عاقلان دانند

بسم الله .

شايد همه شما متوجه آن دو کالای جديدی که در يک فلش طولانی از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه قبل از سال تحويل توسط پرشين در همه جايش تبليغ می شوند شده باشيد !

نمی دانم برای تبليغ اين جنسی که اينهمه نيازمند تبليغات دارد چقدر خرج شده . اما مهم نيست. اين دو کالا را خودمان می شناسيم .

کالايی که مصرفش آثار سوء جانبی زيادی داشته باشد و بزور دگنک از زير تيغ موسسه استاندارد عبور کرده باشد و مردم پسند نباشد و مجبور باشم بزور به مردم بخورانم ، معلوم است که بايد هم در اينترنت تبليغ شود. نظرشان چيست ؟ شايد موسسه استاندارد هم نوعی نظارت استصوابی است که بايد حذف شود ؟ بهتر نست تا مردم خودشان کالاهای آلوده را اول بخورندو بميرند و بعدا ديگر نخرند ؟ چون مردم خودشان می فهمند و قيم نمی خواهند ؟ بهتر نيست کالاهای بنجل و نامرغوب را که فقط تيپ و تبليغات و جلد نو و مدرن و بزک کرده خصوصا با شکل و شمايل غرب پسند دارند را نيز به مردم عرضه کنيم ؟ بايد بازار آزاد باشد . آيا اين حق مردم نيست که هرکس هرچقدر حيله بيشتر بکار برد برنده باشد؟ کسی حق نداشته باشد از مواد تشکيل دهنده آنها بپرسد . يا اينکه مهر سلامتی بر کسی بزند و يا آلودگی ديگری را روشن کند. نه . اين مخالفت با آزادی است!!

از نظر آنها ، بايد در جامعه سموم آلوده با برچسبهای جاذب و رنگارنگ در ويترينها جلب توجه کنند و ما هم اين کنار دل خوش و مفتخر به اين آزادی ! بايد تا جنازه های ملت ناشی از مصرف سموم غذا نما در قبرستاها پر شود و تصادفها و حوادث و سوانح و انفجارات و بحرانها ناشی از آلودگی يا خرابی و يا بی دوامی و کم مقاومتی يک کالا همه جا را فرابگيرد و ما سرخوش که جلوی انتخاب شدن کسی را نگرفتيم و کسی را :فله ای ! : از انتخاب شدن محروم نکرديم !

از نظر آنها ، حالا ولو اگر کالايی ديروز مدال حمايت از مصرف کننده را گرفت نبايد امروز جنسش در انکوباتور قرارگيرد و کشت ميکروبی شود تا بی آبرو شود هرآنکه در اوغش باشد ؟ بله ، آنچه می پسندند اينچنين است. جامعه ای آلوده به وهم و ترديد وشکاکيت .

عجب کالايی ! چه برچسبی دارد. حالا چند ؟
...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت: خدايی وقت رسيدن به وبلاگ را ندارم :)) . عجب سالی شد ! پـرکار پـرکار :))

/ 25 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پاسداران

بسم الله . جناب آرش. من خيلی جلوتر از اين حرف شما ، اين نوع موصع گيری را در موضوع رفراندوم پيش بينی کرده بودم . چون رفراندوم هم بالاخره يک انتخابات است که طبق قانون اساسی زير نظر شورای نگهبان اجراءخواهد شد. حالا اگر کسی از شما بپرسد انتخابات ریاست جمهوری خاتمی يا انتخابات مجلس ششم هم که زير نظر شورای نگهبان برگزار شد - وقتی شرط عدم دموکراتيک بودن را صرفاحضور شورای نگهبان در انتخابات می دانی - چطور دموکراتيک از آب درآمدند می مانی. ببين . دست برداريد. من در موضوع رفراندوم اين بحث را کامل گفته ام . يادت رفت ؟ جدی می گويم . برای جلوگيری از اطاله بحث اونجا را دوباره بخوان . شعار يک عهده از مردم ؟ دو نوع شعار در انقلاب بود. شعارهای اسلامی - شعارهای کمونيستی. ميزان اقبال مردم از شعارهای کمونيستی اين بود که کمونيستها توی تظاهراتهای مردم دو تا چوب به پرچم شعارهايشان می زدند می رفتند جلوی دسته های مردم راه می رفتند تا بگويند جمعيتی که پشت اين پرچم است مربوط به اين شعار است. اين ها تحرکات اينها بود. شعارهای يک عده از مردم ؟ يواش يواش مبانی دموکراسی ات حتی دارد از ليبرال دموکراسی هم دور می شود. در مورد استاندارد ها هم مغ

پاسداران

اتفاقا استانداردهای ما در جزئيات بسيار بسيار هم دقيق و بروز هم هست. چون مبنای آن پويا است. استاندارد کشورهای حياط خلوت غرب مثل کويت و امارات و عربستان مال همان عددی است که گفتی. ببينم حکم شرعي موضوع بکارگيری stemcell چيست؟ ما می دانیم . آنها نمی دانند . حکم موضوع coloning چيست ؟ ما می دانيم . انها نمی دانند .چون مبانی استانداردهای ثابت و جزئيات کاملا بروز داريم . اگر غير از اين بود در طول زمان دچار تناقض می شويم . بدن انسان هر روز رشد می کند وبزرگتر می شود . اما آيا مبانی جسمی اش عوض می شود ؟ او هر روز بزرگتر و قوی تر هم می شود. اما اين بدن همان است و تمام مسائل اصلی اش همانها هستند. حرف تکراری از من می گيری.

پاسداران

مشکل ما با شماها دقيقا همينه .. مينای علقی بی خيال. هرچی را نمی خواهيد. فحش می دهيد. قانون را هم ملاک نمی دانيد. ضمنا تمام آنچه که گفتم قانونی بود. بگو غير از اين است ؟ فقط همانطور که گفتی قانون از نظر تو ... است !

پاسداران

اگر ديدن مطلب توسط من و گفتگو برايت کافي بود کامنت نمی نوشتی. ای ميل می زدی و جوابت را هم مفصلا همانجا می گرفتی. برای همين هم پاک می کنم . بيا و خورده هم بگير برادر.

پاسداران

بسم الله . ببينم آرش ! ۱- مريضی هی حرف تکراری از من می گيری ؟! چند بار بگم اصول استانداردها تغيير نمی کند اما جزیات و روش ها بهبود می يابد؟ صد دفعه دیگر هم بگویم همینی که هستی ! ماجرای د.د.ت را که همه می دانيم . ماجرا چه بود؟ آيامالاريا تبديل به يک حالت خوب و مفيد شد!! يا اينکه روش مبارزه اش بهبود يافت ؟ چته اذيت می کنی ؟ خوشت می آد يک حرف را صد بار بهت بگن ؟ حالا من بازهم گفتم می دانم بازهم بايد تکرار کنم . اين دفعه تکرار کنی بايد بروی خودت کامنت های قبلی را بخوانی . ۲- ببين من را تحريک نکن برای اثبات غير دموکرات بودن خودم کامنت هايت را پاک کنم . کدام معذوريت جز جلوگيری از جنگ روانی؟ يا مخالفت با مخ زنی ملت با مفت ترين روش ممکن ؟ بروبابا !!!! ۳- ديگه انصافا خيييلی رو داری ! عجب اشتهايی ! نه بابا پس بيا و ابراهيم يزدی جاسوس و عامل تابلوی آمريکا که تابعيت دو گانه هم دارد بيايد و کانديد هم بشود یا اینکه سلطنت طلبهایی مثل تو توی لیست سبز شوند !! آقای فسیل جان ! يادت رفته اونها اصلا انتخابات را تحريم کرده بودند ؟ دست بر می داری يا مرد و مردانه تمام کامنت هايت را از اين پس بپرانم هوا ؟ اسپم شده ای ؟ يک کم دقيق حرف

پاسداران

ايندفه چرند بنويسی حسابت با سطل آشغال است ! دموکراسی ام کجا بود؟

پاسداران

بسم الله. اگر چيزی غير از اين ها که نوشتی می نوشتی تعجب می کردم ! باز سر موضوع استاندارد متوجه نشدی که يواش يواش داری به حرف من نزديک می شوی. بله. تغيير و پیشرفت هست . اما ارتجاع و بازگشت به عقب و يا برگشتن ۱۸۰ درجه و رفتار متناقض پيش رفتن نيست. اگر قراربود استانداردها زير رو شوند، مالاريا يک حالت مطلوب می شد. تازه د.دت هم آنوقت خوراکی معرفی می شد ! چرا نمی گیری اینو ؟ يعنی اين مطلب اينقدر سخته گرفتنش ؟ در مورد کامنت نوشتن هم ، بنده خدا من حدود ۱۰ هزار کامنت در اين وبلاگ دارم . کامنت نذاری ؟ من نگرانی چی بايد باشم ؟ خيلی چند باشه نهايتا پاک می کنم . بهت می گم تو که ادعای بحث داری واقعا بحث کن نه اينکه مثل نوار فقط حرف خودت را بزن و مثلا بيست بار همين موضوع استاندارد را بگويم و حرفم هم تغييری نکند و بازتو نفهمی يا نخواهی بفهمی! تو الان اونجا نشستی هرچی می گم حواستو بده به مطلب داری با خودت حال می کنی خودت می گی و خودت هم می خندی ! :) کی داره با کلمات بازی می کنه ؟ اگر قرار بود در استانداردها برگشت وارتجاع داشته باشيم و استاندادر نتايج متضاد بدهد اونوقت بجای اينکه بفکر استفاده از انرژی های پاک تر باشيم بايد يوا

پاسداران

نهضت جاسوسی مگه آبرو هم در ايران دارد که حالا من ببرم ؟ يادم باشد ماجرای آن سرتیپ دوم عراق اسير شده در کربلای ۵ علت شروع مجدد جنگ شهرها توسط عراق را توضيح می دهد بگويم ! يادم باشد در مورد عناصر نهضت جاسوسی که کنار مهماتسازی خيابان پيروزی آتش روشن می کردند تا خلبان عراق هدف را اشتباه نکند برايت بگويم . يادم باشد در مورد نقش نهضت جاسوسی در برنامه کلان آمريکا برای ايران برايت صحبت کنم . يادم باشد در مورد حمايت فعلی راديو فردا - راديوی صدای غير رسمی آمريکا - از نهضت جاسوسی برايت صحبت کنم . استعمار ؟ کی ؟ شاه ؟ آمريکا ؟ انگليس ؟ اسرائيل ؟ مخاطبان وبلاگ من را بچه فرض کرده ای يا من را ؟ برو بابا !!!! تکليف حضور نهضت آزادی در انتخابات پس از نامه وزير کشور وقت - همين علی اکبر محتشمی دوم خردادی امروز - به امام روشن شد. امام فرمودند : ضرر اينها به جهت اينکه متضاهر به اسلامند از منافقين اين فرزندان عزير مهندس ... بيشتر است . فلذا حق ندارند در هيچ يک از امور کشور اعم از قانون گذاری ، دولتی يا قضايی شرکت داشته باشند. دارم در مورد نهضت آزادی حرف ميزنم چرا حرف را عوض می کنی می ری سر مجلس ششم و دولت ؟ اينها دندون درد داخليه .

پاسداران

از دست تو آدم متناقض ! راستی از ۳ متر کامنت من فقط همين رو خوندی ؟ راستی تازه فهميدی من درست می گم؟ کی من گفتم استاندارد زير و رو می شود . من از بهبود استاندارد حرف زدم . يک بار ديگه فقط يک بار ديگه جملات من را تحريف کنی انصافا يک کامنت از تو را زنده نمی گذارم .

پاسداران

مگر نمی گی فقط هدفت اينکه من کامنت هات را بخوانم ؟ من هم کامنت هايت را همه را پاک می کنم تا نتوانی زرنگی کنی. تازه فهميدم را اينقدر بحثت با من را کش می دهی . چرا اينقدر از من رف تکراری می گيری. چرا من بايد يک حرف را ۶ بار تکرار کنم بازهم آخرش بگويی با تو هم عقيده شده ام !!! برای اينکه بتوانی ادرس وبلاگت را در وبلاگ من بگذاری . همين الان دوزاری ام افتاد. برو پی کارت.