/ 2 نظر / 7 بازدید
nazbanu_sh

اخلاق آنجایی می میرد که تیغ دست کسی باشد که وقتی پاسخی منطقی به نظرش دریافت کرد از نشر آن خودداری کند. خواندی پاسخم را به پاسخت برادر من؟! ایرادی نداشت اگر نمی خواستی بحث را با من ناشناس ادامه دهی. می توانستی نظرم را بی پاسخی در خور تایید کنی. ایراد آن بود که مراد خود گرفتی از نوشته من و به دروغگویی و توهین و هزار و یک چیز دیگر متهمم کردی اما پاسخم را که نشان می داد راه را به خطا رفته ای منتشر نکردی. این یکی را هم چاپ نکن..خواستم بدانی که خلاف اخلاق کردن و گفتن فقط "حرف از پایین تنه" که فرمودی نیست. پذیرش خطا نباید اینچنین دشوار باشد! متاسفم!

hadis

dos'nt work