زن بی حجاب ،‌ بی پناه است...

عکس غریبی است...

کار به جنبه های سیاسی اش ندارم، جدی. خالص و بی نظر وتوجه سیاسی ،‌به این عکس نگاه کنید... چقد زن بی حجاب ،‌بی پناه و تحقیر شده و آسیب پذیر است...

همین.

/ 5 نظر / 67 بازدید

کی گفته ؟؟ تو؟؟ تو کی هستی؟؟ برو بابا...

سید هادی

این که لوگوی پرشین بلاگه!

حامد

آقا عکسی دیده نمیشه که

سیار خوب بود/ http://af77.persianblog.ir/

شیلا

الان از کجا به این نتیجه رسیدی که بی پناه و تحقیر شده ست؟ چه فرقی دارن این دو تا با هم ؟ حرف مفت می زنی واسه خودت