تلألو نور الهي بر خلاف اراده مشركان

بسمه تعالی


يريدون ليطفئوا نورالله بافوائهم


والله متم نوره


می خواهند نور خدا را با فوت دهانشان خاموش کنند در حاليکه خدا نورش را شدت می بخشد.


حقيقت اين است که عملکرد مردم ما در اين کشور بزرگ با معيارهای دنيوی و جامعه شناسيهای غربی قابل پيش بينی نيست. اما با يک جامعه شناسی دينی کاملا عملکرد مردم ما قابل پيش بينی بود.


من به دوستی در مورد راهپيمايی ۲۲ بهمن امسال - ۸۲ - و اتتخابات مجلس هفتم گفتم که مردم به شکل بسيار جدی و غير قابل انکار حضور پيدا خواهند کرد . وی بمن گفت چطور اينقدر قطعی حرف می زنی ؟ گفتم برادر من اين نکته بسيار روشن است. اگر تو کسی باشی که بخواهی در مورد کارهايت تمامی متغيير های دنيوی را محاسبه کنی  بعد توکل خود را ضعيف بگيری مسلما اين متغيير ها هم - چون تو اولا همه آنها را نمی شانسی چون علم غيب نداری و ثانيا چون توکل را ضعيف کرده ای و فعل خودت را در طول اراده الهی قرار نداده ای - جلوی تو بازی در می آورند و برايت ادا و شکلک در می آورند. اما اگر تو انسانی متوکل علی الله باشی - بمصداق قول الهی عبدی اطعنی جعلک مثلی ( مرا اطاعت کن تا تو را مثل خودم قرار دهم ) آنوقت متغيير ها در مقابل تو آرام می گيرند و آن وقت است که ارزوی تو در طول اراده الهی قرار می گيرد.


با اين تفاسير وقتی فردی مثل حضرت آيت الله العظمی حاج سيد علی خامنه ای آرزويش حضور قطعی مردم در اين دو صحنه است هيچ متغير دنيوی در مقابل او بازی در نخواهد آورد چون او متوکل است. چون او همه کار ها را با خدا هماهنگ کرده و خداوند متعال هم بنا بر قول خودش ياری می کند آنکس را که او را ياری دهد ( ان تنصروا الله ينصرکم و يثبت اقدامکم)


 


/ 0 نظر / 8 بازدید