اعترافها و تحلیلها...

شبکه خبری بلومبرگ می گوید با وجود تحریمهای اقتصادی "مردم ایران" در انتخابات شرکت کردند.

Iranians Vote in Parliamentary Elections as Foreign Sanctions Hit Economy

در مورد تهیه کننده ی این خبر باید گفت ایشان خانم لادن ناصری کارسپوند بلومبرگ در ایران هستند. نگاهی به رزومه ی ایشان ، ادعاهی بی اطلاعای وی از حوزه ی ایران یا قرار گرفتن وی تحت تاثیر داده های جمهوری اسلامی را منتفی می کند :

Ladane Nasseri's Overview

Current

        Middle-East reporter / Iran Correspondent at Bloomberg News

Education

        Columbia University - School of International and Public Affairs
        CESEM Centre d'Etudes Superieures Europeennes de Management
        Middlesex University

Ladane Nasseri's Summary
Specialties

Deep knowledge of Iran politics and society.
Native French, Farsi (Dari) speaker, fluent in English, beginner in Arabic
Print and broadcast reporting including news agency, magazines, radio.
Writing and editing.

Ladane Nasseri's Experience
Middle-East reporter / Iran Correspondent
Bloomberg News

Privately Held; 10,001+ employees; Financial Services industry

October 2011 – Present (6 months) Dubai, U.A.E

Lead Iran's political, economic, energy and business coverage from Bloomberg's regional headquarters.
Report on Middle-East/Africa politics as part of the government team including on Syria, Libya, Yemen and Tunisia.

Ladane Nasseri's Languages

    English
    (Native or bilingual proficiency)
    French
    (Native or bilingual proficiency)
    Farsi
    (Native or bilingual proficiency)
    Arabic
    (Elementary proficiency)

Ladane Nasseri's Education
Columbia University - School of International and Public Affairs
Masters, International Relations
2002 – 2004

Activities and Societies: Regular contributor to Communiqué, Columbia University’s School of International and Public Affairs' bi-monthly student-written, student-run newspaper.
CESEM Centre d'Etudes Superieures Europeennes de Management
1996 – 1998

Middlesex University
BA, European Management
1994 – 1996
BA with first class honors

شبکه ی خبری میدل ایست آنلاین نیز به بررسی چرایی حضور مردم در انتخابات و برخی از نظرات مردم و علتهایی که آنها به خبرنگاران خارجی برای رای دادن ابراز کرده اند پرداخته است .

Voting was "a slap in the face of arrogance," 19-year-old teacher Mohammad Mehdi Bahrambeygi said, repeating a phrase used by Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei that refers to the United States and its European allies.

"The sanctions have in fact allowed the country to progress in science, medicine and other fields" by forcing it to become more self-reliant and innovative, said Reza Khani, a 42-year-old Tehran resident.

Nahid Maleki, a 43-year-old housewife, proudly said she was casting her ballot "because of the leader's (Khamenei's) call" for Iran's 48 million voters to turn out.

She added: "I want the MPs to serve the people by passing laws which make life easier for the youth, like in employment and housing."

/ 0 نظر / 11 بازدید