يازده قدم تا زمزم نور

بسم الله .

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

بيست وشش سال پيش در چنين روزی ، مردی از جنس نور ، برای انفجار نور ، در خاکی سرخ پا نهاد . خاکی سرخ که از خون جوانه های سبزش گلگون بود. خاکی سرخ که آن مرد ، ريشه در آن داشت . نور آن مرد ، خاک سرخ را زنده نگهداشته بود و سرخی خاک ، مرد را به بازگشت می خواند. او آمد و انفجاری از نور فراهم کرد. نوری که چشم خفاشان و شب نشينان را کور کرد. همانان که تا تلالو اين انفجار را از دور ديدند ، کوله بار تاريکی  و ظلمات و طاغوت را بر دوش گرفته، تا سرزمين تاريکيها تاختند .

و مرد آمد . و انفجاری سفيد ، در ميان سرخی خون جوانه ها ، بپا شد. سبز و سفيد و سرخ در هم آمينختند تا نام نور را در ميان بگيرند. شعار نور را با هم آميختند تا کلمه نور را هجی کنند. با هم گفتند وشنيدند : لا اله الا الله

سبز در گوش سفيد ، يازده بار نام نور را بزرگ شمارد : الله اکبر .
سفيد در گوش سبز و سرخ ، يازده بار نام نور را بزرگ شمارد : الله اکبر .
سرخ نيز ، شنيده را در گوش سفيد ، يازده بار تکرار کرد : الله اکبر .

چون آن مرد نورانی ، از امروز ، يازده قدم برداشته بود تا زمزم نور را در سرخی خاک ، بجوشاند .

والفجر ، و ليال عشر ، و الشفع و الوتر .
دهه مبارک فجـر بر فجر آفرينـان مبارکباد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- اين هم از نتايج ترکيب شدن موضوع کمبود زمان کاری و مطالعاتی ! گفتم مطالعاتی تمام شود وقت زياد می شود معلوم شد حالا حالا ها از اين خبرها نيست.

۲- يک روز يک دوم خردادی درب يخچال را محکم باز می کند می بيند ژله دارد می لرزد ! می گويد : نترس ! با تو چی کار دارم ، آب می خواهم بخورم !

۳- چه فشاری گذاشته اند هاشمی را بياورند وسط صحنه انتخابات ! اولين سودشان اين است که مجمع تشخيص مصلحت نظام از کسی که می توانست تمام تفاوت سليقه ها را هضم کند خالی می شود و کس ديگری هم نيست که روحيه آقای هاشمی را که دقيقا مطابق با نياز مجمع تشخيص است داشته باشد واوضاع مجمع بهم خواهد ريخت . دوم اينکه فکر می کنند می توانند تاثيری بر جريان عملکرد جريان اصولگرا داشته باشند. من برايم عين روز روشن است آقای هاشمی اگر اين قرينه را کاملا علنی ببيند ، مطمئنا در مقابل آن قد علم خواهد کرد. يادم نرفته که مهاجرانی سال آخر دولت دوم آقای هاشمی می گفت : جا دارد تا امکانات قانونی ای فراهم شود تا مردم از خدمات اين مرد محروم نشوند. بزبان فارسی يعنی تغيير قانون اساسی ! حرفی که صدای آقای هاشمی را در آورد و همه شان را به عقب نشينی واداشت. استراتژی اينها ذره ای عوض نشده . استراتژی سال ۸۳ جريان اصلاحاتچی ، همان استراتژی جريان کارگزاران در ۷۵ است. قايم شدن پشت وجود آقای هاشمی. آقای هاشمی حتما می بينند که مصلحت انقلاب در اين است که پست مجمع تشخيص مصلحت به احدی غير از ايشان تفويض نشود.

۴- سيد صالح همه که بعله ! خبر داريد احتمالا ! اگر من را دعوت نکند خداييش ... ! گفتم که محمود لااقل بگوشش برساند. ناسلامتی ... ! .

/ 2 نظر / 6 بازدید
يك وبلاگ نويس

خيلي ممنون از اينكه به وبلاگ من سر زدي نظر هر كس محترم است هر كسي چه چپي چه راستي اگر دل به رهبري بسته باشد منحرف نمي شود انشا الله!!

پاسداران

بسم الله . و صد البته دلبستگی بی بصيرت کافی نيست. چه ، هم ان ملجم و هم شمر - قاتلان علی و فرزندش - هردو از عشاق او بودند .اما بهرحال ، انشاء الله !!