در آید و ویژگیهای ظاهری وی موجب جلب توجه باشد ، سایر ابعاد وجودی و انسانی محو و انکار می شود.

وقتی قرار است یک انسان و مثلا یک زن ، با ارزیابی چشمان دیگران از شکل و رنگ و روی بدنش برتری یا تنزل یابد ، اینجا دیگر مهم نیست که آیا او انسانی با سواد و یا بی سواد ، مودب و خوش خلقو مهربان یا سنگدل و بی رحم و بی شقفت هست یا نه . برای همین است که برخی از کسانی که در صنعت برهنگی بسیار مطرح می شوند تلاش می کنند تا با قرار گرفتن در مسیر سایر اقدامات انسانی - مثلا قبول سرپرستی کودکان بی سرپرست یا حمایت از جنبشهای حامی حقوق حیوانات - در تلاش برای احیاء ابعاد دیگری از شخصیت و هویت خود برآیند.

با این حساب ، اظهر من الشمس است که وقتی رقابت میان انسانها بر اساس طرح و رنگ جلد آنها - یعنی حتی فقط پوست - قرار گیرد ، تمامی صفات و ابعاد وجودی آنها انکار می شود و این یعنی تنزل و توهین . این همان چیزی است که انسانی را می تواند به یک ابزار تنزل دهد و روشن است که این انسان تلاش خواهد کرد تا دچار این تنزل نشود و روشن است که با این حساب ، این انسان در مرحله ی پیری از چرخه ی توجه دور خواهد ماند.

اینها مبانی تئوریک محکم انقلاب اسلامی برای مبارزه با این ویژگی ضایع و خفت بار فرهنگ غرب است.این ، مخالفت انقلاب اسلامی با همان جاهلیت اعراب بود که زن را کالایی برای تمطع و بهره کشی می دانستند و برای وی شانی انسانی قائل نبودند.

براستی داستان گلشیفته ی فراهانی ، مهر و سند اثبات این حقیقت شد که حجاب ، مصونیت است ، نه محدودیت.

بهانه ی پرداختن به این موضوع ، برهنگی بازیگر غرب زده ای چون گلشیفته فراهانی بود که استاد حسن عباسی برهنگی او را کاملا پیش بینی کرده بود. با اخباری که در مورد وضع او خواندم ، بعید نیست که این زن سر از فیلمهای هرزه نگاری در آورد. گزارشهای مختلفی در مورد او وجود دارد از جمله اینکه در پی برهنگی گلشیفته فراهانی در مقابل دوربین و واکنش منفی افکار عمومی و حتی خانواده اش در برابر این اقدام وی ، دوستان گلشیفته فراهانی نیز به افشاگری در مورد یکی از علتهای این عمل زشت وی دست زدند.

 دوستان (البته هم اکنون سابق) او می گویند که گلشیفته 2 سال پیش از شوهرش جدا شده و در این مدت تقریبا هیچ پیشنهاد مهمی برای بازیگری نداشته است. گلشیفته که در این مدت با بیکاری مواجه شده بود وضع مالی خوبی نداشت و گاهی برای امرار معاش خود مجبور بود در ساعت های خلوت، به خیابان های پاریس رفته و ساز بنوازد تا بتواند هزینه زندگی خود را تامین کند. وی برای اینکه در این حالت شناخته نشوند نقاب به صورت خود می زد.  دوستان وی گفته اند پس از آنکه گلشیفته با این شرایط روبرو شد و می رفت که کاملا به فراموشی کامل سپرده شود دست به اقدام اخیر زد و تلاش کرد تا با عریان شدن در برابر دوربین دوباره جلب توجه کند و حداقل مورد توجه جامعه غرب قرار گرفته و به ذهن ها برگردد.

/ 0 نظر / 23 بازدید