منافقین ، تفاله های امریکایی

و لهذا، دیدید که آن روزی که این جوانهای بیدار عزیز ما این لانه جاسوسی راگرفتند، این شیاطین به دست و پا افتادند. یکی گفت که اینها خط شیطان هستند و دنبال این کردند که ما الان اسیر امریکا هستیم ، نه اینکه نمی فهمیدند که نه ، اسیر امریکا نیستیم ، می خواستند که ما را از استقلال بیرون بیاورند و به دامن امریکا بیندازند و قضیه گرفتن این محل جاسوسخانه ناگوار بود برای آنها، برای اینکه پرونده های اینها هم ظاهرمی شد، پیدا می شد این پرونده ها.

این همه کوشش برای اینکه ، اینها را رها کنید بروند، مادر گرو امریکا هستیم ، اینها را بگذارید بروند. این جوانهای عزیز ما که می گفتند ما درخط اسلام هستیم ، می گفتند به آنها که شما در خط شیطان هستید، خوف این بود که این پرونده ها ظاهر بشود و این چهره هایی که قالب زدند خودشان را، این چهره ها معلوم بشود که چه جور اشخاصی بودند.

من حالا هم باز به این افرادی که خیلی منحرف نیستند، من به اینها باز نصیحت می کنم که شما بیایید و حسابتان را از این منافقین که قیام بر ضد اسلام کردند حسابتان را جداکنید، نه اینکه بگویید که خشونت شما نکنید، آن وقت به من هم بگویید که شما هم خشونت نکنید، این معنایش این است که ما و آنها مثل هم هستیم .

آنهایی که "شناخت "شان را گمان ندارم این آقایان ندیده باشند، اینهایی که کتاب عقایدشان رامنتشر کرده اند و این آقایان هم شاید و لابد دیده اند آنها را، با ما که می دانند که ما لااقل مسلمان هستیم ، مسلمان بدی هستیم ، اینها حسابشان را جدا نمی کنند.

متن کامل این سخنرانی رو می تونید هم در این لینک و همینجا بخونید:

----------------------------------------------------------

سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر

صحیفه امام - جلد پانزدهم - صفحه 22
زمان : صبح 11 تیر 1360 / 29 شعبان 1401(1)
مکان : تهران ، حسینیه جماران
موضوع : هدف دشمن در حذف نیروهای متعهد - لزوم هوشیاری ملت و توجه به مسائل اساسی کشور
حضار: خانواده های شهدای فاجعه 7 تیر و اعضای دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی
صفحه : 22 تا 32

 

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حذف افراد متعهد مقصد اصلی دشمنان

من به همه بازماندگان شهدا - که باید بگویم همه ایران بازماندگان این شهدا هستند -تسلیت عرض می کنم . ما از خدا هستیم ، ما هرچه داریم از اوست . از خود هیچ نداریم وآنچه که هدیه می کنیم به اسلام ، هدیه ای است که از خدای تبارک و تعالی به ما مرحمت شده است و ما امانت ها را به او برمی گردانیم و این امانتها با پاکی و سرفرازی به سوی خدای تبارک و تعالی شتافتند و موجب سرافرازی ملت و مظلومین جهان واقع شدند.آنها پیشقدم شدند و همه اشخاصی که در جبهه ها و پشت جبهه ها از پانزده خرداد به این طرف به سوی حق تعالی شتافتند، موجب سرفرازی ملت ما و مظلومین جهان اند. آنچه مهم است برای ما این است که ما چه باید بکنیم . آنها خدمت خودشان را به اسلام کردندو آن وقت خدای تبارک و تعالی مقدر فرمود به خدمت او شتافتند.

...ملت ما امروز تکلیفش این است که تمام افراد، تمام افراد ملت ، چشم و گوششان راباز کنند و رفت و آمدهای آنها را کنترل کنند. اگر نشسته ملت که برای او پاسدارها فقط،کمیته ها فقط، دولت فقط، انجام وظیفه بدهد، این اشتباه است. همه افراد الان موظف اندبه اینکه این مسائل را تعقیب کنند... تکلیف ملت امروز این است که تمامشان توجه کنند که این خرابکارها راشناسایی کنند، شناسایی کنند و معرفی کنند به کمیته ها و دادگاهها و هرجا نزدیکشان است...

مهم برای ما این است که ما به تکلیفمان عمل بکنیم . به آنچه خدای تبارک و تعالی فرموده است عمل بکنیم . پیش کسانی که به خدا ارتباط دارند، شهادت عزیزان مطرح نیست ، خدمت عزیزان مطرح است .

آنها خدمت خودشان را کردند و برای این ملت سرمایه هایی بودند که از دست رفت ، لکن راهی که آنها رفتند باید ما هم با هوشیاری آن راه را تعقیب کنیم . یک جریانی از اول نهضت و از اول انقلاب در مقابل انقلاب در کاربود. مسئله اتفاقی نبود که افراد موثر را، افرادی که برای این ملت سرمایه بودند، یکی بعداز دیگری یا شهید کردند یا خواستند شهید کنند و خداوند حفظ کرد. این طور نبود که من باب اتفاق یک کسی مرحوم مطهری را ترور کند یا مرحوم مفتح را یا آقای هاشمی را یاآقای خامنه ای را یا مرحوم بهشتی را یا این وزرایی که برای اسلام هر کدام ارزشمندبودند و آن وکلایی که متعهد و مفید بودند. مسئله یک مسئله تنظیم شده بود و هست. مسئله ای بود که از اول که این انقلاب یک شکلی به خودش گرفت از آن وقت شروع شدبه این مسائل .

از همان وقت که به جمهوری اسلامی مردم می خواستند رای بدهند مورد تحریم واقع شد. یک دسته ای ، یک گروهی تحریم کردند و وقتی که مجلس خبرگان تاسیس شد در تاسیسش مخالفتها شد و بعد از آنکه دیدند تاسیس شد و اشخاصی که در مجلس خبرگان هستند فقها هستند یا دانشمندانی که در خط اسلام هستند، شروع به مخالفت شدو طرح انحلالش پیش یک عده ای ریخته شد و خداوند حفظ کرد. من باب اتفاق نبود که وقتی مجلس شورا می خواست تاسیس بشود باز مخالفتها شد و وقتی هم تاسیس شد بازدر خود مجلس افرادی در آن موادی که برای حفظ اسلام و حفظ استقلال کشور مفیدبود، مورد اشکال واقع شد. این یک مسئله ای بود و یک جریانی . این جریان هست همراه با این انقلاب ، همزاد با این انقلاب و همراه با این انقلاب و الان هم هست و بعدهاهم خواهد بود.

بی جهت نیست که یک کسی در مجلس شورا انگشت می گذارد روی یک ماده ای که آن ماده بر حسب خواست اسلام ادامه دهنده اسلام و ادامه دهنده راه اسلام است،(2) آن ماده مورد مواخذه قرار می گیرد و مخالفت .

...یک عمر کشاورز زحمت می کشد، یک کبریت منافق ، این را به آتش می کشد. اینها اشخاصی هستند که برای ملت ما می خواهند خدمت بکنند!؟ در خیابان می ریزند و مردم عادی که دارند رفت و آمد می کنند، اتومبیلهای عادی که دارد رفت و آمد می کند، اینها را می کشند و به آتش می کشند و سر می برند و به طور فجیع می کشند اینها را. اینها اشخاصی هستند که برای مردم کار می کنند، برای خلق کار می کنند؟...

و من باب اتفاق نیست که بعد از آنکه آن مسئله هم گذشت ، دولت وقتی که یک دولت اسلامی است و متعهدی است مورد اشکال و مورد هتک قرار می گیرد و مجلس وقتی که مجلس اسلامی و اکثر افرد آن افراد متدین ، متعهد هستند، مجلس را مورد مواخذه قرار می دهند و گفته و می گویند که اینها اشخاصی هستند که نمی توانند کاری انجام بدهند. قضیه توانایی دولت نیست و توانایی مجلس نیست ، قضیه این است که این مجلس اسلامی نباید باشد، این دولت اسلامی نباید باشد.

 

قضیه ، آقای بهشتی نبود، شما دیدید که در طول این یک سال ، دو سال با چه افرادی مخالفت شد. قضیه شخص افراد نبود، قضیه همان جریان بود که با اصل اساس مخالفت باشد.

قضیه دفترهای هماهنگی در سراسر کشور یک قضیه من باب اتفاق و عادی نبود؛ قضیه مخالفت با دولت اسلامی و هر روز در هر گفتاری و در هر نوشته ای حمله به دولت ، به اینکه این دولت کاری از او بر نمی آید. قضیه این نیست ، قضیه این نیست که مجلس یک مجلس غیرکارآیی است و از اشخاص غیر مطلع تشکیل پیدا کرده . مسائل این نیست ، مسئله این نیست که قوه قضائیه به دست انحصارطلبان افتاده است . مسائل اصلی آنها این نیست . مسائل امریکاست و اسلام ؛ جریان ، جریان امریکایی در مقابل اسلام .

ازهمان اول ، از همان وقتی که احساس این شد که شاه باید برود، از همان وقت بختیار می آید و بختیار از یک گروه ملی گرا. من باب احتیاط هم آنها می گویند که دیگر او ازحزب ما و از جبهه نیست . این احتیاطی بود که کردند که اگر او کنار رفت ، باز جبهه ای درکار باشد. از همان وقت که دیگر اساس سلطنت سست شد، این جریان در کار افتاد. همان وقت که من در پاریس بودم این جریان شروع شد. همان وقت هم می خواستند که شاه را نگه دارند، به اسم اینکه او سلطنت کند نه حکومت ، با این اسم می خواستند حفظش کنند و از همان وقت هم می خواستند که بختیار را بیاورند و با ما آشتی بدهند، ما کانه نزاعمان بابختیار بود از این جریان . از اول یک جریانی منسجم شده و برنامه ریزی شده در کار بود و ما درست توجه به آن نداشتیم .

کم کم هی مطالب معلوم شد، کم کم خودشان را لو دادند و رسید به اینجا که من هر چه جدیت کردم که نرسد به اینجا، رسید. نه از باب اینکه به اینها اعتمادی داشتم ، از جهات دیگری که به خود آقایان گفتم . حالا رسیده جریان به اینجا که از حفظ شاه و بعدش بختیار و بعدش شورای سلطنتی و بعدش اصل جمهوری اسلامی که با آن مخالفت می شد و بعدش مجلس خبرگان و بعدش مجلس شورای اسلامی وبعدش دولت و بعدش قوه قضایی که با همه مخالفت می شد. نه از باب اینکه با رجایی وبهشتی و هاشمی و امام جمعه تهران مخالفتی داشتند، چه مخالفتی ؟ یک جریانی بود که باید افراد متعهد نباشد. اگر شد آنها را از صحنه بیرون کنند و منعزل کنند از مردم ، بهتر.

شایعه سازی کنند که حتی این اجناسی که برای جنگزده ها می خواهند ببرند این می رودتو جیب آقای بهشتی و آقای خامنه ای و آقای کذا، آقای هاشمی . هر جنایتی که در ایران به دست خود آنها واقع می شد به مردم می گفتند که اینها کردند. این یک جریانی بود و هست که می خواهند این کشور را با آن جریان بکشند به طرف امریکا. خوب اگر به طرف امریکا کشاندند شوروی هم شریک است . امریکا تنهایی نمی تواند، باید با هم باشند واین جریان بالفعل هست . آن طور مسائل یکی یکی گذشت و از آن ، طرفی نبستند، از این کشتار دستجمعی که در تاریخ پارلمانها و دولتهای دنیا کم نظیر یا بی نظیر است، از این هم فایده ای نبردند. حالا همان شلوغکاریها را، هی حالا می بینند فایده نمی برند، یک فایده را دلشان می خواهد ببرند و آن این است که تخریب کنند، خرابکاری بشود، خودخرابکاری را می خواهند.

لزوم هوشیاری در مقابل توطئه ها و معرفی خرابکاران

ملت ما امروز تکلیفش این است که تمام افراد، تمام افراد ملت ، چشم و گوششان راباز کنند و رفت و آمدهای آنها را کنترل کنند. اگر نشسته ملت که برای او پاسدارها فقط،کمیته ها فقط، دولت فقط، انجام وظیفه بدهد، این اشتباه است . همه افراد الان موظف اندبه اینکه این مسائل را تعقیب کنند.

این خرابکارهایی که در گوشه ها خزیده اند و مشغول خرابکاری هستند و مع الاسف ، جوانهای بی توجه ما را، دخترهای خردسال ما را،پسرهای خردسال ما را اغفال می کنند، باید پدر و مادر اینها توجه داشته باشند که آنها را، آنها به تباهی می کشند، برای اینکه آب گل آلود بشود، اگر بتوانند بهره بردارند و اگر نتوانند هم لااقل این دیوار را خرابش کنند.

تمام پدر و مادرها و اقوام و عشیره ها موظف اند که این بچه های گولخورده را، این پسرهای گولخورده را، این دخترهای گولخورده را، اینها را نصیحت کنند. اینها را از این کار که بر خلاف مسیر ملت است ، برخلاف مسیر اسلام است اینها را بازدارند از این کارها، ننشینند که بچه هایشان بروند دربین مردم و خرابکاری کنند و گرفتار بشوند و به جزای خودشان برسند و در آن دنیا هم به جزای خودشان برسند. نگذارند. این بچه ها گول خورده اند؛ محتاج به نصیحت هستند.

...همه ماها مکلفیم که اگر از این خرابکارها کسی را یافتیم - و باید هم دنبال این باشیم که بیابیم اینها را - معرفی کنیم تا قوای انتظامی و نظامی بگیرند...ننشینیدتا اینکه اینها خرابکاری را توسعه بدهند. اینها اجیرند که این خرابکاریها را هرچه می توانند توسعه بدهند و در هر جای از کشور یک شلوغی به کار بیاورند، یک خسارتهایی وارد کنند به خیال اینکه ملت کم کم خوف پیدا بکند و این مسیر خودش را رها کند...

من از آن جوانهایی که از اینها گول خوردند به عنوان اینکه: "ما می خواهیم برای این ملت یک کاری انجام بدهیم، ما می خواهیم آخوندها نباشند، آنها برای ملت نیست ، آنها برای انحصارطلبی های خودشان هست ، ما می خواهیم برای شما کار بکنیم " من تعجبم از این جوانها که افعال اینها را نادیده می گیرند. یک عمر کشاورز زحمت می کشد، یک کبریت منافق ، این را به آتش می کشد. اینها اشخاصی هستند که برای ملت ما می خواهند خدمت بکنند!؟ در خیابان می ریزند و مردم عادی که دارند رفت و آمد می کنند، اتومبیلهای عادی که دارد رفت و آمد می کند، اینها را می کشند و به آتش می کشند و سر می برند و به طور فجیع می کشند اینها را. اینها اشخاصی هستند که برای مردم کار می کنند، برای خلق کار می کنند!؟ تکلیف ملت امروز این است که تمامشان توجه کنند که این خرابکارها راشناسایی کنند، شناسایی کنند و معرفی کنند به کمیته ها و دادگاهها و هرجا نزدیکشان است .

خودشان وارد عمل نشوند، همان شناسایی کنند یا لااقل یکی را بگیرند بدهنددست پاسدارها و قوای انتظامی، ننشینند که دیگران کار بکنند. مصلحت ، مصلحت همه است . امروز مثل سابق نیست که ملت به حساب نیاید و یک دولت جائری سر کار باشد که بخواهد همه استفاده ها را خودش ببرد و ملت را کنار بگذارد. امروز روزی است که شماهمه با هم می خواهید این کشور را به سعادت برسانید و از دست قدرتهای فاسد بیرون کنید.

امروز باید همه شما سازمان اطلاعات باشید، از اجزای سازمان اطلاعات باشید. همه ماها مکلفیم که اگر از این خرابکارها کسی را یافتیم - و باید هم دنبال این باشیم که بیابیم اینها را - معرفی کنیم تا قوای انتظامی و نظامی بگیرند و تحویل دادگاهها بدهند و محاکمه بشوند. محاکمه ها هم باید محاکمات عادلانه باشد، بر طبق موازین شرعی باشد.

ننشینیدتا اینکه اینها خرابکاری را توسعه بدهند. اینها اجیرند که این خرابکاریها را هرچه می توانند توسعه بدهند و در هر جای از کشور یک شلوغی به کار بیاورند، یک خسارتهایی وارد کنند به خیال اینکه ملت کم کم خوف پیدا بکند و این مسیر خودش رارها کند، حالا که مسیر رها شد و ملت دیگر ترسید و کنار نشست ، آنها وارد میدان بشوند،حکومت را از بین ببرند و مجلس را از بین ببرند و یک مجلس و یک حکومت به صورت اسلامی و در باطن آن نحوی که خود آنها می خواهند و امریکا می خواهد.

مانباید بنشینیم و تماشاچی باشیم . ما باید فعالانه عمل بکنیم . اگر شهید دادیم فعالیتمان بیشتر بشود. آنهایی که شهید دادند فعالیتشان بیشتر بشود؛ برای اینکه از دست دادند یک افراد با ارزشی را و باید دنبال کنند تا پیدا بکنند آن اشخاصی که این جنایتها را کردند ومی کنند.

توجه به جنگ و شرکت آگاهانه در انتخابات

... ما یک سیلی خوردیم ازاشتباه ، ما همه این نابسامانیهایی که الان داریم برای اینکه اشتباه کردیم ، نباید اشتباه تکراربشود. دنبال این باشید که یک نفر صد در صد مکتبی ، اسلامی ، در خط اسلام ، برای ریاست جمهور انتخاب کنید. همه گروهها و همه جمعیتها، همه علمای بلاد و همه مردم بلاد باید در این امر حیاتی که اگر اشتباه باز بکنیم ، باز بعد از چندی باید یک عزلی پیش بیاید و دوباره از سرگرفتار بشود، باز اشتباه نکنیم . البته کاری جز شلوغکاری نمی توانندبکنند، لکن امروز شلوغکاری هم برای ما ضرر دارد...

 

و ما، همه ملت باید توجه به جنگ داشته باشد و این کشتارهایی که شاید یکی ازانگیزه هایش هم این باشد که مردم ذهنشان از جنگ منصرف بشود و ما - خدای نخواسته - در جنگ ببازیم که نخواهیم باخت ، لکن طول بکشد. اذهان خودتان را، سرتاسر کشوراذهان خودشان را، همه ملت متوجه به جنگ کنند. اساس این است که ما در آنجا پیروزبشویم و ان شاءالله ، پیروز می شویم .

اینکه شخصیتهای بسیار ارجمندی از دستمان رفت نباید ما را از آن مسائلی که همان شهدای ما مورد نظرشان بود و اساس خدمتشان بود، مافراموش کنیم . ما بیشتر باید توجه بکنیم به آن چیزی که این شهدای

ما در مجلس ، این شهدای ما در دولت ، شهدای ما در قوه قضایی ، آنها را ما از دست دادیم ، باید طریقه آنهارا که همه این مسئله بود که جنگ را ما ببریم و تفاله های امریکا و شوروی را از کشورخودمان پاکسازی کنیم و کشور خودمان یک کشور اسلامی مستقل ، آزاد باشد باید ما آن طریقه را فراموش نکنیم . در راس همه امور توجه باشد به اینکه این جنگ باید به پیروزی ختم بشود ان شاءالله و ان شاءالله می شود. در هر صورت ما تکلیف داریم .

من دیروز راجع به تکلیفی که به همه ملت متوجه است ، به زن و مرد و آن کسی که به حد رای دادن قانونی رسیده واجب است این مسئله که در پای صندوقهای تعیین رئیس جمهور حاضر بشوند ورای بدهند. چنانچه سستی بکنید، کسانی که می خواهند این کشور را به باد فنا بدهند،ممکن است پیروز بشوند. باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همان طور که بایدنماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.  

ما یک سیلی خوردیم ازاشتباه ، ما همه این نابسامانیهایی که الان داریم برای اینکه اشتباه کردیم ، نباید اشتباه تکراربشود. دنبال این باشید که یک نفر صد در صد مکتبی ، اسلامی ، در خط اسلام ، برای ریاست جمهور انتخاب کنید. همه گروهها و همه جمعیتها، همه علمای بلاد و همه مردم بلاد باید در این امر حیاتی که اگر اشتباه باز بکنیم ، باز بعد از چندی باید یک عزلی پیش بیاید و دوباره از سرگرفتار بشود، ب

/ 13 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
به خوت بیا

به خودت بیا گر در خانه کس است یک حرف بس است تا دیروز موافقت بودم امروز مخالفتم میدونی چرا؟؟؟ چند روز پیش خیلی عادی و بی ماجرا زندگی کردی نه؟؟؟ اما زندگیه همه مثل تو نبود برای بعضی ها آخره کار بود ... حیف که هنوز شک داررررررررررررررررررررم

صالح

این به خودت بیا رو جو گرفته آومدپریده توی جوی آب فکر کرده استخره.

به خودت بیا

این خودتی !!! آره بسم الله شک............... اما بقوله خودت آدم باید راه رو قبول داشته باشه نه ادمها رو یادم میاد یه روز همینو گفتی ... گفتی راه درست رو که بشناسی اگه همه اشتباه کنن دیگه نمیگی این راهم غلطه !!! حتی اگه اونی که همه میگن ادمه درستیه اشتباه بره!!!!!!!!!! و به خودش نیاد

به خودت بیا

آقای صالح من پسر مودبی هستم متاسفانه حاضر جوابی هم بلد نیستم مثله شما فکر نمیکنی شما یهو پریدی وسط؟ شما هم فکر میکنید ابوذر هر چی بگه درسته؟؟ چرا؟ منم همین طور فکر میکردم خیلی ها همین اشتباه و میکنن....... اما یاده حرفه خودش اوفتادم (همونی که گفت حرفه حضرته علی است) و یادم اومد که ضد ابوذر بودن ضد انقلاب بودن نیست تو هم به خودت بیا معنیه بسم الله رو میدونم جوابه همه رو نمیشه با طنز از سر باز کرد آره اونایی که عناد دارن رو باید همین جوری از سرت باز کنی چون اگه حرفی برای زدن داشته باشی هم تو گوششون نمیره اما مطمئنی این بار حرفی برای گفتن داری و نمیزنی؟ شاید اینجا باید با سعه صدر جوابمو میدادی!!! نه طنز........ به خودت بیا

به خودت بیا

نگفتی غلطه املاییم کجا بود!! [متفکر] یادمه آخرین کسی که بهم گفت دینه ما شما رو نمیخواد، بهم ثابت شد دین اگه ماله خداست، پس همه رو میخواد. تو فی سبیل الله آدم و مسخره میکنی تا به راه راست هدایت کنی؟ پس ابوذر ابوذر که میگفتن همین بود؟ [خنده]

صالح

سلام به خودت بیا ! میدونی مشکل شماها چیه !؟ غرور وتکبر ! سوار اسبی شدی که میزندت زمین بدفرم عزیز من . مثل شماها حکایت اون انسانی که دو قدم جلوتر از امام خودش سجاده ÷هن کرده واسه نماز خوندن . شما جماعتی هستید که بلدید حسین حسین کنید اما چشماتون رو بستسن وحواستون نیست زیر ÷رچم یزیدید. آخه آدم حسابی ! اگه راه و روش وشیوه وسیره عملی امام خمینی رو خوب فهمیده بودی که الان این مشکلات واست ÷یش نمی اومد که اگه بگی خوب یاد گرفتم سیره ورفتارشون رو پس میشه همون ادمی که دو قدم جلو سجاده پهن کرده . غرور ! غرور ! غرور ! با خودت حلش کن بهت قول میدم همه چی رو از اول میتونی بسازی.

به خودت بیا

با صاحب وبلاگم!!!!! از خدا میخوام 2 نفر و ببخشه اگه من اشتباه کردم ،منو! اگه تو اشتباه کردی ، تو رو !

به خودت بیا

اگه حق الناس باشه تو میبخشی؟

به خودت بیا

اینا چی بود؟ [سوال] فکر کنم منو اشتباه گرفتید [خنده] اشکالی نداره من تو جبهه خودتون ام و مردم رو هم فریب ندادم و اصلا میزی در انتظارم نیست که بخاطرش حقی رو لگدمال کنم الان هم به عنوان آخرین حرف و حضورم توی این وبلاگ فقط یه ذره عذاب وجدان دارم چون می ترسم حق الناسی از جانبه شما به گردنم باشه پیشنهاد میدم از حق الناسه همدیگه بگذریم تا خدا هم ما رو ببخشه موفق و پیروز باشید

.