مناظره با ميلاد - بخش اول : تعريف خط امام

بسم الله .

با ورود به سالگرد انقلاب دوم جمهوری اسلامی ایران یعنی فتح لانه جاسوسی ایالات متحده آمریکا در تهران که توسط حضرت امام خمینی (ره) چنین نام گرفت ، همانطور که دوستان می بینند پستی در این رابطه تهیه و ارسال کردم.دوستی با آی دی میلاد که قول داده بود در حوزه اقتصاد با من مباحثی را شروع کند به بحث وارد شده و گفتگویی را در مورد اهداف ، پیش زمینه ها و عناصر تشکیل دهنده انقلاب دوم مطرح کردند که محور بسیار زیبایی برای گفتگوی سیاسی است. اما همانطور که گفتم ، ضرورت امروز کشور پرداختن به موضوع اقتصاد و معیشت است و متاسفم برای کسانی که همیشه نظام را مورد انتقاد قرار می دهند اما حاضر نیستند در حوزه اقتصاد به مبحثی چالشی وارد شوند.

جناب ميلاد ! وقتی شما خود را با خط امامی ها متقاوت ذکر می کنید واعلام می کنید با آنها دارای تفاوت فکری هستید وآنچنان که می بینم از لحاظ فکری به اردوی اپوزیسیون بیرون از حاکمیت منتسب هستید ، اما از سوی دیگر آنها را محبوب روز 13 آبان و زندانی بقیه روزها ذکر می کنید ، منطقا خود و ما را مجبور می کنید که تعریف خودمان از خط امامی را مطرح کنیم .

تعریف خط امام :

مفهوم خط امامی که من از آن در صفحه مربوط به 13 آبان صحبت کردم در این چند بند فکر می کنم قابل خلاصه کردن باشد :

مولفه اول خط امام ، اسلام و دین :

در مسئله اسلام ، امام هیچ ارزشی را بالاتر از ارزش اسلام بحساب نمی آورد. انقلاب امام و نهضت امام برای حاکمیت اسلام بود. مردم هم که این نظام را قوبل کردن و این انقلاب را بپا کردند برای انگیزه اسلامی بود . سر موفقیت امام این بود که صریح بدون پرده پوشی اسلام را روی دست گرفت و اعلام کرد من برای اسلام می خواهم کار کنم .  همه چیز در سایه اسلام است.

قبل از دوران انقلاب ما کسانی بوده اند ،  در کشور ما ، در برخی کشورهای دیگر ، حقیقتا به اسلام اعتقاد داشته اند اما جرات نمی کردند یا نمی خواستند صریحا اسلام را مطرح کنند. تحت نامهای دیگری وارد میدان شدند. عموما شکست خوردند . امام که پیروز شد چون صریح ، هدف خود را که حاکمیت اسلام است بیان کرد .

البته اسلام مطرح شده از سوی امام دو جنبه داشت :
1- اسلام در قالب نظام : امام در این بخش بسیار سختگیر بود. به یک کلمه کم یا زیاد راضی نمی شد. به یک مسامحه ، چه در مسائل اقتصادی چه غیره راضی نمی شد. اسلام ، مر اسلام . نظام اسلامی، مجلس شورای اسلامی ، دولت اسلامی ، قضاوت اسلامی و دستگاههای گوناگون بر طبق مصالح،  باید خط و راه حاکمیت اسلام را دنبال کنند. امام این را دنبال کرد و تا آنجا که توانست تلاش کرد.
2- عمل فردی اشخاص به اسلام : آن صلابت و قاطعیت و اعمال قدرت اینجا وجود ندارد. اینجا موعظه است .اینجا نصیحت است ، اینجا زبان خوش است. اینجا امر بمعروف است و امام به این عقیده داشت.

پس اول چیزی که در خط امام مهم است تعقیب هدف و حاکمیت اسلامی درصحنه ایمان و عمل است.

مولفه دوم خط امام ، تکیه به مردم :

در منظر امام ، هیچکس در نظام اسلامی نباید رای و خواست مردم را انکار کند. بعضی رای مردم را پایه مشروعیت می دانند اما از نظر اسلام ، لااقل پایه اعمال مشروعیت است. بدون آراء مردم ، بدون حضور مردم ، بدون تحقق خواست مردم ، خیمه نظام اسلامی بر سر پا نمی شود و نمی ماند.

البته مردم مسلمان هستند و این اراده و خواست مردم در چهارچوب قوانین و احکام اسلامی است. امام ، مجمع تشخصی مصلحت را درست کرد. یعنی آراء مردم مظهرش مجلس شورای اسلامی است ، حدود اسلامی مظهرش شورای نگهبان است ، اگر اختلافی پیدا شد مجمع تشخیص مصلحت تصمیم می گیرد .آنجائیکه مصلحت کشور اقتضا بکند ، آن را بر این مقدم می دارد. مجمع تشخیص را هم امام درست کرد.

آنچه که در مورد آزادی گفته می شود ، همه در شکم این حرکت عظیم و سرخطی است که امام برای این کشور بوجود آورد. حالا ، یک عده ای تازه از راه رسیده ، می خواهند آزادی را ، آزادی فکر را ، آزادی رای را ، به امام و دستگاه امام و نظام اسلامی تازه یاد بدهند و تلقین کنند ! در حالیکه این خط ، خطی بود که امام برآن حرکت نظام اسلامی را قرار داد ! مسئولین اصلی کشور چه امروز چه در دوره قبل و چه در دوره امروز همه شاگردان امام بودند . دست پروردگان امام هستند. اینها این چیزها را از بن دندان دانسته اندو باور کرده اند. نمی خواهد این درسها را به اینها یاد بدهد.

مولفه سوم خط امام ، عدالت اجتماعی :


کمک به طبقات مستضعف و محروم که امام اینها را صاحب انقلاب و کشور می دانست. پابرهنگان را مهمترین عنصر در پیروزیهای این کشور می دانست. امام به گفتن هم اکتفا نکرد. از همان اول انقلاب جهاد سازندگی ، کمیته امداد ، بنیاد مستضعفان ، بنیاد 15 خرداد ، بنیاد مسکن را همه را امام برای تحقق عدالت اجتماعی ایجاد کرد.


عدالت اجتماعی جزو شعارهای اصلی خط امام است. نمی شود این را در درجه دوم قرار داد و به حاشیه راند، جالب است شاید بخشی از همین نیروهای تکنوکرات سنتی دیروزین که در قالب کارگزاران تجلی پیدا می کردند با اولویت دادن به توسعه شتابان ، می گفتند که امام فرموده اند انقلاب ما انقلاب نان نیست. برای نان نیست ! بله. انقلاب اکتبر روسیه در سال 1917 که ایجاد شد بخاطر قحط شدن نان در شهرهای اصلی آنروز مثلا مسکو بود. مردم روسیه اگر آنروز نان داشتند – همان نان معمولی . این انقلاب اکتبر پیش نمی آمد. انقلاب ما اینجوری نبود. انقلاب ما بر اسلاس یک ایمان دینی بود. اما این معنایش این نیست که انقلاب به زندگی مردم به اقتصادمردم به نان مردم به رفاه مردم نباید بپردازد. این چه حرفی است ؟ امام می پرداخت ودستور می داد و آنچه در درجه اول مورد توجه امام بود رسیدگی به طبقفات محروم و مستضعف.

البته بعضی ها ، امروز ، همانها که همیشه کنار گود می نشینند و همیشه بلدند یک گوشه بنشینند و مدام دستور و نسخه صادر کنند بدون آنکه بدانند واقعیتها چگونه است یا اینکه هیچ مسئولیتی احساس کنند می گویند آقا که عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکرده است! بله ، البته عدالت اجتماعی کامل بدون شک تحقق پیدا نکرده و خیلی مجاهدت لازم دارد اما نظام اسلامی آمد وآن برنامه و نقشه غلطی را که در این مملکت بود که بر اساس آن برای روستا وروستا نشین و شهرهای دوردست وطبقات محروم هیچ حقی قائل نبودند بیشترین اهتمام را گذاشت. امروز کشور بیشترین اهتمامش برای نقاط محروم است. اینها به برکت وجود همین عنصر عدالت اجتماعی در خط امام است.

مولفه چهارم خط امام ، دشمن شناسی :

دشمن شناسی و فریب نخوردن از دشمن از مهمترین مولفه خط امام است .
دشمن اولین کاری که می کند اینجور تبلیغ می کند که دشمن  و دشمنی ای وجود ندارد!
چطور نظام اسلامی دشمن ندارد ؟ جهانخوران را از این سفره به یغما رفته سالهای متمادی محروم کرده است. دشمنی را می بینیم . در تبلیغات ، در محاصره اقتصادی ، در تقویت دشمن ، صریح هم می گویند . آنچه را که برای آمریکا و استکبار و جهانخواران در این کشور قابل قبول نیست استقلال این کشور و بیداری ودست ردی است که این مردم به سینه دشمنان این کشور و جهانخوران زده اند. دشمنی شان با اسلام هم بدیل این بیداری است که اسلام به مردم داده است. اسلام این بیداری را بمردم داده است. امام، دشمن را می شناخت، روشهای سیاسی و تبلیغاتی شان را می فهمید ومی شناخت و در مقابل آنها محکم می ایستاد و به مردم بیداری می داد.

مولفه پنجم خط امام ، حساسیت به سرنوشت مسلمانان عالم :


مسلمانان عالم عمق استراتژیک نظام اسلامی هستند. الان مسلمانان در آفریقا ، در آسیا ، در همین منطقه خاورمیانه طرفدار نظام اسلامی هستند و این ابراز ارادتی که به امام و انقلاب می کنند ، سابقه ندارد ، نه امروز نسبت به هیچ کشوری در دنیا وجود دارد و معمول است و نه در گذشته چنین چیزی بوده است. این بخاطر اسلام است که امام به سرنوشت مردم مسلمان سراسر دنیا حسای بوده اند.

و آخرین سرفصل و مولفه های عمده که بذهنم می رسد ، تعالی علمی و سازندگی کشور است . هرکس به این مولفه ها پایبندی کامل داشته باشد خط امامی است. در آن اسلام هست مردم هست ، پیشرفت کشور هست ، دشمنی با دشمنان هست ، حساسیت نسبت به امت اسلام است. اینها خط امام است و ما به اینها پایبند بوده ایم وهستیم وبه فضل پروردگار خواهیم بود. ان شاء الله .

/ 8 نظر / 7 بازدید
milad

من کاری به خط امام (مشی امام‌)ندارم. من به گروهی موسوم به «خط امام» کار دارم. از صحبتهای شما پيداست که می خواهيد خط و مشی امام را با خط و مشی گروه موسوم به «خط امام» متفاوت ببينيد.

milad

۳:جريان ۱۳ آبان ؛ يک حادثه ی ناشی از جو گرفتگی حاصل از افکار امام و شريعتی التقاطی ؛ از مذهب امضای رفتار پر تنش و راديکالی را گرفتند (برای اهداف مردمی و ملی‌) هدف من اين نبود که شما با لفظ چشمهای بادامی ياد بادام بيفتی . من گفتم :«خط امام» . شما از دوباره لازم نيست بگی خط امام چه بوده است. شما ۱۳ آبان را به عنوان يک کار اشتباه؛ غير کارشناسی ؛ راديکالی و افراطی ؛می شناسی يا نه؟ در مورد خودم: من همانطور که گفتم نه مثل حسين درخشان ( بی سوادی که معلوم نيست چرا معروفه) آن چنان دين را مانع همه چيز بدانم و نه مثل محمد قوچانی و رفقايش برای هر اعمال و مناسک مذهبی ؛ دليلی بيابم و آن را زيبا کنم و در نهايت آن را مغاير افکارم ندانم و به همه نتيجه را بگويم.

milad

۲:من طرفدار اپزسيون خارج نيستم. ملی مذهبی هم نيستم. يک نيمه ليبرال هستم. نه مثل حسين درخشان دين ستيز هستم و علنا کشورهای ديگر (‌آمريکا‌) را تشويق به عوض کردن رويه و فرهنگ جامعه اشان می کنم‌( کانه سران آمريکا منتظرند ببينند جناب حسين درخشان در رابطه به کتب درسی چه فتوی می دهند ) و نه مثل محمد قوچانی نويسنده ی شرق هستم که سعی بيهوده و غير منطقی برای زيبا جلوه دادن برخی شرايط و مسائل غير وتعارف اسلام به حالت التقاط. ايراد من هم به چپگرا های ارزشی ايران (خط امامی ها‌)اين است که گاهی شعار آزادی انديشه می دهند و نقد قدرت و عدالت اجتماعی و گاهی بی دليل و با توجه به اقبال انديشه شان ؛ سعی در نشان دادن علاقه ی خود به مذهب هستند و سعی می کنند همه را از راه دين به اهداف سوسياليستيشون متقاعد کنند.

milad

من بين اين دو قرار دارم. دين را يک اعتقاد شخصی می دانم ؛‌تقريبا دين را از سياست جدا می دانم .جايگاه روحانيت را همچون آيت الله سيستانی ؛ يک جايگاه اجتماعی می شناسم. متشرع هم نيستم و به غير از نماز و روزه و حج و ... به انجام بقيه ی مراسم معتقد نيستم از جمله زيارت خواندن ؛ عزا داری کردن و سينه زدن و ... علاقه مندم در بحث «جايگاه روحانيت» صحبت کنم اگر پست بعديت رو به اين اختصاص بدی ؛‌من هم از چندين نفری که مايل به بحث در اين زمينه هستند دعوت می کنم تا وارد بحص بشويم. شما هم دوستان و همفکران خودتان را دعوت بکنيد.

milad

*بحث

پاسداران

بسم الله . جناب ميلاد. سيکل بحث شما را بسيار می پسندم اما خواهش می کنم از آوردن طرفين بيشتر به بحث خودداری فرمائيد. ضمن اينکه قصد دارم تا بعد از ليالی قدر بروز رسانی نداشته باشم . از شما که به يک بحث سالم قائليد بسيار متشکرم .

milad

پاسداران عزيز به ۵ نکته می خواستم اشاره کنم: ۱-من گفتم با «اين»کار «خط امامی‌» ها مخالفم ولی خيلی موارد و نظرات هست که با آنها موافقم. ۲-من نگفتم مدارک مهمی نبوده؛‌بوده اما مسئول آنها سفارت نبوده و سيا بوده که به راحتی می توانستيم آنها را اخراج کنيم‌( کاری که در آخر هم کرديم نه بيشتر‌). ۳-اصلا کسی به فکر جمع آوری اطلاعات نبود و کسی از اينها خبر نداشت.علت خشم و هجوم خط امامی ها پس ندادن شاه و ندادن گزارش پزشکی شاه بود و ترس اين که با اين کارهای مرموز و غير قانونی هنوز به شاه اعتماد دارند و مي خواهند ۲۸ مرداد را تکرار کنند. ۴-من گفتم راههای قانونی بين المللی وجود دارد شما با علامت تعجب جلوی آن لفظ ؛ آيا اثبات کرده ايد که وجود ندارد؟ ۵-۱۳ آبان هم مثل قضيه ی سلمان رشدی ؛ اتفاقی است که در آن ما فکر کرديم چون شاه را از ايران بيرون کرديم ديگه می تونيم به تمام دنيا حکومت کنيم و اسلام صادر کنيم و ... .ما در قرن ۲۱ ام زندگی می کنيم نه صدر اسلام.

پاسداران

عجب !چقدر تناقض! امان از وقت کم ! با يک دست دارم تایپ می کنم با يک دست با موبايل شماره م ی گيرم . وقت کيميا شده برادر ! انشاءالله عصری يا شب شروع کنيم .