پنجاه هزارمين نفر ...

يک لطفی می خواستم خواننده های محترم وبلاگ برايم بکنند. کسی که نفر پنجاه هزارم بازديد کنده بود ، لطفا آيه قرآنی را که در صورت کليک کردن روی شماره تيراژ ‌وبلاگ می بيند (به خط سبز، زير لوگوی وبلاگ) برايم بی زحمت بفرستد. لطفا کل کد آيه را برايم ايميل کنيد. متشکر و التماس دعا .( حتما روشن است که پنجاه هزارمين نفر ُ فقط يک نفر خواهد بود!)

 

موقعی که می نوشتم ، تيراژ روی ۴۹۲۰۷ قرار داشت .

روی تيراز کليک کردم . می دانيد آيه چی بود ؟

 

﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ 1 الفاتحة ﴾

 

آيه اول قرآن !

/ 1 نظر / 8 بازدید
رضا

سوره حمد آمد ای رفيق