دروغ ، واجب تر از نان شب!

بسم الله .

جدی می گويم . مثل اينکه اگر خدا دروغ را از روی زمين حذف کند ديگر سکولارها حرفی برای گفتن نخواهند داشت . بيست و شش سال دروغ وفريب ! چيز کمی نيست. هميسه در جمهوری اسلامی حرف جدی که شده سعی کرده اند مظلوم نمايی کند. آنجايی که انقلاب از افشاگری بی رو دروايستی پروا نکرده آنچه اتفاق افتاده مظلوم نمايی اينها بوده .

روزی که اسناد لانه جاسوسی بيرون آمد ، دولت موقت دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را ، که تعدادی از آنها امروز خود را دوم خردادی می نامند حزب شيطان اکبر ناميد چون آنها می گفتند خانه شيطان بزرگ در تهران را فتح کرده ايم و بعد هم کابينه دولت موقت فورا استعفا دادند . بعد هم که آرام آرام ، اسناد رشته رشته شده در سفارت کم کم به هم چسبانده شد و آرام آرام در مجلدات کامل بنام اسناد لانه جاسوسی چاپ شد ، همان ها که استعفا کرده بودند ادعای جعل اسناد را طرح می کردند . يا فراموش کرده بودن و يا خواستند به فراموشی بسپارند که دولت آمريکا صدايش در آمده بود که اسناد دولت آمريکا در آنجا است و دست زدن به آنها با مقررات بين المللی در تضاد است !

و اگر به امروز هم نگاه کنيم ، هنوز دروغ سکه رايج بازار سکولاريزم است .

حسين درخشان ، آمده و دم از بزرگ شدنش با تفکر شهيد همت و آوينی و فهميده و روايت فتح شبهای جمعه می دهد. کسی که در صفحه اش اگر ماهی يکی دوتا لينک مستهجن نگذارد نانش آجر می شود. کسی که مفهوم دين برايش آنقدر بازيچه است که به يک خواننده درپيتی موزيک لقب نائب امام عصر (عج) و به استوديوی ضبط بی.بی.سی لقب حسينيه داده بود. چه شد که حسين درخشان خود را به این در زد ؟ احساس ترس ! خواست تا اگر شريعتمداری با مقاله اش موجبات آگاهسازی جامعه آی.تی در مورد او را فراهم کرده ، نتواند به او دست بزند و اگر از فضای آی.تی اخراج شد بگويد که من ار خودشان بودم و انقلاب فرزندان خود را می خورد !!!

کسی با آی.دی داريوش آقا و داريوش به قلم فارسی  وانگليسی ،‌مکرر به درون وبلاگهای مذهبی می رود و فحاشی های زير شکم جنسی می کند. آنروز که خانم زيتون هم آمد و شروع کرد به جواب دادن به سئوالات و بحثهای من و بالاخره باب گفتمان باز شد ، شروع کرد به فحاشی به زيتون که چرا لينک ابوذر را در صفحه ات گذاشتی و موجب انتشار عقيده او شدی و ... ! حالا امروز آمده  وادعای ادب خانوادگی می کند در حاليکه منهای من ، صفحه حزب الله کامنت های رکيک و قبيح او را پاک نکرده و هرکس شک کرد می رود و آنجا می بيند . دوباره فراموش کرد يا خواست فراموش شود نمی دانم .

کسی با آی دی دموکراسی راه افتاده در وبلاگهای مختلف ومی نويسد که ابوذر بجای جواب دادن به من برای من ويروس فرستاده و ابوذر نمی داند که سرور ميل من که ياهو است به آنتی ويروس نورتون مجهز است ! می رود و در پست های مختلف و مثلا قبلی وبلاگ خود من هم اين دروغ را می گويد . می رود و در صفحه حزب الله هم می گويد. و وقتی که جواب می دهم اولا اگر برايت فرستاده ام همين الان برايم فوروارد کن و دوما آخر امروز چه کسی اگر بخواهد برای کسی ويروس بفرستد با آی دی خودش می فرستد که مبداء شناسايی شود ؟ و سوما بنده خدا ميل خود من هم در سرور ياهو است . چطور نمی دانم اين سرور آنتی ويروس و آنتی اسپم نورتون دارد ؟‌ فرامو کرده بود با خواست فراموش شود نمی دانم .

عزت الله سحابی چند وقت پيش يادم نمی آيد کجا آمده بود و حتی به دولت خاتمی هم حمله کرده بود. ( ببين کار اين کالبد بی جان اصلاحات آمريکايی به کجا رسيده که حتی کسی مثل عزت الله سحابی هم که خود را مدافع پروپاقرص خاتمی در سالهای اول جا می زد و حداقل ادعايشان اين بود که ما تو را سر کار آورديم ، می آيد وبه دوم خرداد حمله می کند ! مشکل خيلی ها وقتی که به خاتمی حمله می کنند اصلا خاتمی نيست . راستش را بخواهی خيلی از ضد انقلاب هم به خاتمی اوائل دل بسته بودند . اما حالا به خاتمی بعنوان رئيس جمهور نظام جمهوری اسلامی حمله می کنند.  ) بهانه حمله عزت الله سحابی به خاتمی اين بود که بعله . اين جنبش دوم خرداد مشکلش اين بود که چون به قدرت رسيد گيج شد و مطالبات اصلی مردم که همان مسائل معيشتی واقتصاد وکار و ... بود را فرامش کرد و نه تنها برای آن کاری نکرد که برنامه ای هم نداشت و صرفا در خوزه سياست به حرکت پرداخت در حاليکه مردم مطالبات اوليه اقتصادی و معيشتی دارند !! اين در حالی بود که در مجله اش که ايران فردا بود خودم قبل از دوم خرداد در دوره هاشمی می خواندم که می گفت توسعه سياسی مقدمه توسعه اقتصادی است . حالا فراموش کرده بود يا خواست فراموش کند نمی دانم .

روز زندگی جريان سکولار بدون چند چيز شب نمی شود : ۱- دروغ ۲- تهمت ۳- فريب ۴- حرف بی سند و مدرک و جوسازی ۵- مظلوم نمايی ۶- ازدهان همه حرف زدن بجای از طرف خود صحبت کردن ۷- انجام دادن تمام کارهايی که خود تقبيح می کند مثل نظارت استصوابی و گزينش وبرخورد های حزبی وسياسی ۸- جلوگيری از مباحث حتی سياسی سنگين . رفته بودم چند وقت پيش وزارت ارشاد ،‌با يکی از مسئولينش کار داشتم . يکهو خود اين جناب رئيس از در آمد تو . رفتم که بروم جلو ، دفتردارش گفت نرو آقا. آقای معاون وزير آمده دارد با او می رود . گفتم همچی گفتی گفتم کی اومده . معاون کدوم وزير ! وزير ارساد دولت دوم خرداد . تا انی را گفتم يارو گفت آقا بحث سياسی نکن ! گفتم مگه من نظامی ام ياشما نظامی هستی يا اينجا پادگانه که بحث سياسی نکنم . رفيقم گفتم می بينی چی از بحث می ترسند ؟‌ حالا فراموش کرده بودند يا می خواستند فراموش شود که خودشان پای مباحث سياسی را توی همه چيز باز کردند نمی دانم .

/ 0 نظر / 10 بازدید