ای لشکر صاحب زمان بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش

بسم الله .

Hosseinder358w.jpgنمایان شد ز خط آتش ودود ، که جرم فاطمه ، حب علی (ع) بود.

انشاء الله در چند پست ، به افشاگری مهم و وسیعی علیه حسین درخشان - این عنصر مهم رسانه ای غرب و استکبار بین المللی - و جریان مرتبطین وی دست خواهم زد. حتما مطالب را پیگیری کنید. بد نیست بدانید وعده این افشاگری را طی یک گفتگوی ایمیلی به خود حسین درخشان هم داده ام .

/ 1 نظر / 58 بازدید