به اجازه چه کسی ملاقات کرديد ؟

سندی کوچک از سرسپردگی بزرگ پهلوی ، خارج شده از میان خروارها سند اینگونهء ساواک

2u5fb5g.jpg

خلاصه ء سند : با اجازه چه کسی ملاقات کردید ؟ حالتون رو جا می آرم !

/ 2 نظر / 37 بازدید
روستا

مطالب شمارا ديدم واز آنها استفاده بردم در نظر دارم که از بعضی آنها . در وبلا گ خودم استفاده کنم . اميد وارم . راضی باشی . در صورت امکان سری به من بزن خوشحال می شم.

پاسداران

بسم الله . جناب روستا. نقل و انتشار انی مطالب نه تنها مجاز است بلکه مستحب است و توصيه هم می شود. هيچ محدوديتی هم ندارد. حتی رضايت دارم بنام خودتان و بدون درج ناشر اوليه درج شود. اصل ، اطلاع رسانی است. مابقی حاشيه است .