يک تجربه رقومی -۱

بسم الله . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امروز می خواهم از اتفاقاتی که هر روز برایم رخ می دهند بنویسم .

شاید این طوری به مفهوم وبلاگ نزدیکتر شوم .

هرچند که روز نوشت های بچه مذهبی ها با روزنوشتهای متداول یکی نخواهد بود.

...

 

فکر می کنم بدترین اتفاق این است که فکر کنی می دانی در حالی که نمی دانی و از نادانی خود هم بی خبری...

 

چطور می شود کسی صدام را جنایتکار قرن بداند و از منافقین هم حمایت کند ؟

کسی سقوط صدام را و شهادت صیاد شیرازی را - هر دو را - جشن بگیرد ؟

ساقط کنندگان صدام و قاتلان شهید صیاد شیرازی را با هم بستاید ؟

 

چطور ؟

شاید بگویید این که دیگر خیال بافی است.

اما من می گویم نه . و این ممکن است.

و هر چیزی بدتر از آن و پارادوکسیکال تر از این بشرطی که ...

 

... بشرطی که از خودت دستگاه استدلالی نداشته باشی و یک دستگاه ذهنی پارادوکسیکال برایت وارد کرده باشند و در مغز تو جای گرفته باشد.

بشرطی که تو هیچ وقت به پشت پرده با دقت نگاه نکنی .

و وقتی هم که فکر کنی داری پشت پرده را می بینی ، آنچه می بینی جز خوابی که پشت پردگان برایت دیده باشند نباشد .

جوانی ، آمریکا را ستود بخاطر اینکه جنایتکار قرن را سرنگون کرد و گفت که کسی مرد اینکار نبود جز آمریکا !

گفت شما ها از لحظه اول گفتید که جنگ نفت است اما دیدید که صدام را سرنگون کرد (!!)

همین جوان در ادامه بحث خود ، صیاد شیرازی را نکوهید و قاتلش را مجاهدی فرزند شهید (!؟!) نامید .

 

من نمی دانم اینکه من وقت شما و خودم را بگیرم واین موضوعات را جواب بدهم چقدر حیاتی است . اما یک تجربه رقومی ساده بمن می گوید که باید بگویم .

 

من اول تجربه رقومی خودم را می گویم .

اگر فرض کنیم که ما در این 6 سال باصطلاح دوم خرداد، چیزی حدود 27 روزنامه فعال دوم خردادی داشته ایم که بر اساس ادعای خودشان در مخاطب داشتن و داشتن تیراژ بالا حداقل 100 هزار نسخه تیراژ داشته اند. اگر هر سال را 300 روز فعال در نظر بگیریم ، شما پاسخ این ضرب را بمن بدهید :

 

100000 * 27 * 300 * 6 = ؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید