الحمد للله!

حمد خدا که همیشه باید باشه وهمیشه هم علتهایی داره که با چشم می بینیم .

اما آقا این دفعه هم خدا رو شکر

چطور ؟

خب وقتی شهید از نظر اینها یعنی اون بچه دزد آدم ربای مورد نفرین پدر و مادر ، و وقتی مجاهد راه آزادی و دموکراسی ، میشه این آدم خودپرست جنایتکار ،  مبارز سیاسی و حقوق بشر هم از نظر اینها یعنی این خانم قاچاقچی مواد مخدر  و اون خانم منحرف شوهرکش ، واقعا تکلیف این "جنبش" روشن نیست؟

ما چه می دانیم .

واقعا شاید این خانم قاچاقچی ،‌از سود تجارت بزرگ خودش کمکهای خیری به جنبش داشته ! بیخود نیست اینجور برایش سینه می زنند. باید از خودشان پرسید. البته بیراه هم نیست. اینها مگر بارها نگفتند که توجیهشان برای استفاده از "پول" اروپا و آمریکا این است که بهرحال به هدف آنها کمک می کند ؟‌

 

/ 2 نظر / 85 بازدید