این بار وقتش است

ای بدبخت

بدان .

 

این بار وقتش است.


به نام الله ، ریشه ات را در می آوریم .


به کلمه الله مدد می جوییم

 

آهای اسرائیلی بدبخت

 

این رنگ را می شناسی ؟

 

رنگ خون را می شناسی؟

 

توکل بر خدا با دشنه ای آمیخته به خونی

 

چنین سرخ ، سرت از تنت جدا می کنیم
/ 0 نظر / 6 بازدید