من یتوکل علی الله فهو حسبه

بسم الله . <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

انتخابات دور دوم شورای شهر تهران برگزار شد. در اين انتخابات ، با توجه به آنکه قانون برگزاری انتخابات شوراها توسط اکثريت ملی مشارکتی مجلس ششم تنظيم گرديده بود از حضور شورای نگهبان در بررسی صلاحيت ها جلوگيری شده بود. عجيب ترين عناصر ملی مشارکتی در اين انتخابات با فضاشکن ترين شعارها وارد شدند. شعارهايی همچون : فلسطين را رها کن فکری به حال ما کن : برای اولين بار بشکل رسمی از نامزدهای انتخاباتی شنيده می شد. در اين انتخابات، فهرستی جديد ، با عنوانی نا آشنا اما با عناصری قديمی و چهره آشنا از جريان اصولگرا، معرفی شدند. شرکت کنندگان در انتخابات ، اين فهرست را با اکثريت قاطع نسبت به کل شرکت کنندگان ، به شورای شهر فرستادند. نام اين فهرست ، فهرست آباگران بود. پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران اسلامی ، این دومین شگفتی پیش بینی نشده در مسیر انتخابات جمهوری اسلامی ایران بود که دور از محاسبات محافل سیاسی شکل گرفته بود.

 

دوره ء اول شورای شهر تهران ، درگيری های متعدد سياسی ای را شاهد بود که عمدتا بين خود اعضای شورهای شهر شکل گرفته بود. کار شورای شهر اول - که جريانات باصطلاح اصلاح!طلب از آن بعنوان نماد دموکراسی حقيقی و تجلی دخالت مردم در اداره کشور نام می بردند - با دخالت وزارت کشور و پايان دهی به فعاليت شورای اول به انتها رسيد . شايد به همين جهت ، انتخابات شورای شهر ، کمترين ميزان مشارکت عمومی و درصد مشارکت مردمی در ج.ا.ا در کل انتخاباتهای گذشته و نيز در ذهن واجدان شرايط کمترين اهميت را به خود اختصاص داده بود. در اين انتخابات ، جريانات اصلاح!طلب پس از اعلام نتايج انتخابات از چيزی بنام پيام ۱۹ اسفند نام بردند که بايستی به آن گوش داد  و آن را درک نمود .

 

پس از شروع بکار شورای شهر ، اين شورا اقدام به معرفی فردی بعنوان شهردار به وزارت کشور جهت تصدی مسئوليت شهرداری پايتخت نمود. ليکن صدور حکم مسئوليت ، که تنها وظيفه و اختيار وزارت کشور در مقابل فرد معرفی شده از سوی شورای شهر - مطابق آئين نامه تنظيمی توسط عناصر اصلاح! طلب در مجلس ششم - است بمدت ۴ هفته به تعويق افتاد. وزارت کشور ، علت تاخير را عدم صلاحيت آقای دکتر احمدی نزآد برای تصدی اين مسئوليت ذکر کرده و بر وظائف نامشخص خود برای واگذاری مسئوليت به عناصر واجد صلاحيت آنهم در حوزه پايتخت اصرار می ورزيد. اين در حاليست که حتی در گزينش اوليه اعضای خود شورای شهر نيز از حضور شورای نگهبان جلوگيری شده و گزينش کانديداها تنها به انتخاب مردم گذارده شده بود.

 

سابقه ء شهردری تهران در ذهن مردم این شهر ، چیزی جز افزایش قیمت زندگی در این شهر و زد و بندهای مسئولان این مجموعه با عناصر دخیل در ساخت و سازهای کلان شهری نبود. تخلفات گستردهء شهردار اسبق نيز پس از چندی منجر به برخوردهای قانونی با وی گشت . هرچند اولین درگیری خیابانی شهر تهران در دفاع از وی در مقابل درب جنوبی دانشگاه تهران شکل گرفت لیکن سراخر ، با افشاء تخلفات و آلودگیهای مالی و غیر مالی مختلف موجود در این سیستم ، مدافعان سرسخت وی نیز حداکثر قائل به برابری خدمات مورد ادعای خود با تخلفات وی شدند .

 

در این اتمسفر سیاسی ، دکتر احمدی نژاد مسئوليت شهرداری تهران را به عهده گرفت. سالهای پايانی دوران مسئوليت مجلس ششم و روزهای آغازين مجلس ششم با پرهيز شورای شهر و شهرداری تهران از تن در دادن به منازعات سياسی سپری شد و شورای شهر تهران توانست با فراغت از مجادلات سياسی ، بررسی وحل مشکلات بنيادين شهر تهران را در تمامی زوايا اعم از فرهنگی ، اجتماعی و مهندسی و مديريتی وجهه همت خود قرار داد.

 

جان دالتون سفیر انگلیس در جلسه تحلیف رئیس جمهور ششم ایران اسلامی gdfgسابقه ای که اکثریت مجلس ششم برای خود شکل داده بود ، سابقه ای کم کار در حوزه اقتصادی و زیر بنایی، وسابقه ای بسیار پرتنش و فعال، در حوزه سیاسی و تبدیل شدن مجلس به اتاق جنگ جریان اصلاح!طلب علیه حاکمیت و نهادهای مرتبط با رهبری بود. آنچنان که رادیوی مجلس ، رادیویی مملو از دعواها و مجادلات بسیار پر صدای سیاسی گردید و توجه جریان غرب نیز برای پیشبرد برنامه های تغییر و استحاله سیاسی از درون ج.ا.ا ،عمدتا متوجه اصلاح! طلبان متمرکز شده در مجلس گردیده بود. عدم توجه به مشکلات زیرساختی مديريت ، ‌صنعت و اقتصاد در کشور ، تصویب قوانین صد در صد مغایر با اسلام و قانون اساسی از جمله تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان – که برای نمونه لازمهء پذیرفتن آن انکار 15 آیه صریح ازقرآن کریم و انکار بخش بزرگی از مقررات اسلامی در حوزه حقوق و حدود و اختیارات زن و مرد بود – و به فراموشی سپاردن مشکلات عمومی جامعه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ، فقر ، فساد سیستم اداری وتبعیضات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و  رواج رانتخواری وفساد اقتصادی بود از مشکلاتی بود که نه تنها مجلس ششم راه حلی جامعه برای حل آنها ارائه نمی داد بلکه عمدتا با تصویب قوانینی ناقص ، غیرکارشناسانه و بعضا سیاسی ، به آنها دامن زده و آنها را تشدید می کرد.

 

تبليغات انتخاباتی دور هفتم مجلس شورای اسلامی ، همراه با مجادلات بسيار گسترده در رد صلاحت تعداد زيادی از نمايندگان مجلس ششم برای حضور در گردونه ء انتخابت مجلس هفتم بود. نمایندگان رد صلاحیت شده ، اقدام به برگزاری تحصنی در مجلس نموده و ایجاد فشار بر شورای نگهبان برای تغيير تصميم خود را در دستور کار خود قرار دادند. از سوی دیگر ، رئیس جمهور و شخص رئیس مجلس ششم نیز شروع به انجام رایزنی های پشت پرده - مانند ليست افشاء شده ،‌۱۲۳ نفره منسوب به وزارت اطلاعات - با شورای نگهبان در حوزه سیاسی نمودند تا بتوانند با تقسیم غیر دموکراتیک حوزه های انتخابیه میان احزاب سیاسی ، از رد صلاحیت عناصر مردود جلوگیری نمایند که این امر با مقاومت شورای نگهبان مواجه شد .

 

دعوت تحصن کنندگان از مردم برای ایجاد تحمع در مقابل مجلس شورای اسلامی جهت تحصن از مجلسیان با اقبال عمومی مواجه نشد. اما همزمان ، در همین روزها معلمان سراسر کشور با موضوع عدم پرداخت معوقات خود در دوره های طولانی موجه شده و روزهای بسیار نگران کننده ای را سپری می نمودند . لیکن با تدبیر اتخاذ شده از سوی شورای شهر و شهرداری تهران ، بخش بزرگی از معوقات دولت به فرهنگیان با پرداختهای صورت گرفته توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به معلمان جبران گردید و امید عناصری که به تجمع و برخورد احتمالی حاکیمت بافرهنگیان دل بسته بودند ناامید گردید.

دولت تا پایان سال و پس از انتخابات نیز از پرداخت معوقات فرهنگان به بهانه هایی همچون کمبود بودجه طفره رفت .

 

عناصری از مجلس پنجم که بالاترين آراء از جمع اصلاح! طلبان در مجلس ششم را به خود اختصاص داده بودند –همچون رئیس مجلس ششم – با وجود تایید صلاحیت و حضور قوی در جریان انتخابات ، نیز نتوانستند حائز حداقل میزان آراء مورد نیاز جهت ورود به صحن مجلس شوند و از گردونه انتخابات مجلس خارج گردیدند. این بار نیز ، فهرست نام آشنای آبادگران ، عناصر خود در سطح کشور را به مردم معرفی نمود و اکثریت مردم حاضر شونده در انتخابات نیز این فهرست را بعنوان نمایندگان خود در مجلس هفتم به جهان معرفی نمودند. آنچنان که مشهور است ، نوع رفتار شورای شهر تهران و همچنین تحول نگاه مدیریتی در شهرداری تهران ، موجب خوشنامی فهرست آبادگران در سرار کشور را فراهم ساخته بود. این انتخاب ، دومین انتخابات پس از شورای شهر دوم تهران بود که در آن فهرست ابادگران حائز اکثریت اراء در رقابتهای انتخاباتی شده بود. از نظر میزان شرکت حائزان شرایط شرکت در انتخابات نیز ، منحنی درصد شرکت کنندگان در انتخابات بشکل آشکاری بالا رفته و پس از انتخابات شورای شهر دوم که عمدتا پس از دوم خرداد سیری نزولی داشت ، برای اولین بار سیر صعودی در پیش گرفت . آمار منتشره از سوی شورای نگهبان و وزارت کشور هر دو با وجود اختلافات کمیتی ، از نظر نسبت هر دو موید همین عنوان بود.

 

عملکرد مجلس هفتم در کاهش سطح منازعات سیاسی و پرداخت مستقیم به مقولات مدیریتی و اقتصادی در کشور ، اصلاح امتیازات و امکانات بی حد و حصر واگذار شده به نمایندگان مجلس در حوزه شخصی طی دوره ششم از جمله خودروی نمایندگی ، حقوق و حق مسکن و سایر موارد ، سئوال و استیضاح مسئولان و وزیران دولت بدلیل بی کفایتی و سوء مدیریت در مصرف بیت المال و اصراف در اموال عمومی مانند وزیر راه و ترابری – خرم – بدلیل صرف مبلغی نزدیک به 20 میلیارد ریال ( بنا به محاسبات دیوان محاسبات و مجلس و نزدیک به 10 میلیارد ریال به ادعای شخص وزیر ) صرفا برای برگزاری جشن گشایش فرودگاه امام (ره) و همچنین طرحهای متعدد تصویبی مجلس هفتم در رفع مشکلات معیشتی مردم و حل معضلات اقتصادی خانواده های محروم و مستضعف ، از چشم مردم دور نماند. همچنین ، طرح مجلس هفتم در کنترل قیمتهای کالاها و خدمات دولتی در سال 84 ، موجبات آسایس مردم از قسمتی از افزایشهای بی رویه و علت کالاها و خدمات دولتی وغیر دولتی را فراهم آورد لیکن در ابتدای سال 84 ، مجددا قیمت بخشی از کالاها و خدمات مانند میوه به دلائل مبهم و بعضا مشکوکی با جهش غیرمنتظره مواجه شد که گمانه زنی هایی در مورد انگیزه های سیاسی و پشت پرده برای بی اثر نمودن طرح کنتزل قیمتها زده شده و شواهدی نیز در رسانه ها و افکار عمومی در این زمینه منتشر گردید. لیکن این طرح ، خصوصا با کنترل قیمت خدمات و کالاهای دولتی توانست سهم بزرگی را در کاهش فشار به اقشار کم درآمد ومستضعف ایفا نماید.

 

دولت پنجم ، در روزهای پایانی خود قرار داشت و از عمر شورای شهر تهران و مجلس هفتم نیز آنچه که در ذهن عموم مرد م مانده بود ، دوری از مجادلات سیاسی ، پرداختن به حوزه های استراتژیک منافع ملی مانند انرژی اتمی و حل معضلات مستقیم جوانان در تهران در هزینه های اولیه تشکل زندگی و تهیه مسکن و مسائلی از این دست بود. این بار ، عرصهء انتخابی دیگر پیش رو قرار داشت و آن ، انتخبات ریایت جمهوری بود . عناصر مختلفی از فهرستهای مختلف بیرون آمدند و جریان اصولگرایی نیز که در ابتدا هیچ نامی از عناصر مورد نظر خود نمی برد کم کم با تراکم کاندیدا در فهرست خود مواجه گشته و آرام آرام بسمت ایجاد وحدت رویه و نزدیک کردن نامزدها پیش رفت. انتخابات در دور اول ، با برتری مطلق سبد آرای اصولگرایی و همچنین برتری نسبی کاندیدای اصلی رقیب جریان اصولگرایی برگزار شد. در دور دوم، پس از عبور از شرایطی بحرانی ، ملت ایران ، با نام فردی آشنا بعنوان رئیس جمهور مواجه گشت که حتی خوشبین ترین ناظران سیاسی نیز احتمال حضور وی در این انتخابات بعنوان پیروز نهایی را نمی داد و رقیب نیز از او بعنوان کوتولهء سیاسی نام برده بود. دکتر محمود احمدی نژاد ، بعنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران به جامعه معرفی شده بود.

 

امروز ، دکتر محمود احمدی نژاد

مراسم تحلیف خود بعنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران را انجام داد.

 

/ 7 نظر / 42 بازدید
غلامرضا همداني

سلام ابوذر . احمق را ديده ای که چگونه بر حرف خود پافشاری می کند . می داند که اشتباه می کند ولی باز می گويد که چنين است و چنان . آن يکی که آمده همه کامنت های قبلی را کپی کرده اينجا . ای داد بی داد . اين جماعت عقل که بعيد است داشته باشند ولی اگر هم برفرض مثال داشته باشند ، در چشمشان است و چشمشان هم احتمالا معيوب . يا احتمالا در گوششان است و گوششان معيوب تر . جماعتی که وقتی بهشان می گويی تو می گويند به ما توهين کردی و خودشان خيلی راحت از الفاظ رکيک استفاده می کنند ، مانند لات های سرخيابان هستند ( کما اينکه خودشان هستند که مدرن شده اند و بجای دختر بازی در سرچهارراه آمده اند در اينترنت ) حالا شما هی بهشان بگو که اشتباه می کنند . جماعت بی عقل مگر چيزی به گوششان می رود . موفق و مويد و منصور و پيروز . يا حق

كلاشينكف

سلام برادر ابوذر! خوبی؟ از شما انتظار نداشتم در يک حرکت همسو با ضدانقلاب و استکبار جهانی ، کاريکاتور يک روحانی ( به احتمال زياد کاريکاتور رهبری) را در وبلاگتان بگذاريد ( چند مطب پايين تر) اين کار شما در حکم خوردن پالوده با صهيونيست ها و بستن آب به آسياب منافقين و صدام و چريک های فدايی خلق و قاتلين قاضی مقدس است! لذا شما را محکوم می کنم به تبليغ عليه نظام اسلامی و اهانت به مقام معظم رهبری ....و ۳ سال حبس و تبعيد به کرج!

پاسداران

بسم الله چرا کسی که فرق ::خر :: و ::بز:: را از خربزه تشخيص نمی دهد و مانند وهابی ها سجده کردن و بوسيدن هرچيزی را جز در نماز - البته حتی مهر نماز - کفر می داند برای من کامنت می نويسد ؟

پاسداران

بسم الله . سلام حاج احمد ! چه عجب اين ورا !:)) البته به شرطی که شيرين عبادی بشود رهبری ! :))

پاسداران

بسم الله . آهان کاريکاتور آمريکايی ها را می گويی ؟ از کجا ايشان را رهبری ديدی ؟ ايشان که هر روحانی ايرانی ای می تواند باشد ؟ ثانيا هجو اين کاريکاتور متوجه ارتش آمريکا است نه ايران . موفق باشی.

Omid

نه جونم. من بوسيدن رو کفر نميدونم. ولی تو بعنوان يک شيعه سجده کردن در مقابل غير خدا رو کفر نميدونی؟ البته من نگفتم که احمدی نژاد کافر است. و به من هم ربطی نداره که مذهبش چيه. اينجور کامنت گذاشتن ضد تبليغی بر عليه تشيع و تبليغ از وهابيت است. من گفتم که اين احمدی نژاد خيلی پست و رياکار و چاپلوسه که در مقابل يه آدم! نالايق کرنش ميکنه و دستشو ميبوسه. در ضمن تو اينقدر احمقی که فکر ميکنی من فرق خر و بز و خربزه رو نميفهمم؟!!! حالا راستشو بگو تو اگه در مقابل امثال خامنه ای يا احمدی نژاد و يا مصباح و يا جنتی و ... قرار بگيريُ از سر اخلاص چه ميکنی؟

پاسداران

بسم الله . کسی دلش خوش است که بخواهد با گذاشتن يک کامنت بی ربط در يک وبلاگ مطرح ، به هينت صفحه ء خودش افزايش بدهد !!