گپی با انتخابيون

بسم الله .

 

چندی پیش ، درجریان سخنرانی هاشمی رفسنجانی در شهر قم ، یکی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ، با طرح سئوالاتی در حضور جمع ، قصد روشن کردن برخی نکات را داشت ، که ملت ایران بسیار دوست داشت جناب آقای هاشمی به آن پاسخ گوید. لیکن در نتیجه ، در صحنه دچار هتک حرمت و ضرب وشتم شد و در نهایت نیز بازداشت . او  وتعدادی از هم درسهایش ، بدون آنکه پاسخ سئوالات خود را بگیرند ، به مجازاتهایی محکوم شدند که تاکنون هنوز دستگاه قضایی نتوانسته حتی فردی که به رسول خدا و اهلبیت عصمت وطهارت علنا توهین کرده ، خاتمیت را بدروغ رد کرده وخواستار رنسانس در اسلام شده بود را به آن محکوم کند. نفی بلد ، شلاق، ممنوعیت از تحصیل و ... ! گوشه ای از مجازاتهای آنان است !

 

پس از اتمام ماجرا ، همان جمع از طلاب ، با انتشار مجدد سئوالات بی جواب مانده خویش ، بی پاسخ ماندن آنها را به آقای هاشمی یادآوری کردند. آنها نتوانسته بودند سئوالات خود را در یک روزنامه پایتخت نشین مانند شرق یا جمهوری اسلامی به چاپ برسانند . چون این روزنامه ها هرگز با روشن شدن پاسخ این سئوالات میانه خوشی ندارند . در نهایت مجبور به درج سوئالات در یک نشرهی کم تیراژ محلی میشوند . اما چند روز بعد ، فرزند اقای هاشمی ، به نمایندگی از وی ، ضمنا نوشتن نامه ای در جواب این طلاب ، نه تنها پاسخی به سئوالات مطروحه نمی دهد ، بلکه با تخلف در جعل و تفقطیع وتحریف جملات حرت امام و مصادره به مطلوب کلام امام راحل ، بر ابهامات می افزاید. طلاب پرسشگر مجددا موضوع را روشن و جواب خود را طلب می کنند اما این بار ، ماموریت به قلمی داده می شود که با امضاء "طلبه " بنویسد اما ادبیاتش ادبیات طلاب نباشد.

این قلم ، با ادبیاتی سیاسی و آمر، به پاسخ پرداخت و مجددا تنها چیزی که ننوشت ، پاسخی به سئوالات طلاب.

 

اینجانب ، در سایت انتخاب ، ذیل مرقومه آخر ، این نظرات را درج کردم و از آنجا که "انتخاب" به "هاشمی نامه" تبدیل شده بود روند و عملکرد امور خبری در انتخاب را نیز نقد نمودم  :

 

بسم الله .

 

1-  وضعیت مقبولیت آقای هاشمی در جامعه روشن است. چرا انتخابخود را به بی خبری می زند ؟

 

2- وضعیت نگاه عمومی به آقای هاشمی در حوزهعلمیه روشن است. چرا انتخاب ، سعی در پنهان سازی دارد ؟

 

3- وضعیت مقبولیتخانواده هاشمی در جامعه روشن است. چرا انتخاب  سعی در وارونه سازی نگاهها دارد؟

 

4- نگاه عمومی به خانواده آقای هاشمی در حوزه روشن است ؟ چرا انتخاب انکارمی کند ؟

 

5- هویت نویسندگان نامه اولیه و جواب باصطلاح رنجنامه به آقایهاشمی روشن است. چرا انتخاب پنهان می کند ؟

 

6- محتوای نامه حاضر ، هیچ بوییاز نسبت داشتن به طلاب و حوزویان نداشته و صرفا یک متن سیاسی است و از هرگونه پاسخیبه کوچکترین سئوالات مندرج در نامه اول و همچنین جوابیه طلاب منتقد هاشمی تهی است. چرا انتخاب تکذیب می کند ؟

 

7- تلاش طیف هاشمی برای زمینه سازی در انتخاباتخبرگان دیگر علنی است. چرا انتخاب شترسواری را دولا دولا می پسندد ؟

 

8- مظلوم ، نیازی به مظلوم نمایی ندارد محکوم شدن به  250 ضربه شلاق ، دیگر مظلومنمایی لازم ندارد. انانی که برای حاکمان 16 ساله خاکستری رنگ کشور حریم مظلومانه میسازند ، چرا دست و پا می زنند ؟

 

9- ماجرای درگیری قم هم بنظر من هم مشکوک ودر راستای انتخابات خبرگان است. از تیم و اطرافیان ویژه آقای هاشمی ، هیچ چیز ،تاکید می کنم هیچ چیز ، بعید نیست. خطرناک ترین کارها را ، اگر احتمال بدهند بهمقبولیت وی ، و در حقیقت به نفع تیم پشت سر پولشمار او منجر می شود انجام می دهند. خودمان می دانیم و دیدیم که کاری نبود و نماند که در انتخابات ، برای تبلیغ او وتخریب کاندیداهای مقابل نکنند. از ائتلاف با آنها که با ایشان دشمن خونی بودند بگیر، تا رفتارهای میدانی تبلیغاتی. در عرصه دیپلماتیک و رسمی همه انکار می کنیم . امایادمان هست که سبک و تیپ مجریان تبلیغات سه نفر ، تا چه حد به هم شبیه بود. هاشمی ،معین و در نهایت قالیباف !

 

10- آنها که از امام و رهبری ، سعی در سند سازیبرای تایید آقای هاشمی دارند ، چرا جوابی به پیرسش پیرامون علت جعل وتحریف وتقطیعجملات امام و رهبری در نامه مذکور و نامه فعلی تیم وطرفداران آقای هاشمی نمی دهند ؟و چرا به این سئوال جواب نمی دهدند که چرا در عمل آنها و مابقی تیم آقای هاشمی دردوره حاضر ، ذره ای تناسب با آرمان امام راحل و رهبر معظم انقلاب دیده نمی شود ؟

 

11- چرا آقایان که انکار سابقه انقلابی آقای مصباح را می کنند حتی ادعا میکنند که مصاحبه حضرت آیت الله مصباح مندرج در روزنامه شان یعنی شرق را هم نخواندهاند ؟نفس نامه نگاری آیت الله مصباح یزدی برای امام خمینی در سال های دهه پنجاهنشان دهنده حضور جدی ایشان در صحنه مبارزات بوده است. کسانی که می گویند آیت اللهمصباح از  سال 43 به بعد هیچ کاری به مبارزه نداشته، باید پاسخ دهند چرا آیت اللهمصباح در سال های پر خفقان دهه 50 که هرگونه ارتباط با رهبر تبعید شده مبارزه ،هزینه بسیاری داشت، برای امام نامه نگاری کرده؟

 

12- چگونه انسانهایی که درزمان حضرت امام و در اوج دوران درگیری منافین با خط امامی ها ، نتوانسته بودند ، خطدقیق امام را تشخیص داده و تبدیل به رابط مجاهدین خلق با بیت امام شده بودند ، وهمچنین طرفدار جریانی بودند که خود ، خود را به چالش می کشد ، یعنی چریان پیرامونمرحوم شریعتی ، شده اند ملاک و معیار خبر پیدا کردن در مورد فکر واندیشه حضرت امامدر مورد مجتهدین و فقها ؟ باید یادآوری کرد، آقای دعایی که 24 سال و شش دورهنماینده مجلس بوده اند تنها به اندازه تعداد انگشتان یک دست نطق کرده اند که یکی اشدر استیضاح مهاجرانی بود که افاضه فرمودند: ایشان نماز شب می خواند!

 

13- فکرمی کردم آقایان، بعد از اینکه بی ادبی آقای مدافع هاشمی در برنامه خبری تلویزیون دردوران تبلیغات انتخابات به ضرر هاشمی تمام شد ، دست از چند تا کار برای همیشهبردارند. اولی آن ، از بالا با همه مردم ایران حرف زدن . دوم ، بدهکار دیدن همهمردم ایران نسبت به خانواده هاشمی سوم با لحن بی ادبانه و تخریبگر با مردم حرف زدنو ترساندن مردم از خطر بی آبرویی برای جلوگیری از "سئوال پرسیدن ".  این رفتارها ،رفتارهای ناشایستی است که دوره مصرف آنها الان می توان گفت مدتها است تمام شده . این الگوهای رفتار سیاسی 16 سال مصرف شدند و نخ نمابودن خود را ثابت کردند. معلومنیست دست زدن دوباره به آنها با چه هدفی صورت گرفته  .

 

14- آقایان به متن 16ساعت مصاحبه کیهان با آقای هاشمی استناد می کنند. در حالیکه شخصا ، پرینت تمام آنشانزده ساعت را از سایت گرفتم و در دوره انتخابات ، زیر ذره بین گذاشتم و یکی ازچیزهایی که دیدم ، علاوه بر همه مسائلی که همه می دانند ، ادعای تحت تاثیر قراررگفتن و کانالیزه شدن امام توسط جریان ملی، بواسطه اخوی بزرگشان حضرت آیت اللهپسندیده بود

 

15- شاید یکی از آن چیزیهایی که آقای هاشمی همیشه بعنوان سندافتخار خود ذکر می کند این است که

گاها با هماهنگی اخوی ، آقا محمد رئیس وقتصدا وسیما ، جلوی انتشار برخی نامه های امام ، مثلا در مورد منتظری مخلوع را گرفتهاست. در حالیکه امام ، پافشاری کرده . خودش هم گفته که امام بما گفت اشتباه کردید وبعدا متوجه خواهید شد. معلوم نیست که چرا هاشمی با افتخار می گوید در دفاع ازمنتظری ، پیش امام گریه کردم . در حالیه خود جزو شاهدان آن صحنه بود که منتظریدستور ولی امر خویش در شکستن حصر بیت را رد می کند و می گوید لا یکلف الله نفسا الاوسعها. اینجور می توان احتمال روشنی مطرح کرد مبنی بر اینکه دیگر چه کارها کرده وجلو

/ 4 نظر / 11 بازدید
حسین مخلص ابوذر

ياعلی. جونم برات بگه که اگه بخوان هر کی رو به جرم عقوبت کنن فکر کنم آقای هاشمی رو به خاطر بقول مرحوم گل آقا گلعلی باغچه بان يا همان غلامحسين کرباسچی عقوبتش کنن والسلام مدارت برقرار و پاينده باشی ابوذر

بی نام

http://farshadebrahimi.blogspot.com/2006/08/blog-post_21.html

ghonabit

salam aziz ki gofte ona be mojatat mahkom shodan ona bade 24 sat azad shodan midoni chon az sabazane temsahe yazdi boodan man to qomam u az qom khabar midi

علی

این مقاله هم بسیار خوب نوشته شده . کار اگر برای خدا باشد همینطور میشود . دست شما درد نکنه