پاسخ رفرمیستهای ایرانی چیست؟

بازهم حتما خواهند گفت فوتوشاپ است.

ارتباط صفحه فیسبوک منسوب به فخری محتشمی همسر سید مصطفی تاجزاده به صفحه ی فردی با عنوان یک صهیونیست . لازم به ذکر است اعضای مرتد جبهه ملی نیز در این صفحه به همین شکل عضوند.

 آدرس صفحه فیسبوک منتسب به فخری محتشمی پور :

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001619477657

لینک تصویر درشت : http://s29.aks98.com/files/06706818007139718474.bmp

 

آدرس فیسبوک یک صهیونیست : http://www.facebook.com/profile.php?id=1808743571

لینک تصویر درشت : http://s29.aks98.com/files/15045158186712557778.bmp

پی نوشت : بنظر من که ، چاره ای جز سکوت ندارند. البته بعید نیست این وضعیت را بهم بزنند و بعدا انکار کنند. اما ابتدا با بایکوت و سکوت کار را پیش خواهند برد. این آدمها را می شناسم . روششان همین است.

/ 0 نظر / 101 بازدید