نخیر... نمی فرسته... پنچره ... خرابه... کار نمی کنه...پرشین بلاگ خرابه...از دست این کد دزدی ! دریغ از ذره ای ابتکار ! دکمه را جابجا می کنند اما اصل انجین را بازنویسی نمی کنند !

/ 2 نظر / 14 بازدید
مهدی ولیخانی

مشکل شما در این پست همان مشکل پست پائینی است یا مشکل دیگری؟

پاسداران

بسم الله . همونه ديگه. هرکاری کردم درست نشد. هرچی پستی را که می خواستم کوچک کردم و از سر و ته اش زدم نفرستادم . ديوانه شديم از دست اين پز عالی و جيب خالی پرشين بلاگ !