و گه‌ای پشت به زين ...

بسم الله .

عجب . بامزه شده ماجرا . ايندفعه حسين کچل داره دنبال من مياد. :)) بيا که خوب داری ميای . آها . فرمونو صاف کن مستقيم ، سمت چپ نرو بيفتی تو چاله ، راست هم دره است بپا . آها خوبه همينجا صاف پارک کن :)) قفل فرمون يادت نره اينجا دزد بازاره :)) - خنده مصنوعی فراموش نشود. :))

راستی می دانيد ، خدای نکرده فکر نکنيد درخشان از عقرب هم در خصوص جمهوری اسلامی کينه توز تر است ها ! وای اصلا !! . حسين درخشان دلش برای ايران می سوزد ! برويد و خودتان ببينيد چه اشکی می ريزد ! تمساح ؟ چه حرفهای بدی ! وای اصلا ! .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفقای درخشان در مورد چهارشنبه سوری چيزهايی گفته بودند. گفتم باهم نگاهی به چهارشنبه امسال کينم .عکسها همگی جای تاسف دارند:

سوختگی کامل

انفجار در دست

انفجار در دست

انفجار در دست

 انرژی پيش بينی نشده در انفجار

 انرژی پيش بينی نشده در انفجار

از جان ملت چه می خواهيد ؟ چهارشنبه سوری ريشه حتی ايرانی دارد ؟
چرا خود را به حماقت تاريخی می زنيد ؟ سند سازی و جعل تاريخ تا کی ؟
اين ماجرا بيشتر به چهارشنبه کتاب‌سوزی احمد کسروی مربوط است تا تاريخ ايران !

جرح و تکه پاره شدن ملت دلتان را خنک می کند ؟ انفجار خانه های مردم مرحمی بر زخمهای انتخاباتی تان است؟ سقط شدن کودکان بی گناه زنان ديرزا و جوان ، همان انتقامی است که از ملت می گيريد ؟ آزار ديدن بيماران در خانه ها و درمانگاهها و بيمارستانها بر اثر اين سروصدای ناهنجار شما را خوش می آيد ؟ هر آنرارشيزمی برای شما خوشايند است ؟ هر بی نظمی ای را توصيه می کنيد ؟ ولو به مرگ مردم بيانجامد ؟ بی خود نيست که شنيده ام بهروز دلقک گفته است دوستانش بروند و در چاه توالت ها اسفنج بگذارند !

شما اگر در اين مملکت مسئوليت داشته باشيد ، ملت را غرق در شراب ، اکستاسی ، ال.اس.دی ، هروئين ، بنگ ، حشيش ، ترياک ، مرفين و آلودگی های جنسی و اخلاقی ، کشتار و قتل و انفجار و دود و فحش و درگيری و آدم کشی می خواهيد. کاری که همين امروز هم با سايتهای اينترنتی تان ، با قاچاق مواد مخدر، با جلسات شراب و فساد ، با ايجاد ناامنی های گروهی وغيرگروهی ، با قتل و آدم کشی و ارعاب و بی نظمی ، با تئوريزه کردن خشونت عريان انجام می دهيد .

خون جوانان بی اطلاع کشور از چنگالتان می چکد .
تا می توانيد ادعای کشتن و زندان در ايران کنيد. معنای آزادی مدل شما را هم فهميديم !

/ 34 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پاسداران

و اما مباحثه بنده با جناب بيراس : جناب بيراس . شما در اولين گام در پاسخ دهی به مباحثی که ارائه خواهم کرد بايد اقدام به تعريف کلمه ::سفسطه :: کنيد. در گام دوم ، بايد تعريف خود را ثابت کنيدو مشخص نمائيد تعريفی که ارائه خواهيد کرد يک برداشت شخصی نيست و معناس مصطلح و منظور اصلی از لفظ سفسطه است. در گام سوم بايد از ميان تمام محتوای من يک سفسطه بيابيد و آن ا روشن و کامل برای همه تبيين کنيد. تا معلوم شود دم از چه سفسطه ای می زنيد . بعد از اين ها می توانيد به پاسخهای من بپردازيد. ضمن اينکه نبايد فراموش کنيد که من مطالب را کامل پاسخ می دهم و از تکراری شدن پاسخهايم بخاطر اينکه مخاطب مطلب را خوب نخواند و بقولی حواسش جای ديگر باشد خوشم نمی آيد . اين يعنی فرهنگ مباحثه . پس مطالب من را خوب دقت کنيد چون من به مباحث شما خوب دقت می کنم . کلاس و سطح مباحثه را هم با دروغ گفتن يا استناد به چيزهايی که نه برای شما و نه برای اح ديگری اثبات آن برای ساير مخاطبين ممکن نيسات بپرهيزيد چون اين رفتار حاکی از دست زدن به عمليات روانی - نه مباحثه ! - است

پاسداران

و اما : کسی که در يک مباحثه شرکت می کند نمی تواند از ابزارهای مجادله بهره برد. مجادله با مباحثه فرق دارد. فرقش را هم کسی که بقول خودش قرآن را ۵ بار ! بطور کامل ! با ترجمه صحيح ! خوانده ! حتما روشن است و توضيح واضحات ملال آور خواهد بود. قانون مباحثه اين است که شما نمی توانيد به چيزی استناد کنيد و ان را پايه بحث خود قراردهيد که به آن اعتقاد نداشته و يا در بحث شما نقطه مقابل است. اين قانون در مجادله وجود ندارد. در مجادله من گاها با فرض گرفتن حرف خود شما ، غلط بودن حرف خود شما را ثابت می کنم . البته ممکن است همين الان بخواهيد از مباحثه انصراف دهيد و به مجادله بپردازيد. اما توصيه می کنم زيد عجله نکنيد. چون مجادله هم قوانينی دارد که شايد شما را با همان مباحثه ترغيب کند :)) . با اين مقدمه ، اصولا شما نمی توانيد در مورد دين اسلام صحبتی کرده، نکته ای ارائه کرده و يا بحثی کنيد. چون اولا : شما اسلام را دين حق نمی دانيد. دوما : قوانين اسلامی را ضد بشری می دانيد سوما : وجود اهلبيت عليهم السلام را انکار می کنيد. چهارما : برحق بودن اعتقاد مسلمانان به اهلبيت را زير سئوال می بريد. در حاليکه شما حتی حق نداريد همين اعتقادات را

پاسداران

دوما : اگر چهارچوب منطقی شما را خوب مطالعه کنيم، می بينيم که ماجرا اصلا مباحثه يا حتی مجادله نست. شما به هيچ بخش از مباحث خود اعتقاد محکمی نداريد. اثبات آن هم گزاره های سئالی مختلفی است که بکار می بريد. از يکسو وجود امامت و درج نام ائمه در قرآن و وجود مقام ولايت سياسی و دينی و الهی رابا ذکر اين موضوع ساده - و بقول يکی از دوستانی حرفهای تاکسی ای ! - که نام آنها درقًرآن نيامده ،انکار کرديد. پس چطور در جمله دوم ، نام حضرت علی علیه السلام را با هويت حقوقی :::امام اول شيعيان::: می آوريد ؟ مگر اينکه قبول کنيد با اين قرينه حق سخن گفتن از خواستگاه شيعی را نيز از دست می دهيد. چون هويت شيعی را مجزا از هويت خود ترسيم کرده ايد.

سعيد بيراس

۱-تاکيد من بر امام اول شيعيان به آن دليل است که ايشان امام اول شيعيان است نه مسلمانان.من او را شخصی ثروتمند ،درويش مسلک،و پاک دل و بر شکسته سياسی ميدانم.شما دقت کنيد که در بين۴ خليفه راشدی در دوره کدامشان جنگهای داخلی فراوان به وجود آمد؟خليفه جهارم.غير از اين است؟لطفا جواب کليشه ای و راننده تاکسی!!!!!وار عدل او دشمنش بو د را ندهيد۲من ز کسان زيادی از دليل قبول داشتن اين ۱۲ امام سوال کرده ام آنان می گويند در روايات آمده است؟؟؟!!!روايات ،خنده دار است.اين يعنی سفسطه

سعيد بيراس

۳-متا سانه شما به هيچ کدام از سوالات من جواب نداديد و فقط گفته ايد که چون به قران اعتقاد ندارم!!عجيب است آيا در دوران ابتدای اسلام چند نفر اين اعتقاد را داشتند؟مگر نه اين است که بعد از شنيدن دلايل ايمان آوردند.در ضمن شما اگر يک مثلا نماز خوان را ارشاد کنيد که به درد نمی خورد.پس امر به معروف!! را چه شد؟۴من ۳ سال است که ديگر به اين دين ارث رسيده از پدر و مادرم را ترک کرده ام که اگر جواب پرسشها و تحقيقاتم درست و روشن بود با ايمان و دا نای به آن روی آورم.اماهرچه بيشتر پرسيدم از خروجم مطمئن تر شدم .شما اگر می توانيد قانعم کنيد تا مادر با اشک نگويد سعيد کافر!!! شده۵ من از اعراب متنفرم پس نام مرا حاجی نه ناميد.

سعيد بيراس

۶-تجربيات يکساله شما برای من اهميتی ندارد من جواب سوالاتم را می خواهم لطفا.۷و يک سوال ديگر :چرا محمد امين در غدير خم به صراحت نگفت که علی خليفه اول است؟آيا با مردم رو دروايسی داشته؟آيا مسئله ختمی مرتبط!!!امام زمان!!!!!!که قرار است بيايد و جهان را نجات دهد !!!!!مسئله بی اهميتی بوده که پروردگار نامی از او در کتابش !!!نياورد؟آقا جان ذهن منه ۲۸ ساله پر از مجهول است يا جواب درست بده يا بگو نمی دانی .چطور يک کشيش مسيحی اينقدر خوب مرا راهنمای کرد و لی هيچ مسلمانی نمی تواند؟چطور کسروی توانست ولی شماها نمی توانيد

سعيد بيراس

۷-شما که حتی اين زحمتو به خودت نمی دی سرس به وبلاگ من بزنی چطور به کجی انديشه من پی بردی؟مهم نيست.مهم جواب دادن است من جواب می خواهم. همه چيز را با انديشه قبول کنيم حتی بودای شريف را.سياه سيهام .با زرد هماهنگم کن،استاد

سعيد بيراس

و در آخر اينکه پروردگارم مرا انسان ناميد نه مجردات.پس اين حق را دارم که از همه چيز بپرسم حتی از دينی که تحقيقاتم و پرسشهايم آن را ردکرده است.من منتظر جواب هستم فقط جواب...... خونين ترين نبردها بين جهالت و دانايست.

پاسداران

بسم الله . اولا : هنوز من بحث نکرده باز شروع کردی به شلوغ بازی ؟ ژست عالمانه گرفتن هم باعث پاک شدن محتوای تاکسی ای ندارد. دوما : از ادب شما همه چيز پيدا است : تجربيات يسکاله شما برای من اهميتی ندارد . ندارد که ندارد. اصلا شما مگر کی هستی ؟ خودت که خود را بی دين ناميده ای ! وقتی کسی دنبای جواب است و احتمال می دهد که جواب را طرف مقابل داشته باشد ، حداقل از بی ادبی می پرهيزد . اين فقط برای آن است که ادعای سئوال وجواب داری . اما کسی که به هيچ چيز - حتی همين بحث های ادعايی - اعتقاد نداشته باشد ، همينطور عصبانی است و شلوغ می کند و سم به زمين می کوبد و دم از نبرد خونين می زند و ... ! همين حرفها را توی اين هشتسال شماها نماد خشونتگرايی می دانستيد. هيچ ضد انقلابی نديدم که عقايد ثابتی داشته باشد مگر در ضد انقلاب بودن ! زياد بی ادبانه ادامه بدهی با کامنت های تو هم همان کار را می کنم که با کامنت های مستهجن. گفته ام که دموکراسی غربی اصلا اينجا وجود ندارد. خيالت راحت شود که بدانی احترامت دست خودت است. چه غرور و نخوتی ! فايل جوابهايت را بشکل ورد داشتم تهيه می کردم که سر فرصت بگذارم روی صفحه . اما مثل اينکه بايد جوابت را به ص

hosein

در مورد ۴ شنبه سوری اهداف ديگری هست که الان وقت ندارم برات بنويسم . راستی من دوست محمد مسيح هستم .