جزئیاتی از مزاحمتهای پیش آمده برای شورای عالی فضای مجازی

بنظر می رسد که لازم است برخی جزئیات در مورد مشکلات و مزاحمتهای تولید شده برای مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی را بیان کنم.

ماجرا از آن جا شروع می شود که دولت طی مصوبه ای در شورای عالی اداری ، تصمیم می گیرد تا موسسه تحقیقات مخابرات، یا موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات را با تغییر نام به پژوهشگاه فضای مجازی، بطور کامل و نهائی، به مرکز ملی فضای مجازی (تاسیس شده بر اساس نص حکم رهبری معظم انقلاب اسلامی در فرمان تاسیس شورای عالی فضای مجازی) منتقل نماید تا توسط آن مرکز اداره گردد.

این مصوبه در آن زمان مورد اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و به شورای حل اختلاف قوا ارجاع می شود حتی اجزائی از دولت نیز با این تصمیم موافقت نداشتند . اما نهایتاً تصمیم شورای عالی اداری توسط هیئت حل اختلاف قوا منطقی تشخیص داده شده و تنفیذ می گردد.

از زمان تصویب این مصوبه در دولت و تنفیذ آن توسط هیئت حل اختلاف قوا، این مرکز در تابعیت کامل و همه جانبه ی ساختاری-سازمانی مرکز ملی فضای مجازی قرار می گیرد.

اما ناگهان، شورای عالی اداری جدیدا در تاریخ 1392/2/25 علی الظاهر بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ی انسانی رئیس جمهور تصویب می نمایند که اولا: مرکزی که حدود چهارماه پیش ضمن تغییر نام ، به مرکز ملی فضای مجازی منتقل محض و کامل و دائم نموده، به ساختار وزارت ارتباطات برگردد، ثانیا:در تابعیت آن وزارتخانه فعالیت کند و ثالثا: بخشی را هم جهت کمک کارشناسی و علمی به مرکز ملی فضای مجازی در درون خود ایجاد کند که مسئول آن را نیز شورای عالی فضای مجازی منصوب کند.

در این مصوبه ی جدید، یک تبصره نیز لحاظ شده و این تبصره، اعلام می کند که محل بخش کارشناسی مندرج در "ثالثا" نیز به جز محل فعلی مرکز تحقیقات مخابرات خواهد بود. این بدان معناست که مرکز ملی فضای مجازی بایستی از ساختمان فعلی پژوهشکده ی فاوا خارج شود.

این مصوبه ی دوم شورای عالی اداری، ریشه ی مشکل امروز در مرکز ملی فضای مجازی شد. برخی از پرسنل وزارت ارتباطات با در دست داشتن یک رونوشت از این مصوبه از ابتدای روز جاری تلاشی را برای خلع ید شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی از پژوهشکده فاوا آغاز نمودند.

این امر البته بدون درگیری و تنش فیزیکی و حتا اغتشاش "آنطور که رسانه های داخلی و خارجی خبرسازی نمودند" بود. اما با اصرار و ابرام دو طرف بر صحت نظر ایشان همراه بود که پس از مدتی با دخالت سایر نهادهای مسئول نظام، در همین روز جاری، اقدامات غیر قانونی مذکور برطرف شد.

نکته آنجاست که بر اساس بند یکم ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی امور اداری نمی تواند اقدام به اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههایی نماید که با امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده اند.

در حال حاضر نیز، اقدام اخیر شورای عالی امور اداری در حکم دخالت در ساختار نهادی است که با فرمان امام خامنه ای مدظله تاسیس شده است.

دوستان در وزارت ارتباطات و دولت مدعی بودند از آنجا که قوه ی آمره به تفکیک این مرکز از وزارت ارتباطات همین شورای عالی امور اداری بوده ، این شورا می تواند مصوبه ی خود را اصلاح کند. اما متوجه این نکته نبودند که دوستان شورای عالی اداری مجاز به بازپس گیری اجزائی نیستند که قبلاً بطور کامل و دقیق و کاملاً حقوقی از دولت منفک و به نهاد فراقوه ای تاسیس شده با حکم رهبری معظم انقلاب متصل شده است. پس شورای عالی داری نمی تواند حکم به بازپس گیری این مرکز از شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نماید.

کل ماجرا همین بود.

ادعاهای سایتهایی مانند بالاترین فقط موجب خنده و حیرت بچه های مرکز ملی فضای مجازی بود. کم مانده بود بنویسند که نیروهای حلقه ی انحرافی و وزارت ارتباطات عین این فیلمهای خارجی با هلی کوپتر و امثال اینها ریخته اند داخل !

البته آخر کار با دخالت مراجع قضایی و حضور بسیار مفید نیروی محترم انتظامی حل شد و دوستان قصد نداشتند تا این چالش را در نهادهای عالی نظام و در چهارچوب یک رایزنی مفید و برادرانه برای روشن شدن حقیقت ماجرا حل و فصل کنند و با دستور قضایی دادستانی تهران و اقدام بموقع نیروی انتظامی در انتقال کاملا محترمانه ی برادران وزارت ارتباطات به بیرون از مرکز ملی فضای مجازی ختم به خیر شد.

می بینید چقدر قشنگ می توانند از یک اختلاف نظر حقوقی ، یک جنجال سیاسی امنیتی ویژه بسازند ؟

این یک درس است برای من و شمای اینترنت باز و وبگرد ، که گول این موج سازیهای خبری را نخوریم و در اینگونه موارد با دقتی مضاعف به صحنه ی حوادث دقت کنیم . نه اینکه مانند برخی از دوستان، ابتدا و مبتدا به ساکن، یقه ی نیروهای خودی نظام را بگیریم و حتا اگر شواهدی دال بر تبرئه ی آنها یافتیم ، چشم را بسته و گوش را فقط به بلندگوهای بیگانه و رسانه های کم تعهد اینترنتی بدهیم .

این یک آموزش و بقولی مانور بصیرت بود برای همه ی ما . انشاء الله که در این تمرین موفق شدیم . پس یاد بگیریم که صبر و بصیرت را در کنار هم ، برای پیروزی در صحنه های پر پیچ و خم بکار ببریم .

/ 0 نظر / 5 بازدید