يک دبستانی آجر بر دست

روز جمعه ، تماسی تلفنی گرفتم با خط همراه یکی از خوانندگان همیشگی سرود یار دبستانی ، یکی از دعوت کنندگان همیشگی به تحمل و مدارا ، یکی از خواستاران همیشگی صداقت و شفافیت ، یکی از مبلغان همیشگی یک حق حقیقی مردم ، یعنی حق دانستن . شاید بتوانم آرام آرام ، بابی باز کنم برای دور شدن از تندی ها. برویم به سمت کم کردن تنش ها ، آرام آرام برویم به سمت صداقت ، مبتنی بر شناخت بیشتر وتعامل برادرانه . گفتم تا قرار ملاقاتی بگذاریم  که هم دیگر را که در میز گردی قرار بود ملاقات کنیم ( که بهم خورد ) ، در جایی دیگر ، ملاقات کنیم . صحبتی شد ، در حد موجز و شنیده شد ، در حد موجز . چیزی خاصی نبود. هرگز ذهنم را اشغال نکرد. سر نهار، همه چیز را فراموش کردم . انگار نه انگار که با کسی صحبت کرده ام . چرا ؟ چون آنچه که می دانستم و دیده بودم و شنیده بودم ، تکرار شده بود. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چیزی جدیدی رخ نداه بود.

تکراری تکراری. 

 

و امروز آمدم دیدم که در وبلاگش ، بی مقدمه ، نوشته : 

 

آدم پررو کسی است که وسط کار به موبایل تو زنگ بزند، از مؤدب بودن تو سوء استفاده کند و هم مزاحم کارت شود و هم احساس کند با مزخرفاش دارد تو را نصیحت می‌کند. خدا نصیب نکند مزاحم را، از هر نوعش که باشد.

 

و اینگونه ، ادعای ادب هم کرده .

در جوابش ، که زمانی تایپ کردن آن طول نکشید ، گفتم :

 

بسم الله . جناب آقای علی پیر حسینلو .

سلام علیکم .

 

1- فکر نمی کردم باید علم غیب می داشتم و می دانستم که روز جمعه مشغولید. تا خودم هم نپرسیدم علت شلوغی را چیزی نگفتید.

 

2- نمی دانستم ، توصیه ای که به آقای رجب خان مزروعی کردم و به شما هم گفتم ، برای شماهم ضروری باشد. خرید یک آی سی رکوردر که بتوانید ادبیات و طرز حرف زدن و جملاتتان را حفظ کنید نه اینکه با این فاصله زمانی اندک ، خود را مودب و من را اینگونه خطاب کنید.

چطور دم از تحمل و مدارا در حوزه سیاست می زنید ؟ کدام تحمل ؟ کدام مدارا ؟ هنگامی که سرود یار دبستانی می خوانید و با آجر بر سر مخالفان خود میزنید ؟

 

3- سن من و شما تفاوت آنچنانی با هم ندارد. من در مقام موعظه و نصیحت نیستم . چنین قصدی هم نداشتم . اگر قرار بود موعظه ای اثر کند ، هزاران صاحب نفس کرده اند و اثری نکرده . من در قبال شما وکالتی ندارم . و ما انت علیهم بوکیل.

 

4- شما ، اگر همان کسی هستید که در حوزه عمومی ، حرف زدن عادی من با شما را مزخرف نامیدید ، در حوزه خصوصی چگونه ادب خواهید داشت ؟ این ادب همان ادب است که از آن سوء استفاده (؟!) شده ؟

 

5- توصیه به شما (همانند بقیه دوستانتان ) ، که ، آنچه برای خود می پسندید برای دیگران هم بپسندید و دانستن را حقیقتا حق مردم بدانید و وقتی بقول خودتان در جواب کسی حرفی برای گفتن ندارید ، آن را با صداقت بگویید ، سوء استفاده از آن ادب مخصوص شما - که شرحش رفت - است ؟ منظور شما از مزخرف ، دعوت به صداقت است ؟ البته می دانم که اگر در نگاه شما دعوت به صداقت و پایان دادن به جنجال های همیشگی سیاسی و درگیری های روزمره و حرکت بسمت نزدیک شدن دیدگاهها ، مزخرف نبود حال و روز شما بهتر از امروز بود. 6- آن بار که یک خبرنگار غیر همسو ، سئوالی را زنگ زده بود که از رجب خان بپرسد ، ایشان در وبلاگش نوشت که علت اینکه جوابی به او نداده این بوده که آن خبرنگار سر نهار مزاحم شده . من هم که زنگ زدم و روز جمعه سر کار !! مزاحم شدم ! بفرمائید ببینم ، چه زمانی وجود دارد که شما تضمینا :

 

اولا : از گفتگو فرار نکنید

ثانیا : به طرف خود بی ادبانه ، توهین نکنید و حرفهای او را در نهایت ، مزخرف ننامید و حرمت او را حفظ کنید و فرد از گفتگو با شما به این جمع بندی نرسد که نباید کمترین احتمال مردی و انسانیت ودینداری و دین مداری و حق محوری در مورد شما می داده

ثالثا: آخر کار طرف مزاحم تلقی نشود ؟

 

بصراحت بگویید که هدفتان از ایجاد یک وبلاگ ، ایجاد یک پایگاه تبلیغات روانی است و نه چیز دیگری مثل تعامل ؛ آشنایی دیگران با افکارتان و برقراری ارتباط سازنده انسانی . چرا از بصراحت گفتن این چیزها شرم دارید وقتی به آن متمسک هستید ؟ شترسواری دو لا دو لا ؟

7- نهایت مزاحمت من ، این بود که گفتم ، عین حرفهایی که شما بمن می زنید آقای رجب مزروعی هم زد . به ایشان هم گفتم آنچه که به من می گوید ، در وبلاگش بنویسد. او براحتی ابا کرد. اما به شما گفتم و اول گفتید باشد ، می نویسم و در نهایت گفتید لازم نیست هر چیزی را بنویسم . گفتم اینها که مربوط و روشن است، کاش در وبلاگ خود بنویسید اینها را و یادآوری کردم که به مزروعی هم همین راگفته بودم . اما نهایت ، نوشته شما چیزی نیست جز یک توهین دور از مرام حق محور ، که امروز اینجا ثبت می شود.

 

8- من تصورم این است که قصد شما این است که از شما ، چنان غفول بی ادب وبی کنترلی در ذهن من شکل بگیری که من دیگر جرات نکنم به شما زنگ بزنم . اما فکر نمی کنید من اهل لرزیدن با این فحاشی ها نیستم ؟

 

9- وقتی از شما ، در مورد کامنت های مطلبتان در مورد افشاری پرسیدم و از افشاگریهایی که علیه هم کردید که دست کیهان را هم از پشت بستید و براستی آنچه که کیهان در طول 8 سال در مورد هر دو طیفتان نوشته بود با له و علیه نوشتن هایتان اثبات کردید ، گفتید که عدم تحمل ، فقط مربوط به امثال من نیست و در شماها هم یافت می شود . امروز فهمیدم ، خود شما ، نمونه بارزی از همان هستید که آن را مزمت می کردید.

 

10- شما که تحمل یک تماس تلفنی را ندارید ، بصراحت بگویید که هدفتان از ایجاد یک وبلاگ ، ایجاد یک پایگاه تبلیغات روانی است و نه چیز دیگری مثل تعامل ؛ آشنایی دیگران با افکارتان و برقراری ارتباط سازنده انسانی . چرا از بصراحت گفتن این چیزها شرم دارید وقتی به آن متمسک هستید ؟ شترسواری دو لا دو لا ؟ چطور دم از تحمل و مدارا در حوزه سیاست می زنید ؟ کدام تحمل ؟ کدام مدارا ؟ هنگامی که سرود یار دبستانی می خوانید و با آجر بر سر مخالفان خود میزنید ؟

 

توصیه به شما (همانند بقیه دوستانتان ) ، که ، آنچه برای خود می پسندید برای دیگران هم بپسندید و دانستن را حقیقتا حق مردم بدانید و وقتی بقول خودتان در جواب کسی حرفی برای گفتن ندارید ، آن را با صداقت بگویید ، سوء استفاده از آن ادب مخصوص شما- که شرحش رفت - است ؟

11- نمی دانید چند وقت است که شماره همراه شما را دارم . اما مثل شما نیستم که کارم ، علنی کردن شماه هایی باشد که دارم. ظرفیت و تحمل انسانی بالا تر از آن ارزش دارد و می ارزد که با یک توهین شخصی ؛ سرریز شود. من می دانم در نهایت هم از همانها خواهید بود که عمر خود را درراه آنچه که به آن اعتقاد دارید هم صرف نخواهید کرد. سرگشتگی و حیرانی در دنیای سیاست ومعرفت و چرخیدن و هر روز ، از دری به در دیگر بودن ، عاقبت شما است. این بی ادبی که در حق من هم کردید ، در مقابل آنچه که (شما و دوستان) در حق من و امثال من کرده بوده اید ، قطره ای در مقابل دریاست و در مقابل آنچه که خواهید کرد اصلا دیده نخواهد شد.

 

و در نهایت : شما هم خط ها ، هر یک ، آئینه تمام نمای دیگرانید. شما با اعمال خود ، خودتان را به دیگرانی که شما را کمتر می شناسند معرفی می کنید که :

 

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

 

یا حق. ابوذر منتظرالقائم مدیر وبلاگ پاسداران 

/ 7 نظر / 13 بازدید
منتظر اباصالح (عج)

سلام جمع کن کاسه و کوزه تو و برو به دنبال کاری بهتر از وبلاگ نویسی که ان شاءاله به مدد آقا امام زمان هرچه زودتر از وبلاگ حاضر ، ویرانه ای بیش بجای نخواهد ماند. این شمایید که با پاره آجر بر مغز مردم می کوبید و خود آگاهید و به روی مبارک نمی آورید. منتظر باش. بومـــــــــــــــــــــــــــــــــــب .....

ehsan

ba salam vagty ke yare dabestani ro az balaye khabgah part mikonan, in mozakhrafat mani nadare. oon zaman ke roshanfekraye emrooze hokomate be estelah eslami mobarezate mosalahane mikardan chera in arazel o oobash hich harfi nemizadan o montazer bodan ta emrooz ke be hokomat beresan ???? har kesi ham too in sharayet khastare aramesh bashe o moslehane harf bezane adam khoonesh be joosh miad. lotfan kami fekr konid o andishe, gabl az inke beheton began chi bayad fekr konin o chetori bayad fekr konin !!!

رطب خرده کی منع رطب کند؟

محمد

با سلام خدمت شما گرامی. اگر افتخار دهيد لينک بنده را در ليست لينک های خود قرار دهيد خيلی ممنون می شوم. (با نام آفتاب پشت ابر) بنده هم لينک شما را قرار دادم. با تشکر يا علی

پاسداران

بسم الله . آقا محمد. وبلاگ پر محتوایت را دیدم . موفق باشی. لینکت را هم قرار دادم . توقع لینک دادن هم نداشتم . اما متشکر . یا حق. :)

محمد آزادي

سلام ۱- اگه منظورتون اينه که اين آقای الپر ياردبستانی آجر به دسته خيلی اشتباه ميکنيد ۲- اين‌مردمان فراموشکار که همه را چون خود فراموشکار می‌دانند خيلی وقت است هر دو مولفه گفتار شما را مخدوش کرده‌اند ۳- اولين مولفه‌ای که اينان مخدوش کرده‌اند يار دبستانی بودن است انچنانکه گمان نمی‌کنم حتی خودشان به جناب خودشان اجازت حضور در نيمکت‌های مهد کودک را بدهند فضلا علی... ۴- مولفه دوم مخدوش هم زير آجر پنهان شده است. يعنی واقعا شما توی دست اينان فقط يک آجر يک کيلويی می‌بينيد؟ جخ اينان از چند روز بعد از شروع ان پروژه کذايی سنگ فتحر به فتحر به جای پاره‌آجر کوره اجرپزی را در دست دارند و به سوی حريف روانه می‌سازند. ۵- بگذريم... ۶- شما هم خيلی از اين متوهمان انتظارات نابجا داريد ها!!! موفق باشيد ياعلی راستی يه چند تا غلط املايی هم داری که حداقل توی بند هشتم غفول رو تغيير بده به غول.