مظاهــری افشــا کــرد

مظاهــری افشــا کــرد

هر چند مظاهری هرگونه مشورت با نمایندگان مجلس در مورد طرح دو فوریتی الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس را تکذیب می کند، اما خبرنگار شریف نیوز اطلاع یافت یکی از نمایندگان تهران که عضو کمیسیون اصل 90 است در گفتگو با مظاهری به اطلاعات مفیدی درباره قرارداد اپراتور دوم مخابرات با شرکت «ترک سل» دست یافته است.

این نماینده مجلس می گوید: مظاهری به من گفت در اسفند سال گذشته، بهزاد نبوی (که به تازگی از سفر ترکیه بازگشته بود)، محسن امین زاده (معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه) و محمد علی ابطحی (معاون حقوقی رییس جمهور) به دیدار من آمدند و اصرار داشتند وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد قرارداد با شرکت «ترک سل»، نظر مساعدی داشته باشند. به دلیل این که قرارداد صرفه اقتصادی نداشت، من مخالفت کردم، اما آن ها باز هم اصرار کردند و در نهایت گفتند: در صورت انعقاد این قرارداد، ترک سل حاضر شده تا پایان دوره قرارداد، سالیانه 5 میلیون دلار به واسطه (که حزب مشارکت است) پرداخت کند.

بهزاد نبوی همچنین در انتها از مظاهری می خواهد به خاطر مصلحت های جناحی از افشای جزئیات این دیدار خودداری کند.

گفتنی است طهماسب مظاهری در تکذیبنامه اش که در سایت بازتاب منتشر شده، گفته است نظریات وزارت اقتصادی و دارایی درباره این قرارداد را به صورت محرمانه به رییس جمهور گزارش داده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید